«وقتى جوانان ما در جبهه‌‏ها آن فداکارى‏‌ها را مى‏‌کنند، یا مى‏‌آیند و با من صحبت مى‏‌کنند، از روح بزرگ و صافى آنها حسرت مى‏‌خورم. این وضع هر کجا پیدا شد پیروزى را به دنبال دارد. این مطلب هر کجا باشد، عنایات خدا را به دنبال دارد. پس از عنایت خدا، پیروزى حتمى است» (صحیفه امام،ج ‏18،ص136)


عبارت فوق فرازی از یکی از بیانات امام خمینی(س) در باره  جوانانی است که بر دست او پرورش یافتند و در جایگاهی قرار گرفتند که انسان خود ساخته و دارای نفس مطمئنه‌ای چون خمینی کبیر که جز خداخواهی بر وجود و اندیشه و کردار و رفتارش حاکم نبود، چنین اعجاب آور و صادقانه درباره آنها داد سخن می‌دهد. گرچه جبهه‌های دفاع مقدس کانون بروز جلوه‌های عالی معنوی و نمایانگر  عالی‌ترین مظاهر بندگی بود و بزرگترین ارزش‌ها در آن آفریده می شد، اما پاسداشت این ارزش‌ها و ارزشگذاری‌ها پیرامون آن توسط امام خمینی بسیار انسان ساز و درس آموز است. ذکر خوبی‌های حاصل از اعمال و رفتار رزمندگان، رفتارهای در نهایت صدق و خلوص و خلق ناب‌ترین صحنه‌ها، عشق به جانبازی و شهادت و خلق بسیاری خوبی‌های دیگر توسط این عزیزان، همواره مورد توجه و اشاره و ذکر امام بود  و بالاترین قدردانیها  در قالب عاطفی ترین ادبیات  و محبت آمیز ترین رفتارهای آن یگانه دوران در این باره همیشه و مدام جلوه‌گری داشت اما هیچ‌گاه توجه به جنبه های انسان سازی  و همچنین هشدار نسبت به آفات راه هم فراموش نمی‌شد و با بیان‌های مختلف و نهایت دلسوزی تذکر داده می شد.  اکنون با عنایت به این روش آموزنده به سراغ این فراز از پیام حضرت امام پس از یکی از غرور آفرین ترین  وقایع جنگ تحمیلی که همان فتح خرمشهر باشد، می‌رویم تا بیاموزیم که علاقه نسبت به سرنوشت انسان‌ها و توجه به سالم ماندن جهت حرکت در ذهن و ضمیر آن عارف واصل چه اهمیتی داشته است.                         

«هان اى فرزندان قرآن کریم و نیروهاى ارتش و سپاهى و بسیج و ژاندارمرى و شهربانى و کمیته ‏ها و عشایر و نیروهاى مردمى داوطلب و ملت عزیز، هوشیار باشید که پیروزیها هر چند عظیم و حیرت‏ انگیز است شما را از یاد خداوند که نصر و فتح در دست اوست غافل نکند و غرور و فتح شما را به خود جلب نکند؛ که این آفتى بزرگ و دامى خطرناک است که با وسوسه شیطان به سراغ آدم مى آید و براى اولاد آدم تباهى مى‏ آورد. و من با آنکه به همه شما اطمینان تعهد به اسلام دارم، لکن از تذکر، که براى مؤمنان نفع دارد، باید غفلت نکنم.» (صحیفه امام، ج‏16، ص: 258)

منبع: جماران

. انتهای پیام /*