پایان نامه کارشناسی ارشد «تاثیر پذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی از اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(س)» به قلم "علی همایونفر" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، اهمیت این تحقیق را می توان در بررسی آرمان ها و اصول مطرح در سیاست خارجی به علاوه واقعیات موجود در عرصه سیاست خارجی دوران حیات امام در دو مقطع حساس (اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری و پذیرش قطع نامه 598) و پس از حیات ایشان در مورد پرونده هسته ای دانست. چرا که در این اثر محقق تلاش کرده است تا با بیان دیدگاه های مختلف به تحلیل رخدادها براساس شاخصه ها و اصول مصلحت گرایی یا آرمان گرایی واقع بینانه به عنوان یکی از شاخصه های سیاست خارجی در نظر امام خمینی(س) بپردازد.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- رویکرد فلسفی در اندیشه سیاست خارجی امام خمینی(س) - مقاله

2- سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از دیدگاه امام خمینی(س) - کتاب

3- مبانی و جهت گیریهای سیاست خارجی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)- پایان نامه

4- تاثیر پذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی از اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(س) - پایان نامه

. انتهای پیام /*