به گزارش پرتال امام خمینی(س) سید محمد ابوطالبی، مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج در گفتگو با پرتال امام خمینی با اعلام انتشار کتاب«حکمت متعالیه از دیدگاه امام خمینی (س)» گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب که در عصر خود حکیمی بزرگ و مدرس و محقق نامی عرصه فلسفه و عرفان بوده اند به مبانی و نظرات حکیم موسس و فیلسوف بزرگ صدرالمتالهین شیرازی توجه فراوانی داشت، چنان که شخصیت او را بزرگ دیده و ارج می نهادند.
وی گفت: در مقدمه این کتاب بیان شده است امام خمینی (س) پرچمدار ایجاد الفت و هماهنگی میان رویکرد کلامی«اثر و موثر»، رویکرد فلسفی «علت و معلولیت» و بینش عرفانی «تجلی و متجلی» است، ایشان چون فیلسوفی بزرگ و پیرو حکمت متعالیه است؛ اندیشه تشکیک با او عجین شده و در بسیاری از باورهای فکری ایشان حتی در مباحث فقهی و اصولی نیز مساله تشکیک را می توان جستجو کرد. ابوطالبی بیان کرد: اختلاف کلام و فلسفه و عرفان را امام (س) با همین زاویه می نگرد و معتقد است تفاوت کلام و فلسفه در اختلاف مرتبه فهم و اندیشه متکلمان و فیلسوفان است. بنابراین از نظر امام خمینی (س) عمق و باطن حکمت متعالیه همان عرفان نظری است و لذا هرگز بین دیدگاه های عرفان و محققین از عرفا با حکمت متعالیه و صدرالمتالهین تهافت و تخالفی نمی بیند و اختلاف مراتب وجود را سرانجام به اختلاف در مجالی و مظاهر شئون تفسیر کرده و همه را اطوار – و نه مراتب – یک حقیقت می داند.
وی عنوان کرد: این کتاب در دو بخش تدوین شده و بخش اول آن هفت فصل با عناوین کلیات مباحث وجود، مواد ثلاث، مقولات عشر، علیت، سبق و لحوق و حدوث و قدم، حرکت و زمان و عقل و عاقل و معقول، را در بر گرفته است.
به گزارش پرتال امام خمینی(س) ابوطالبی ابراز کرد: همچین اثبات واجب الوجود، واجب بالذات ماهیت ندارد، واجب الوجود بسیط الحقیقه است، توحید واجب تعالی، صفات حق تعالی، خیر و شر، صادر اول و معاد، عنوان فصول بخش دوم این کتاب را تشکیل می دهند.
به گفته وی در بخشی از کتاب با عنوان«براهین عقلی بر توحید» بیان شده است: «براهین عقلی زیادی در توحید حق تعالی ذکر شده: اولین برهان از ملاصدرا است. واجب تعالی منتها در او راه ندارد حال می گوییم اگر دو واجب الوجود فرض کنیم، آنچه که به عنوان واجب دوم فرض کردیم از واجب اول منفصل بالذات خواهد بود و وجود علاقه بین این دو واجب محال است (چون علاقه بین دو چیز مستلزم این است که یکی معلول دیگری و یا هر دو معلول علیت واجدی باشند). پس هر یک از آنها مرتبه ای از کمالات وجودی را خواهد داشت که دیگری ندارد؛ یعنی هر یک از آن دو واجد یک سری کمالات و فاقد کمالات دیگری بوده، بنابراین مرکب از جهات وجوبی و امکانی خواهد شد و این خلاف فرض است چون قبلا ثابت کدریم که واجب باید من جمیع الجهات واجب باشد. 
اساس براهینی که ملاصدرا اقامه کرده، قاعده بسیط الحقیقه است. حضرت امام (س) نیز بر همین مبنا ذکر کرده اند که وقتی پذیرفتیم واجب تعالی بسیط الحقیقه است، باید بپذیریم که چنین موجودی باید کمال و جمال مطلق و همچین واحد علی الاطلاق باشد و گرنه از حقیقت بساطت خارج می شود و دیگر کمال مطلق نیست. ایشان برهان دیگری بر اساس قاعده «صرف الشیء لایثنی و لایتکرر» اقامه می کنند و معتقدند کلمه عزیز در فراز «اللهم إنّی اسالک من عزّتک بأعزّها و کل عزّتک عزیزة اللهم إنّی اسالک بعزّتک کلّها» از دعای سحر به معنای بی همتا بودن است. دلیلی که بر این مطلب می آورند، چنین است:
1. واجب تعالی وجود صرف و بحث است.
2. صرف الشیء لایتنثی و لایتکرر.
پس وجود واجب دوئیت بردار و تکرارپذیر نیست.»
به گزارش پرتال امام خمینی(س) مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج  در خاتمه یادآور شد: کتاب «حکمت متعالیه از دیدگاه امام خمینی (س)» به قلم حوریه عظیمی در 307 صفحه، با شمارگان یک هزار نسخه و با قیمت دوازده هزار و 500 تومان، به تازگی از سوی موسسه چاپ و نشر عروج روانه بازار کتاب شده است.

. انتهای پیام /*