پرتال امام خمینی (س): در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن. در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد. لکن در مرد هم مواردی است که چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردی هست که به دلیل اینکه مفسده می ‏آفریند حرام است. اسلام خواسته است که زن و مرد، حیثیت انسانی‏ شان محفوظ باشد. اسلام خواسته است که زن ملعبه دست مرد نباشد.(صحیفه امام:ج۵،ص۱۸۹)

. انتهای پیام /*