انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة اثرى است به زبان عربى در مباحث عقلى علم اصول فقه که امام خمینی(س) آن را در قالب حاشیه بر مباحث مذکور از کتاب کفایة الاصول آیت الله العظمى آخوند خراسانى(ره) در سال 1368 هجرى قمرى(1328 شمسى) تألیف نموده است. این اثر نفیس و همچنین کتاب مناهج الوصول و رساله هاى مستقل امام خمینی(س) در مسائل اصولى تا حدود زیادى آرا و مکتب اصولى امام خمینی(س) را معرفى مى نماید.
این کتاب در سال 1372 شمسى، براى نخستین بار در دو مجلد از سوى انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شده است.

. انتهای پیام /*