بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سخنانی جالب در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده‏ها به تمجید از انقلاب اسلامی پرداخت که شرح این سخنان از نظر می گذرد: چه خوب نهضتى بود، چه خوب قیامى! ما هر روز تقریباً با قشرهاى مختلف، با گروههاى مختلف از اقطار ایران مواجه هستیم. الآن در این مجلس خانمهاى محترم قم، که فعالانه براى اسلام و نهضت و براى تربیت جامعه فعالیت مى‏کنند، با آقایان بنابى، که از راه دور آمده‏اند، در یک مکان مجتمعیم. این قبل از نهضت هیچ تحقق نداشت؛ شما یک راهى داشتید، ما یک راهى، آقایان هم یک راهى. چه خوب نهضتى که ما همه را در یک مکان مجتمع کرده است که با هم صحبت کنیم، مسائلى که احتیاج به آن داریم طرح کنیم، دردهاى دل را بگوییم به هم، و راه جبرانش را هم گفته بشود؛ و شاید با گفتن درد و درمان بتوانیم به یک جایى برسیم.

نگرانى از ریشه‏هاى پوسیده طاغوتیان‏
دردها زیاد است، و زیادتر بود، و بحمداللَّه یک مقدارى از آن رفع شد. آنهایى که براى ما دردهاى عظیم پیش آوردند، آنهایى که به کشور ما خیانت کردند، آنهایى که به بانوان ما بیشتر ظلم کردند تا به مردها، آنها که بانوان را به طورى به آنها ظلم کردند و به صورت اینکه مى‏خواهیم خدمت بکنیم آنها را به عقب راندند؛ به آنها ظلم زیاد شد، به مردها هم شد، به همه اقشار ظلم شد، بحمد اللَّه دست آنها کوتاه شد و امیدوارم که این قشرهاى ضعیفى که مثل حیوانات ضعیف زیر زمین مى‏لولند و مى‏خواهند ریشه‏هاى گلها را فاسد کنند، آنها هم ان شاء اللَّه از بین بروند.
دردهاى حالا هم زیاد است. دردهایى که به واسطه خیانتهایى که به ما کردند و به ملت ما کردند تتمه آن باقى است. خیانتها و تبلیغاتى که بر ضد اسلام و بر ضد قرآن کریم کردند و قشرها را خواستند از قرآن کریم جدا کنند و خواهران و برادران ما را خواستند از اسلام دور کنند، اینها باز یک مقدارشان هست با صورتهاى مختلف. شما زحمت کشیدید، زن و مرد زحمت کشید، به خیابانها ریخت، جورها کشید، خونها داد که اسلام را زنده کند؛ براى اسلام خون داد، براى شهادت داوطلب شد.
آنکه مى‏خواست ملت ما، آنکه به او رأى داد ملت ما، «جمهورى اسلامى» بود. اسلام مورد نظر بود. الآن قشرهایى هستند که مى‏خواهند اسلام را کنار بگذارند با نوشتن، با گفتن، با اجتماعات. این درد بزرگترین دردى است که الآن ملت ما به آن مبتلا هست؛ و ما از آن نگران که ملتى که رأى داد بر جمهورى اسلامى، نود و نه و نیم درصد رأى داد بر جمهورى اسلامى، یعنى ما اسلام را مى‏خواهیم، اگر براى صرف جمهورى بود همچو رأیى نبود؛ اگر براى جمهورى دمکراتیک بود همچو رأیى نبود. دیگران هم از این حرفها سابقاً گفتند و شکست خوردند.
گروههاى بیگانه از اسلام‏
ملت ما براى اسلام قیام کرد و براى اسلام راه را پیمود و براى اسلام خون داد، الآن قشرهایى هستند که مى‏خواهند اسلام را کنار بگذارند. «جمهورى» تنها، از اسلام مى‏ترسند! جمهورى تنها، «جمهورى دمکراتیک»! آنها که مى‏خواهند یک قدرى در پرده صحبت کنند، «جمهورى دمکراتیک اسلام». اینها همه خدعه است! اینها براى این است که از اسلام مى‏ترسند. اسلام را مخالف مى‏دانند با هواهاى نفسانى خودشان. بیدار باشید! اگر انحرافى باشد از جمهورى اسلام، هر انحرافى اگر از جمهورى اسلامى- هر انحرافى- باشد، خلاف مسیر شماست، خلاف مسیر اسلام است. مسلمین توجه داشته باشند که در حزبهایى که صحبتشان از اسلام نیست، صحبتشان از دمکراتیک است، قشرهایى که به اسلام کار ندارند، گر چه‏ به آزادى کار دارند، آزادى را مى‏خواهند اما آزادى به غیر اسلام، ملت ما توجه کنند که لا اقل داخل این طور حزبها نشوند. شما عزیزان خودتان را براى اسلام دادید؛ حالا که عزیزها را دادید، به ضد اسلام بخواهید وارد بشوید، هدر بدهید خون عزیزان خودتان را؟ توجه بکنید! اینها مى‏خواهند هدر بدهند خون شما را. اجتماعات اینها بر ضد اسلام است. چند روز پیش، این اجتماع زیاد داشتند به بهانه، و حرفهایشان به ضد اسلام بود. با اینها همکارى نکنید. مسلمین! با اینها همکارى نکنید، خودتان را از آنها دور نگه دارید، از اینها اجتناب کنید؛ اینها آزادى منهاى اسلام را مى‏خواهند. این غیر از طریقه شماست. شما اسلام را مى‏خواهید، ما اسلام را مى‏خواهیم که اسلام آزادى به ما بدهد، نه آزادى منهاى اسلام. آنها استقلال منهاى قرآن را مى‏خواهند، ما قرآن را مى‏خواهیم.
«اسلام منهاى روحانیت» خیانت است‏
ما اگر تمام آزادیها را به ما بدهند، تمام استقلالها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند، نمى‏خواهیم. ما بیزار هستیم از آزادى منهاى قرآن، ما بیزار هستیم از استقلال منهاى اسلام، ما بیزار هستیم از اینکه بگویند اسلام منهاى روحانیت. اسلام منهاى روحانیت خیانت است. مى‏خواهند اسلام را ببرند، اول روحانیت را مى‏برند؛ اول مى‏گویند اسلام را مى‏خواهیم، روحانیت را نمى‏خواهیم! روحانیت استثنا بشود، اسلام در کار نیست. اسلام با کوشش روحانیت به اینجا رسیده است.
بیدار باشید، خانمها بیدار باشید! آقایان بیدار باشید. مسائل شخصى خودتان را کنار بگذارید. مسائل جزئى را کنار بگذارید. احتیاجات را کنار بگذارید. امروز وقت این نیست که من محتاج هستم، من چیز ندارم. امروز وقت این است که ما اسلام را تقویت کنیم. همه اقشار بیدار باشند. کارگرها بیدار باشند، دهقانها بیدار باشند. بازاریها بیدار باشند، دانشگاهیها بیدار باشند، تز اسلام منهاى روحانیت یعنى لا اسلام! درجه اولش این است؛ بعد هم کتابهاى روحانیت را به دریا بریزند! بیدار باشید!

توجه به خطر عظیم‏
... من توجه شما را به این خطر، به این خطر عظیم، عطف مى‏کنم. خطر بزرگ است؛ با صورتهاى آزادى ما مى‏خواهیم، دمکراتیک ما مى‏خواهیم، استقلال مى‏خواهیم. اسلام چه؟ منهاى اسلام! در تمام حرفهایشان اسلام در کار نیست. اگر اسلام نبود، شما حالا در زاغه‏ ها بودید، شما در خارج کشور بودید. اگر در کشور بودید، در زاغه‏ها زندگى مى‏کردید، در بیغوله‏ها زندگى مى‏کردید، نمى‏توانستید ظاهر بشوید. اسلام است که شما را آزادى داد و آورد در میدان. بر ضد اسلام قیام نکنید. خواهران من، عزیزان من، برادران من، عزیزان من، توجه داشته باشید توطئه در کار است، توطئه بزرگ در کار است، توطئه‏ها در کار است. قشرهاى مختلفى که به اسلام پشت کرده‏اند، و از اول توجه نداشتند، دارند با هم جمع مى‏شوند.
باید تجدید نظر کنند؛ باید در کارهاى خودشان تجدید نظر کنند، در اجتماعاتشان تجدید نظر کنند. ملت نمى‏تواند توطئه را تحمل کند. ما تحمل نمى‏کنیم این توطئه را. اینها توطئه است؛ توطئه بر ضد اسلام؛ توطئه بر ضد ملت. آزادى هست، توطئه نیست. آزادى معنایش این نیست که بنشینید بر خلاف اسلام صحبت کنید؛ آزادى در حدود قانون است. دین کشور ما اسلام است؛ آزادى در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد. قانون اساسى ما دین را اسلام مى‏داند. ... . (صحیفه امام، ج‏7، ص: 484-487)

. انتهای پیام /*