به گزارش پرتال امام خمینی، کتاب «عشق در مشرب عرفانی امام خمینی» تألیف کبری طاهری‌نژاد است که در پنج فصل و یک بخش با عنوان فهرست واژگان و اصطلاحات تدوین شده است.

نویسنده پس از طرح مباحث کلی عشق و بررسی آن در متون دینی و مضامین ادعیه، به انواع عشق و تقسیم‌بندی آن به عشق طبیعی، نفسانی، روحانی، عقلانی و الهی پرداخته و اوصاف آن‌ها را از قبیل فراق و وصال، ظهور و خفا، تجاذب، ابتهاج، حیله عشق، قوت عشق، حجاب عشق و کمال عشق، بر اساس منابع روایی و عرفانی تشریح کرده است.

در بخش دیگر کتاب، عشق و محبت را از منظر عارف عظیم‌الشأن، امام خمینی(س)، با استناد به مکتوبات متعدد و دیوان شعر ایشان مورد بحث و تفحص قرار داده و نقش عشق را در رفع حجاب‌های ظلمانی و نورانی و رسیدن به مقام توحید و رابطه آن با خلقت جهان و نیز چگونگی رفع تعارض میان عشق و عقل را از دیدگاه امام خمینی(س) تبیین نموده است.

این کتاب در 200 صفحه، با قطع وزیری و به قیمت 8000 تومان از سوی چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) منتشر گردیده است. 

. انتهای پیام /*