باور حضرت امام بر تأثیر اجتماعی قشر «کارگر» تا بدان حد است که تقریباً بلا استثناء در تمامی سخنرانی ها و پیام های دوران مبارزه یکی از اصلی ترین مخاطبان ایشان می باشند و ویژه در روزهای اوج گیری مبارزه این امر بیشتر خود را نشان می دهد و این البته با دید ارزشی حضرت امام به این امر نمود بیشتری می یابد و اما:در بررسی سیره حضرت امام در موضوع کار و کارگری توجه به نکاتی چند را توصیه می نماید:

1- تأمین رفاه عمومی و به ویژه خدمت به محرومین و محرومیت زدایی راه و رسم همیشگی امام و به عنوان اصلی راهبردی و همیشگی همواره مورد پیگیری و توصیه ایشان بوده و با نگاهی ارزشی، آن را عبادتی برتر، تأمین کننده خیر دنیا و آخرت و ... به حساب آورده است: «ما آن روز عید داریم که مستمندان ما به سطح زندگی رفاهی و تربیت صحیح اسلامی – انسانی برسند». (صحیفه امام؛ ج 15، ص 491)

«گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد». (همان؛ ج 20، ص 341)

«به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها در رسیدگی به حال محرومان جامعه است». (وصیت نامه سیاسی-الهی؛ صحیفه امام؛ ج 21، ص 445)

و طبیعی است که این دغدغه خاطر شامل حال «کارگران» که از محروم ترین اقشار جامعه هستند، هم خواهد شد.

2- باور امام بر تأثیر اجتماعی قشر «کارگر» تا بدان حد است که تقریباً بلا استثناء در تمامی سخنرانی ها و پیام های دوران مبارزه یکی از اصلی ترین مخاطبان ایشان می باشند و به ویژه در روزهای اوج گیری مبارزه این امر بیشتر خود را نشان می دهد.

3- حضرت امام برای کارگر به معنی خاص آن با توجه به آموزه های دینی ارزش و احترام خاصی قائل بودند و بدان اشاره داشتند:

«از پیغمبر اکرم شنیده‏ اید که نقل شده است که کف دست یک کارگر را - یعنی، همان محلی که کار درش تأثیر کرده و پینه بسته - آنجا را بوسید و این، یک نشان ارزش است برای کارگر در طول تاریخ؛ پیغمبر اسلام، که اولین فرد انسانهاست و بزرگترین انسان کامل است، نسبت به کارگر آن طور تواضع بکند و کف دست او را که علامت کار است، ببوسد! این نکته دارد که کف دست را بوسیده، نه پشت دست را؛ کف دست آثار کار درش هست، می‏ خواهد ارزش کار را به عالمیان اعلام کند، به مسلمین اعلام کند که ارزش کار این است که آنجایی که کارگر کار کرده است، در اثر کار یک نشانه ‏ای پیدا کرده است؛ من آنجا را می‏ بوسم که ملتهای اسلامی و بشر ارزش این کارگر را بداند.». (صحیفه امام؛ ج 16، ص 234)

یا می فرمایند: «رفتار او با کارگر آن بود عرض کردم که کف دست کارگر را با تواضع بوسید و این نشان کارگری را بوسید و برای کارگران افتخار ایجاد کرد. ارزش انسانی را توجه داشت که کارگر [انسان است؛] کارگر آن روز استقلال داشت و هر چه کار می ‏کرد برای خودش بود و استقلال داشت و ارزش داشت و آن ارزش را، محل ارزش را بوسید پیغمبر اکرم و اعلام کرد ارزش کارگر را.» (همان؛ ص 237)

و یا اینکه: «دوم شخص اسلام، علی بن ابی طالب – علیه السلام - است. ایشان خودش یک کارگر بود.» (همان؛ ص 238)

4- با پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (س) برای رفاه حال تمام طبقات مستضعف و به ویژه قشر محروم کارگر رسالت خطیرتری را احساس و اقدامات متعددی را برای رفاه حال کارگران، ایجاد رفاه و رفع اختلافات طبقاتی از طریق برقراری عدالت اجتماعی و بهتر شدن اوضاع آنها و برخورداری از یک زندگی آبرومندانه را به انجام رساندند که تأسیس سازمان ها و نهادهای متعدد در این راستا قابل بررسی است و حکم آن حضرت به وزیر وقت کار (مرحوم داریوش فروهر) که در 26 اسفند 1357 صادر شده یک نمونه از آن است. (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 6، ص 380 - 381)

5- اما آنچه در پیام 11 اردیبهشت 1358 که نخستین پیام آن بزرگوار به کارگران در روز جهانی کارگر در شأن کار و کارگر صادر شده است، نگاهی متفاوت به کار و کارگر است. این پیام که از مضامین عرفانی بلندی برخوردار است براساس باور ایشان به تأثیر طبیعی روح زنده و پرنشاط کار و کارگری بر طراوت و شادابی جامعه و اعتقاد به ارزش این امر صادر شده در نوع خود، واقعا ً بی نظیر است و می توان با قاطعیت اعلام داشت که هیچ کس در این باب چنین ارزش گذاری را صورت نداده است.

در این پیام: «کار» هم سنگ نور دیده شده که همیشگی و پردوام است و در همه جا ساری و جاری است.

تعریفی جدیدی از کار ارائه شده است که از دقت و ظرافت و معنای فوق العاده ای برخوردار است:کار نظیر «وجود» است که در همه شئون عالم دخالت دارد.

اوج تعریف و تمجید تا آن جا بالا می رود که «.... کار احاطه دارد بر همه عوالم. از اول با «کار» عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همه موجودات است. حق تعالی مبدأ کارگری است وکارگر است.» و ...

«کارگران ما، چه طبقه دهقان و چه طبقه کارگران سایر کارخانه ها و سایر جاها، ... برکاتی که درکشور هست مرهون وجود آنها است و لهذا آنها مقدمند برهمه». (همان؛ ص 174)

6- تعبیرات دیگر حضرت امام در این باب هر کدام در نوع خود بی نظیر است:

«عامل ارزش های بزرگ انسانی»، (همان، ج16،ص223) «طبقه شریف، ستون فقرات استقلال کشور و اسطوره سرنوشت ساز و رهایی بخش از وابستگی ها و پیوستگی ها» (همان؛ ج 14، ص 326) و .... حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است». (همان؛ ج 12،ص 264)

7- این ارزش گذاریها و در کنار تذکرات حضرت امام درباره آفات و آسیب های اجتماعی دست به دست هم داد و گروه ها و جریانات وابسته به غیر و منحرفی را که در غیاب این اندیشه و شیوه عمل به پیشبرد اهداف خود در بین کارگران دل خوش کرده بود از صحنه عمل خارج ساخت. 

 

. انتهای پیام /*