پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی حقوق کودکان طبیعی(نامشروع) در ایران و تطبیق آن با کنوانسیون حقوق کودک با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)» به قلم "فاطمه جبار زارع" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، محقق در چکیده این تحقیق آورده است: " بی شک اطفال قانونی به والدین خود منسوب می باشند ولی درخصوص اطفال طبیعی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی نسبت آنها را به رسمیت شناخته و جز در مورد ارث، از همه حقوق بهره مند می دانند و در مقابل اکثر فقها منکر رابطه نسبی بین طفل و والدین عرفی او شده و تنها ازدواج را استثنا کرده اند. حقوق مدنی ایران نظر گروه دوم را پذیرفته است.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- کودکان در منظر امام - مقاله

2- رفتار امام(ره) با بچه ها - مقاله

3- بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) - مقاله

4- بررسی حقوق کودکان طبیعی(نامشروع) در ایران و تطبیق آن با کنوانسیون حقوق کودک با رویکردی به مبانی امام خمینی(س) - پایان نامه

. انتهای پیام /*