به گزارش پرتال امام خمینی(س) سید محمد ابوطالبی، مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج در گفتگو با پرتال امام خمینی ضمن اعلام خبر انتشار کتاب «مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی(س)» گفت: «قرآن کریم کتاب انسان سازی است»، این جمله مشهور امام(س) بارها توسط رسانه های مختلف مطرح و به گوش همگان آشنا است و می توان گفت عصاره تمام اندیشه های قرآنی ایشان در همین جمله پر معنا نهفته است. به گزارش پرتال امام خمینی(س) وی تصریح کرد: امام بعد از عصر معصومین(ع) محصول کاملی از تربیت و سازندگی قرآنی بود و انسان ساز بودن کتاب الهی را نخست در وجود خویش یافته بود. همین بینش بلند ایشان در فهم قرآن و تفسیر و تاویل و عمل به آن و اجرای آن در جامعه تاثیر تام داشت. 
وی افزود: این مجموعه به بررسی جایگاه و جلوه افکار و شخصیت قرآنی امام خمینی(س)، علوم قرآن و قرآن شناسی، روش شناسی تفسیر و تاویل و فهم قرآن و تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی و استنطاقی می پردازد و در این راستا 12 مقاله از اندیشمندان مختلف را واکاوی می کند.
ابوطالبی با اشاره به عنوان و نام پژوهشگر این مقالات عنوان کرد: ویژگی های قرآن کریم از نگاه امام خمینی(س) تالیف علی نصیری، اندیشه قرآنی امام خمینی(س) و ویژگی آن اثر مشترک محمد جوادحیدری کاشانی و سید علیرضا حجازی، اندیشه های تفسیری امام خمینی(س) نوشته صدیقه مهدوی کنی، التفسیر فی نظر الامام الاخمینی(س) تدوین ریاض عبدالرحیم الباهلی، امام خمینی(س) و مبانی قرآنی انقلاب اسلامی ایران به قلم مشترک محمد جواد حیدری کاشانی و سید علیرضا حجازی، جستاری بر نظریه امام خمینی(س) درباب تفسیر به رای اثر محمد علی دیاری بیدگلی، کاربرد مجاز در قرآن و دیدگاه امام خمینی(س) نوشته محمد فاکر میبدی، تاویل قرآن از دیدگاه امام خمینی(س) تالیف سید عبدالله حسینی، جرعه ای از تفسیر روایی در چشمه سار آثار امام خمینی (س) تدوین حسن صادقی زفره، بطن قرآن از دیدگاه اما خمینی(س) اثر سید عبدالله حسینی، تطبیق نظریات امام(س) با دیگران در تاریخ و علوم قرآن نوشته محمد حسین محمدی و ماخذ شناسی اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی(س) تالیف محمد تقی دیاری بیدگلی مقالات دوازده گانه ای است که جلد سوم این مجموعه را در برمی گیرد.
به گفته وی «مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی(س)» در 316 صفحه با تیراژ یکه هزار نسخه و بهای 15 هزار و 500 تومان به تازگی از سوی نشر عروج به چاپ رسید.

. انتهای پیام /*