محمد هاشمی رئیس وقت سازمان صداوسیما در خاطره ای درباره احترام به مردم و پرچم آمریکا می گوید: یک بار خدمت امام رسیدم امام در باره موضوعی به من تذکر دادند که خیلی از این ریز بینی امام تعجب کردم. موضوع مربوط به وقتی است که پرچم آمریکا را سپاه یا نیروهای نظامی روی زمین نقاشی کرده بودند و روی آن رژه می‌رفتند؛ یا در بعضی مراسم می‌سوزاند و سیما تصویر آن را می‌گرفت و پخش می‌کرد، امام به ما اعتراض کردند و فرمودند که پرچم نماد ملت است، ما به ملت کاری نداریم، ما با دولت آمریکا در تعارض هستیم و جنگ داریم. با ملت آمریکا که جنگی نداریم، چرا شما احساسات ملت آمریکا را جریحه‌‌دار می‌کنید؟ دیگر این را نشان ندهید.

منبع:

ویژه نامه حضور خرداد88

منابع مرتبط:

امام به روایت آیت الله هاشمی

اقلیم خاطرات

خاطرات مبارزه و زندان

خاطرات دکتر صادق طباطبایی

. انتهای پیام /*