پرتال امام خمینی(س): لازم است که یاد مرحوم آیت ‏اللَّه طالقانی و همچنین یاد شهید آیت‏ اللَّه مدنی (رضوان اللَّه علیهما) را گرامی بداریم.

این ایام، مناسبت با هر دوی این بزرگواران دارد و این دو نفر جزو کسانی هستند که خاطره ‏ی آن‏ها از تاریخچه‏ ی امامت جمعه در کشور ما انفکاک‏ ناپذیر است.

حقاً و انصافاً هرکدام از این دو مرد بزرگ به نحوی حقوق فراموش‏ نشدنی دارند و یاد فراموش‏ نشدنی‏ ای از آن‏ها در ذهن ها و در تاریخ ما خواهد ماند.

۱۳۸۸/۰۶/۲۰

لازم است که یاد مرحوم آیت‏ اللَّه طالقانی و همچنین یاد شهید آیت‏ اللَّه مدنی (رضوان اللَّه علیهما) را گرامی بداریم. این ایام، مناسبت با هر دوی این بزرگواران دارد و این دو نفر جزو کسانی هستند که خاطره‏ی آن‏ها از تاریخچه‏ ی امامت جمعه در کشور ما انفکاک‏ناپذیر است. حقاً و انصافاً هرکدام از این دو مرد بزرگ به نحوی حقوق فراموش‏ نشدنی دارند و یاد فراموش‏ نشدنی ‏ای از آن‏ها در ذهنها و در تاریخ ما خواهد ماند.

. انتهای پیام /*