پرتال امام خمینی (س): راه چپ و راست، راه جهنم‌اختیار با شماست که این دو راه را اختیار کنید: یا صراط مستقیم انسانیت را؛ یا انحراف‌‎ ‎‌به چپ، یا انحراف به راست. از هر طرف انحراف باشد، از انسانیت دور می شود. هر چه‌‎ ‎‌جلو برود دورتر می شود. کسی که از راه مستقیم منحرف شد هر چه پیش برود دورتر‌‎ ‎‌می شود از راه اگر از راه مستقیم انسانیت ‌‌[‌‌دور شد‌‌]‌‌. یعنی آن راهی که انبیا آمدند معرفی‌‎ ‎‌کنند آن راه را؛ مأمورند برای اینکه آن راه را معرفی کنند. خدای تبارک و تعالی هم در‌‎ ‎‌سورۀ «حمد» می فرماید که ‌‌إِهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ. صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِم‌‎ آنهایی که تو به‌‎ ‎‌آنها نعمت دادی؛ آنها را منعم کردی؛ رحمت را بر آنها وارد کردی؛ هدایت را بر آنها‌‎ ‎‌وارد کردی.‌(صحیفه امام:ج ۸، ص ۳۲۷)

. انتهای پیام /*