پرتال امام خمینی (س): روز سرنوشت سازی است. می خواهید زمام کشور را به یک کسی بدهید که مؤثر است در مقدرات کشور شما. سهل انگاری نکنید، و به پای صندوقها بروید. (صحیفه امام: ج۱۱، ص۳۹۳)

. انتهای پیام /*