این روزها مصادف با سالروز ارتحال گنجینه اسرار نظام است. بازخوانی و مرور خاطرات دوستان و یاران یادگار امام از مشی و خصوصیت های سید احمد آقا خاطره انگیز و یادآور روزهای زندگی ایشان است.در ادامه سه خاطره از حجت الاسلام والمسلمین محمد علی انصاری از نظر می گذرد؛ ایشان در خاطرات خود نقل می کند:

امام علاقۀ عجیبى به همسر و فرزندان و نوه ‏ها و حتى وابستگان خود دارند. حتى اگر یکى از اعضاء دفتر ایشان بیمارى پیدا کند، امام مرتب احوالپرسى مى‏کنند. سفارش مى‏کنند به مداوا و پزشک و مرتب از وضع آنان جستجو مى‏کنند و امر به رفتن بیمارستان. یک روز حاج احمد آقا براى خواندن پیام امام به جایى رفته بود. امام صحبت ایشان را از رادیو مى‏شنیدند. ایشان قبل از پیام گفت که امروز حال من مساعد نبود. امام فوراً سراغ گرفتند که حال ایشان چطور است و چرا بیمارند؟

برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)، ج1، صص14-13

 شیطان از اینجا سراغ آدم مى‏آید

حاج احمد آقا مى ‏گفت، روزى از برادران سپاه مستقر در بیت امام درخواست کردم جلوى ایوان بیت را یک نرده‏اى نصب کنند. وقتى برادران مشغول این کار شدند امام وارد شده، فرمودند: «احمد، چه کار مى‏کنى؟» عرض کردم براى حفاظت جان على (فرزندم) که خداى نکرده به پایین پرت نشود، از برادران خواسته ‏ام نرده ‏اى جلوى ایوان نصب کنند و این کار مرسومى در همۀ خانه‏ هاست. حضرت امام فرمودند: «شیطان از همین جا سراغ آدم مى‏آید، اول به انسان مى‏گوید منزل شما احتیاج به نرده دارد، بعد مى‏گوید رنگ مى‏خواهد، سپس مى‏گوید این خانه کوچک است و در شأن شما نیست و خانۀ بزرگتر مى خواهید و آرام آرام انسان در دام شیطان مى‏افتد.»

برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)، ج1، ص291

 از آقاى انصارى بپرسید

در یکى از روزهاى آخر عمر امام که بنده و فرزند گرامى ایشان در محضرشان به تلویزیون که تصویر جنگنده‏ هاى اف ـ 14 را نشان مى ‏داد، نگاه مى‏کردیم. در این میان حاج احمدآقا از امام پرسید آقا، این جنگنده‏ ها چه خصوصیات و ویژگیهایى دارند؟ در این میان امام با حالت نقاهتى که داشتند با تبسم شیرینى اشاره به من کردند و به حاج احمدآقا فرمودند: «این مسائل را از آقاى انصارى بپرس، چون ایشان از همه چیز سر درمى‏آورد و اظهار نظر مى‏کند» (منظور امام این بود که وقتى معمولاً این گونه بحث‏ها مى ‏شد، من معمولاً اظهار نظرى مى‏کردم و امام با آن حال نقاهت، سعى کردند که با بنده مزاحى داشته باشند).

برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)، ج1، ص316

. انتهای پیام /*