چند روزپس از پایان کنفرانس گوادلوپ کارتر پیامی برای امام می فرستد که در آن با کمال وقاحت اعلام می کند که دولت بختیار مورد حمایت آمریکاست و از امام می خواهد که از وی حمایت کند! و تهدید می کند که در صورت مخالفت آیت الله با دولت بختیار وقوع کودتای نظامی حتمی است. چگونگی انتقال این پیام به امام از این قرار است که در 18 دیماه 57 دو نفر از جانب ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با امام به نوفل لوشاتو آمدند. مشروح این دیدار و پاسخ های کوبنده امام به پیغام کارتر خواندنی است که از نظر می گذرد:

 نماینده ژیسکاردستن: هدف از دیدار، پیغامى است که براى آیت اللَّه دارند. این پیغام از طرف پرزیدنت کارتر براى امام مى‏باشد. وى در مکالمه تلفنى، از پرزیدنت ژیسکاردستن درخواست نموده است که این پیغام را به شما برسانیم‏
پرزیدنت کارتر در پیغام خود، خواسته است که آیت اللَّه تمامى نیروى خود را براى جلوگیرى از عدم مخالفت با بختیار به کار برد. حملات به بختیار خطرات بسیار زیادى دارد، و قمارى است که به تلفات زیادى منجر خواهد شد. به نظر پرزیدنت کارتر احتراز از هر گونه انفجارى در ایران، به نفع همه خواهد بود. خروج شاه قطعى است، و در آینده نزدیکى رخ خواهد داد. به نظر کارتر مناسب خواهد بود که وضعیت را تماماً زیر کنترل خود بگیرید، تا آرامش باشد. آنچه لازم است بگویم، این است که بدانید خطر دخالت ارتش هست، و وقوع این خطر، اوضاع را بدتر خواهد نمود. آیا بهتر نخواهد بود که یک دوره سکوت و آرامش به وجود آید؟ پرزیدنت کارتر آرزو دارد که این پیغام، کاملًا مخفى و محرمانه بماند. یک وسیله ارتباطى مستقیم با آیت اللَّه، باید فراهم گردد تا مرتب در جریان حوادث گذاشته شوید؛ و این به نفع کشور شما، و خصوصاً آیت اللَّه مى‏باشد.                     
وزیر خارجه (فرانسه) پیغام داد، که محرمانه ماندن پیغام کارتر به امام، مفید است؛ چرا که امکان ادامه این ارتباط را خواهد داد. به من هم دستور داده شده که بگویم پیغام و محتواى آن خیلى منطقى است، و انتقال قدرت در ایران باید کنترل بشود و با احساس مسئولیتهاى شدید سیاسى همراه باشد

امام: پیام آقاى کارتر، دو جهت در آن بود؛ یکى راجع به موافقت کردن با حکومت فعلى، که دولت بختیار باشد؛ یا حد اقل سکوت در این شرایط، و حفظ آرامش در این فترت؛ و یکى هم راجع به احتمال کودتاى نظامى و یا پیش‏ بینى کودتاى نظامى، پیش‏ بینى کشتار وسیع مردم، که ما را از آن مى‏ ترسانید.
اما راجع به دولت بختیار؛ شما سفارش مى‏کنید که ما بر خلاف قوانین خود عمل کنیم. بر فرض آنکه من چنین خطایى بکنم، ملت ما حاضر نخواهد بود. ملت ما این همه مصیبت کشید و این همه خون داد، براى آن است که از زیر بار رژیم سلطنتى و سلسله پهلوى خارج بشود. ملت ما حاضر نیست که تمام خونها هدر برود و شاه به سلطنت باقى باشد، یا برود و بدتر از اول برگردد؛ و نه حاضر است که شوراى سلطنت را قبول کند؛ و آن هم بر خلاف قانون اساسى است، که من مکرر تشریح کرده ‏ام.
و اما قضیه اینکه آرامش باشد، ما همیشه مى‏خواهیم مملکت آرام باشد و مردم با آرامى زندگى کنند؛ اما به دست آوردن آرامش، با وجود شاه امکان ندارد؛ و ما نمى‏توانیم با وجود شاه آرامش را برگردانیم.
آقاى کارتر اگر حُسن نیت پیدا کرده ‏اند و مى‏خواهند آرامش باشد و خونها ریخته نشوند، خوب است که شاه را ببرند و دولت [بختیار] را هم پشتیبانى نکنند؛ و به میل ملت که یک امر مشروعى هست و خواسته است؛ از میل ملت جلوگیرى نکنند.
و اما قضیه کودتا. الآن از ایران به من اطلاع دادند که یک کودتاى نظامى در شُرف تکوین است و مى‏خواهند کشتار زیادى بکنند؛ و از من خواسته ‏اند کالاهاى امریکایى را تحریم کنم، و به امریکا اخطار کنم که اگر چنین کودتایى بشود از چشم شما مى‏بینند؛ و اگر شما حُسن نیت دارید باید جلوگیرى کنید. براى من گفته ‏اند، پیغام داده‏اند، که اگر کودتاى نظامى بشود، حکم جهاد مقدس باید داد. من کودتا را نه به صلاح ملت مى‏دانم، و نه به صلاح امریکا؛ اگر (کودتا) بشود از چشم شما مى‏دانیم. من نمى‏دانم ملت امریکا بعدها چه خواهد کرد؛ و من به حکم اینکه یک شخص روحانى هستم، و مصلحت بشر را همیشه در نظر دارم و مصلحت ملت خودم را در نظر دارم، به شما توصیه مى‏کنم که جلوى این خونریزیها را بگیرید و نگذارید این خونریزیها تحقق پیدا کند؛ و ایران را به حال خود واگذارید؛ که اگر بکنید، نه گرایش کمونیستى خواهد داشت و نه سایر مکاتب انحرافى؛ نه تسلیم شرق و نه تسلیم غرب خواهد شد.
تأکید مى‏کنم که اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود راهى جز این نیست که نظام شاهنشاهى- که قانونى نیست- کنار برود، و ملت را به حال خود باقى بگذارند، تا من یک شوراى انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن، براى نقل قدرت؛ تا امکانات مناسب جهت حکومت مبعوث ملت انجام گیرد. و در غیر این صورت امید آرامش نیست؛ و خوف آن دارم که اگر کودتاى نظامى بشود، انفجارى بشود در ایران، که کسى نتواند جلوى آن را بگیرد. و ملت ایران از کودتاى نظامى نمى‏ترسد؛ براى آنکه ماههاست که با قدرت نظامى- هر چه سخت تر- با مردم معامله شده است و نتوانسته‏ اند آرامش برقرار سازند. و الآن نظام و ارتش که از چند ماه قبل، سست تر و ضعیف تر است، براى آنکه در باطن ارتش اختلافات ایجاد شده است و بسیارى به ما مى‏ پیوندند و کودتا را خفه مى‏کنند؛ لکن با کشتارى، که من میل ندارم واقع شود. من به شما توصیه مى‏کنم، از کودتا جلوگیرى کنید که اگر بشود ملت ایران از شما مى‏دانند، و براى شما ضرر دارد. این تمام پیغام من است به کارتر.
و اما به دولت فرانسه؛ از رئیس جمهور که در این کنفرانس از تأیید کارتر از شاه، مناقشه کرده است، تشکر مى‏کنم و میل دارم که کارتر را نصیحت کنند، که دست از پشتیبانى این شاه و این رژیم و این دولت- که همه بر خلاف قوانین است- بردارند؛ و به این کودتاى نظامى تأیید نکنند؛ و جلوگیرى کنند، تا ایران آرامش خود را به دست بیاورد و چرخ هاى اقتصاد به گردش درآید؛ و در آن وقت است که مى‏شود که نفت را به غرب و هر کجا که مشترى هست صادر کند.صحیفه امام،ج‏5 ،ص377


. انتهای پیام /*