حضرت امام خمینی(س) به عنوان اسلام شناسی بزرگ و نیز در جایگاه مرجع تقلید، با شناخت دقیق از اسلام و تاکید بر نقش اجتماعی آن و با درک درست از نقش زن و مسئولیت او در جامعه، در جهت هویت بخشی به زن مسلمان و احیای حقوق فردی و اجتماعی وی، اقدامات گرانسنگی را به انجام رساندند. روش های رفتاری درس آموز، موضعگیری های روشن گرانه، فتاوای راهگشای آن بزرگوار، همه و همه بیانگر این واقعیت است که نمونه ای از آن، فتوای ایشان در پاسخ سوالی است که ذیلا عرضه می گردد:
پاسخ استفتاء [استفتاء بانوان در مورد حق طلاق برای زنان در صورت اشتراط]
زمان: 7 آبان 1358/ 7 ذی الحجه 1399
مکان: قم‏
موضوع: حق طلاق برای زنان در صورت اشتراط
سؤال‏ کننده: بانوان‏
[بسمه تعالی. حضور محترم آیت اللَّه العظمی، امام خمینی- دامت برکاته‏
مسئله اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است؛ و گمان می‏ کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند. و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده و می ‏کنند. نظر حضرت عالی راجع به این مسأله چیست؟].
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا بطور مطلق یا به طور مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلًا زن گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی ‏آید، و می‏ توانند خود را طلاق دهند.
از خداوند تعالی توفیق بانوان را خواستارم. امید است تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوند، که اسلام برای همه است و برای همه نافع است.
7 ذی الحجه 99/ آبان 58
روح اللَّه الموسوی الخمینی‏
(صحیفه امام، ج‏10، ص: 387)  

. انتهای پیام /*