نخستین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری با شرکت هجده میلیون نفر در 19 آذر 1361 برگزار شد و 75 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تعیین شدند. در نهایت اولین مجلس خبرگان رهبری در تیرماه 1362 با پیام امام خمینی(س) افتتاح شد.

. انتهای پیام /*