هراس و دلهرۀ امام از شنیدنِ ستایش ها رفتار و گفتار رهبر بزرگ انقلاب نشان می داد که ایشان هرگز تمایلی به ستایش گری نزدیکان نداشت و هرگاه به طور ناخواسته در برابر کلام ستایش آمیز کسی قرار می گرفت، دچار هراس می شد. بی تردید، ظهور این حالت باطنی در حضرت امام(س)، از حضور قلب دائمی ایشان در محضر پروردگار حکایت داشت. همان گونه که از دیوان اشعار و کلمات عرفانی و اخلاقی و تفسیری ایشان برمی آید، عشق و محبت به خدا، جان و حیات فکری و عملی امام(س) را چنان به خود مشغول کرده بود که غیر از حق، نمی دید و طلب نمی نمود. چنین کسی چگونه می تواند به تملّق گویی فرومایگان دل خوش کند و با تبلیغات ستایش آلود برخی رسانه ها سرگرم شود؟ پیش از ذکر مواردی در خصوص نفرت امام(س) از ثناگویی دیگران، مناسب است که به کلام ایشان درباره مولای متقیان و عشق ورزی آن حضرت علیه السلام به خداوند متعال اشاره کنیم. فکیف اصبر علی فراقک؟... [چه کسی] این طور عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمی ترسد؛ لکن می ترسد که وقتی در جهنم برود، نازل شده از مقام خودش و به مرتبه ای برسد که محروم بشود از عشق او؟ از فراق، حضرت امیر می نالد... این، عشقی است که در باطن قلب او گداخته شده همیشه، و تمام اعمالی که از او صادر می شود، از این عشق صادر می شود، از این عشق به خدا صادر می شود. ارزش اعمال، روی این عشق و محبتی است که به حق تعالی هست، روی این فنا و توحیدی است که در انسان هست.[1]  با چنین عشق و عرفانی که امام خمینی(س) در علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان یک انسان کامل سراغ دارد، از او به هنگام شنیدن جمله ستایش آمیز چه انتظاری می توان داشت؟ ولایت علوی در کلام و مرام رهبر فقید انقلاب موج می زند. شیفتگی اهل تقوا و سلوک نسبت به ایشان آشکارا بود؛ چرا که او را در کمال فروتنی و سادگی رفتار نگریسته، خواسته یا ناخواسته جذب او می گشتند. از این رو، نباید شگفت زده شد که یک سخن ور چیره دست، در حضور پیر جماران بی قرار گشته و بگوید: «بابی انت و امی»؛ [پدر و مادرم فدایت باد!] اما از دیگر سو، نمی توان خوف و دلهره حضرت امام(س) را در برابر چنین عبارتی ـ که به هنگام زیارت ائمه اطهار علیهم السلامبه کار می رود ـ نادیده انگاشت. برخورد او با چنین ستایش گر و یا عبارت هایی آکنده از تعریف و تمجید، می توانست حدّاقل سکوت و خرسندی باشد؟ به راستی چرا حضرت امام(س) از این گونه حرکت ها رضایت نداشت و همگان را به ستایش خدمت گزاران، به ویژه مجاهدان راه خدا و دفاع از اسلام و ایران وا می داشت؟ می توان گفت که بنیان گذار جمهوری اسلامی، به دلیل تمسک فکری و باطنی به ولایت امیرمؤمنان علیه السلام از حد و مرز مدح و ثنا و حمد دیگران عبور کرده بود و در جان پاکش هوای تقرب و تکامل موج می زد نه سودای نفس و دنیا. من خوف این را دارم که مطالبی که آقای [فخرالدین] حجازی فرمودند درباره من، باورم بیاید! من خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشان و امثال ایشان، برای من یک غرور و انحطاطی پیش بیاید! من به خدای تبارک و تعالی پناه می برم از غرور! من اگر... برای خودم نسبت به سایر انسان ها یک مرتبتی [ممتاز] قائل باشم، این انحطاط فکری است و انحطاط روحی.[2] تکرار واژه خوف در کلام حضرت امام(س)، چه مفهومی به همراه دارد؟ عارف بزرگواری که عمری مدید را در سلوک عقلانی و عرفانی سپری نموده و طریقت و شریعت و حقیقت را در پرتو ولایت انسان کامل به یگانگی رسانده و خود پیر روشن ضمیر و راهنمای اخلاق کریمه و سلوک الی اللّه  گشته و منازل توحید و مراتب ایمان و درجات تقوا و مراحل یقین و وصال را طی نموده است، چه می طلبد و از چه می هراسد؟ غرور و احساس وصول به حقیقت، بسیاری از سالکان طریق حق را به تباهی و سقوط از نردبان تقرب کشانده و همچون ابلیس مطرود درگاه خداوند ساخته است. از این رو، بدیهی است که عارف کاملی چون امام خمینی(س) مراقب وسوسه های نفسانی بوده، چونان مولایش به درگاه الهی استعاذه داشته باشد. شکی نیست که چنین حالات معنوی فقط برای عرفای بزرگ دست می دهد و دست متظاهران به طریقت یا شریعت از آن کوتاه است. آنان خرما بر نخیل می نگرند و حلاوت ذکر را نچشیده اند و خلوت با محبوب را درک نکرده اند تا به هنگام ستایش معقول و غیرمعقول نزدیکان، به حق پناهنده شوند و ستایش کنندگان را در دریای حمد و تکبیر و تسبیح ذات متعال بنگرند و خویشتن را سایه یا آیه ای از جمال و جلال نامتناهی او بدانند. امام خمینی(س) در محبت و معرفت رب، به جایی چنگ انداخته بود که حضور در آن مرتبه سبب خاکساری است و عشق ورزی. از این رو، او چگونه می توانست خود را برتر از دیگران بپندارد و توقع حمد و ثنای دیگران را داشته باشد؟ عارفان حقیقی، همواره عارفان دیگر را مسافر هفت شهر عشق نگریسته؛ اما خویشتن را اندر خم یک کوچه مشاهده کرده اند. چنین کسی تمنای کشش ربوبی دارد و از تعلقات نفسانی و دنیوی سخت به ستوه آمده و هراسناک است. بی شک، امام خمینی(س) اهل تعارف نبود و نمی خواست تظاهر به تقوا و عرفان و سلوک نماید. او به راستی در چنین نشست هایی و در برابر چنان عبارت هایی دلهره داشت؛ زیرا توهّم بهره مندی از کمالْ انسان را منحط می سازد و اندیشه و روان را از تعالی و تقرب فزون تر بازمی دارد. تأکید امام(س) بر همراهی علم و تقوا تأکید حضرت امام(س) بر همراهی علم و تقوا در آموزه های معنوی انبیا و اولیای حق، بر ضرورت آن دو عامل در مصونیت فرد و جامعه از لغزش ها دلالت دارد. در درازنای تاریخ ادیان، دسته ای بر اثر تمسک به تقوا و تعبد محض دچار ناتوانی گشته، از انجام تکالیف توحیدی بازمانده اند و دسته ای به دلیل گرایش به علوم و فنون گوناگون، از مبدأ و معاد گسسته و به کمال نرسیده اند. سلوک باطنی و عرفانی امام(س) که او را در برابر آفات زبان و ستایش دیگران مصون ساخته بود، پیامی جز تمسک هماهنگ به علم و تقوای الهی ندارد. ارزش در لسان انبیا و در لسان اولیای خدا و در رأس آن ها قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم...، به علم و تقوا است. میزان، ارزش این دو خاصه است: علم و تقوا توأماً. علمِ تنها ارزش ندارد یا ضعیف است ارزشش. تقوای تنها یا ارزش ندارد یا ضعیف است ارزشش.[3] پخش اخبار مردم و تشویق آنان رهبر بزرگ انقلاب هرگز رغبتی به تملّق یا ستایش در تبلیغ نداشت و دست اندرکاران را به تهیه گزارش از خدمات ملت در شهر و روستا ترغیب می نمود و سهم خود را در تبلیغ صدا و سیما و روزنامه های کشور نسبت به سهام ملت، اندک و ناچیز می دانست. به یقین، چنین نظر و شیوه ای می تواند روند انحطاطی تملّق در جامعه را متوقف سازد و تملّق گرایان را به انزوا و یأس کشاند و از طرف دیگر، سبب رشد و گسترش انگیزه کار و فعالیت در ملت شود. اگر زارعی خوب زراعت کرد... شما [عکس] این شخص را به جای مقامات کشور در صفحۀ اوّل بگذارید و زیرش بنویسید این زارع چگونه بوده است؟... یا کارمندی [که] خوب کار کرد و یا اگر طبیبی عمل خوبی انجام داد، عکس او را در صفحۀ اوّل چاپ کنید و بنویسید که این عملش چطور بوده است. این [روش] باعث تشویق اطبا می شود و بیش تر دنبال کار می روند. یا مثلاً اگر کسی کشفی کرد، باید [به طور] مفصل با عکس و مطلب باشد... یا [یک] هنرمند و یا جراح که متأسفانه [در مطبوعات ما] نه اسمشان است و نه عکسشان... خلاصه باید اساسْ تشویق اشخاصی باشد [که] در این کشور فعالیت می کنند. این ها به این کشور حق دارند، به این روزنامه ها حق دارند، به رادیو ـ تلویزیون حق دارند؛ ولی ماها نسبت به آن ها حقّمان کم است.[4] ما مکلفیم تا افراد را در هر رشته تشویق کنیم تا امثالشان زیاد شود... روزنامه ها مال طبقۀ سوم است، مال طبقۀ اوّل نیست و این [طور] هم نیست که [روزنامه ها] همه اش مال حکومت باشد و از چیزهای حکومتی بنویسید... به نظر من روزنامه ها برای همۀ مردم است و همۀ مردم در آن حق دارند و می شود گفت که گاهی جای دیگران غصب می شود.[5] طرد تملّق گویان از حوزه مسئولیت و مشاوره بنیان گذار جمهوری اسلامی، مسئولان کشور را آشکارا به طرد چاپلوسان فرا می خواند تا مبادا آنان اندک اندک در پُست های کلیدی نظام نفوذ کنند و به عنوان مشاوران ارشد معرفی شوند. به خدا باید پناه برد و از او استمداد کرد. همۀ دست اندرکاران بویژه رئیس جمهور، باید از چاپلوسان دغل باز و زبان بازان حیله گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است، انتخاب کنند.[6] مبارزه با آخوندهای درباری و متملّق امام خمینی(س) همواره مسلمانان را از خطر آخوندهای درباری و چاپلوس آگاه می ساخت. روشن است که تزویرگرانی که در کسوت روحانیت ظاهر می شوند، بیش از هر چیز به زیان مردم هستند و آرمان گرایی آنان را نابود می سازند. در دوران جمهوری اسلامی، چهره های روحانی وابسته در جهان اسلام از مدح و ثنای حاکمان فروگذاری نکرده، امام (س) را به اتهام های واهی محکوم می نمودند؛ چنان که حضرت امام (س) در فرازی از بیانات خود به این معنا اشاره کرده اند: من باید عرض کنم که مقصد اصلی انبیا تا حالا کم حاصل شده است، خیلی کم؛ [البته] اگر فردا آخوندهای درباری نگویند که فلانی گفت: پیغمبر کاری ازش نیامده! اگر پیغمبر مقصدش حاصل شده بود، این آخوندهای درباری حالا نبودند![7] دعوت عالمان دین و روشن فکران و محققانِ جهان اسلام برای نجات اسلام از غربت و انزوای اجتماعی، حضرت امام(س) را رویاروی روحانیت منحط و ستایش گر قدرت و دربار قرار داده بود. ایشان با صراحت از آنان با تعابیر ذیل یاد می کرد: دوچهره ها! روحانی نمایان! دین به دنیافروشان! قیل و قال کنندگان! علمای سوء! تملّق گویانِ ظلمه! چنان که چند دهه اخیر نشان داده است، این دسته در روند انتقال ارزش های فکری و مکتبی انقلاب به سرزمین های اهل قبله، پیوسته مشکل ساز بودند و همواره در تحریف کلام امام خمینی(س) می کوشیدند. به هر حال، امام خمینی(س) رسالت الهی خود را در مقابله با آخوندهای درباری جهان اسلام می دانست و مسلمانان را نیز پیوسته متوجه این چاپلوسان پنهان شده در پوشش شریعت می ساخت. باید علما و روشن فکران و محققان به داد اسلام برسند و اسلام را از غربتی که دامن گیرش شده است، نجات دهند و بیش از این، ذلّت و حقارت را تحمل نکنند و بت سیادت تحمیلی جهان خواران را بشکنند و با بصیرت و سیاست، چهرۀ منور و پراقتدار خود را آشکار سازند و در این راستا، دوچهره ها و روحانی نمایان و دین به دنیافروشان و قیل و قال کنندگان را از خود و از کسوت خود برانند و اجازه ندهند که علمای سوء و تملّق گویان ظلمه و ستمگران، خود را به جای پیشوایان و رهبران معنوی امت های اسلامی بر مردم تحمیل کنند و از منزلت و موقعیت معنوی علمای اسلام سوء استفاده کنند.[8] حضرت امام(س) در ادامه پیام بیدارگرانه اش به روحانیون متعهد و خدمت گزار مردم و اسلام، ابزارهای کهنه شدۀ روحانیت تاریک اندیش، منفعت طلب و تملّق گو را خاطرنشان می سازد که همان تکفیر مبارزان و تفسیق آزادی خواهان است. روحانیون متعهد اسلام باید از خطر عظیمی که از ناحیه علمای مزوّر و سوء و آخوندهای درباری متوجه جوامع اسلامی شده است، سخن بگویند؛ چرا که این بی خبران هستند که حکومت جابران و ظلم سران وابسته را توجیه و مظلومین را از استیفای حقوق حقه خود منع، و در مواقع لزوم به تفسیق و کفر مبارزان و آزادی خواهان در راه خدا حکم می دهند.[9] رهبر بزرگ انقلاب که خود همواره یک روحانی و رهبر تملّق ستیز بود، از روحانیون آزاداندیش و عدالت طلب به نیکی یاد می کرد و آنان را اسوه های دین داری می خواند. سید حسن مدرس(س) که در پارلمان دوران استبداد رضا شاه، یک عالم و نماینده صریح اللهجه و مبارز بود، نزد امام(س) منزلتی خاص داشت. او از ایامی یاد می کند که به مجلس شورای ملی رفته، از نزدیک با مدرس و روحیات و فعالیت او آشنایی داشته است. امام(س) پس از پیروزی انقلاب در ستایش از مدرس، دستوری این چنین صادر نمود: سزاوار است که [بر] اولین اسکناس که در ایران به طبع می رسد، عکس اوّلین مرد مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود. خداوند رحمت فرماید ایشان را![10] در جای دیگر، انسان بودنِ مدرس را سبب هراس رضاخان می شمارد و ساده زیستی این عالم دینی بزرگ را یادآور می شود که نقش به سزایی در آزادگی و ظلم ستیزی او داشته است. بدون تردید، اگر مدرس مانند بسیاری دیگر از وکلای مجلس یا روحانیون وقت، به دنیا دل بسته بود و ثروت اندوخته بود، نمی توانست یکه و تنها در برابر رضا شاه بایستد. رضا خان از مدرس می ترسید؛ برای این که [او یک] انسان بود... رضا خان رقیب خودش را مدرس می دانست، به دیگران اعتنایی نداشت... وضع زندگی اش آن بود که شما شنیدید و من دیدم... آن طور که نقل کرده اند، یک گاری با یک اسبی [در] اصفهان خریده بود و سوار شده بود و خودش آورده بود تا تهران. آن جا آن را هم فروخته بود و منزلش یک منزل محقر [بود] از حیث ساختمان... در آن وقت، لباس کرباس ایشان زبان زد بود؛ کرباسی که باید از خود ایران باشد، می پوشید![11] تصور محمد تقی بهار، وکیل دیگر مجلس شورای ملی از گروه اقلیت این بود که خون سید حسن مدرس هدر گشت؛ چرا که بخل و حسادت بر گیتی چیرگی دارد و آزادگان در بند و اسیرند. اما تاریخ ـ چنان که در دهه های اخیر خویش نمایاندـ قلب خویش را از خون پاک مدرس نیرومند ساخت و در سپیده دم انقلاب اسلامی به ثمر نشاند.  تا بخل و حسادت به جهان راهبر است            آزاده ذلیل و راست گو در خطر است خون تو مُدرسا هدر گشت، بلی                     خونی که شبی گذشت بر وی، هدر است[12]  تمایل نداشتن امام به شنیدن تعریف و تمجید در رهنمودهای سیاسی امام(س)، بارها این نکته آمده است که منشأ پیروزی نهضت مردم ایران، قدرت الهی بوده است و نمی توان این انقلاب را وام دار کسی یا گروهی دانست. از این رو، حضرت امام(س) همواره الطاف نهان و آشکار پروردگار را به یاد می آورد و دیگران را از ستایش خود باز می داشت. تذکر می دهم این قدر تعریف نکنید از یک شخصی؛ برای این که [او] چیزی نیست، هرچه هست او است. ما چیزی نیستیم، ما جز یک بندۀ ضعیف چیزی نیستیم.[13] نباید در ذهن کسی بیاید که انقلاب مربوط به شخصی است. من باید عرض کنم که... یک فردی از افراد جامعه هستم... آنچه هست از خدای تبارک و تعالی است. خدای تبارک و تعالی است که این ملت را منقلب کرد از یک حالی به حال دیگر. او مقلب القلوب است. او است که همه کارها و زمام همۀ امور در دست او است و ما هیچ و هیچ اندر هیچ هستیم![14] آیا رهبری که خود را یک شهروند مسلمان ایرانی به شمار می آورد و انقلاب اسلامی را حرکت خودجوش یک ملت بیدار و برخوردار از انگیزه های توحیدی می خواند، می تواند ستایش طلب باشد؟ آیا تعبیر «هیچ اندر هیچ»، جلوه ای بارز از نگرش عارفانه ای نیست که آن رهبر بزرگ در بستر سلوکش به دست آورده بود؟ ستایش گران زر و زور که آیین خود را به تزویر آلوده اند، در دوران حیاتِ آکنده از روشنایی و عزّت بخشیِ امام خمینی (س) چه ردّپایی به جا گذارده اند؟ آیا آنان جز ناکامی بهره ای اندوخته اند؟ راه کارهای ایجاد جامعۀ بدون تملّق چگونه می توان جامعه ای را به وجود آورد که نظام های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن از هرگونه تملّق گرایی پیراسته باشد؟ اساساً آیا تحقق جامعه بدون تملّق امکان پذیر است؟ اگر شکل گیری چنین مدینه فاضله ای در بستر زمان، با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی ما ایرانیان امکان دارد، چه راه کارهایی برای ایجاد و استمرار آن می توان ارائه داد؟ تجربه هایی که در دهه های گذشته فراهم آمده، گویای نکته هایی چند در این زمینه است که قابل تأمل می باشد. تا آن جا که موضوع پژوهش و این کتاب گنجایش دارد، می توان نکته هایی را در این باره بیان نمود که پرسش های مطرح شده را پاسخ گوید. حقیقت این است که در مورد مسائل روانیِ آمیخته با پدیده های اجتماعی و سیاسی، و نیز پیچیدگی های فرهنگی و تاریخی، چندان نمی توان شفاف سخن گفت و راه درمان را به آسانی نشان داد؛ اما به طور کلی، می توان راه کارهای ذیل را به منظور بسترسازی لازم جهت ایجاد جامعه ای سالم و نظام اجتماعی بدون تملّق ارائه نمود. خودشناسی در میان عوامل بسترساز جامعه مطلوب، نمی توان جایگاه بنیادی معرفت نفس یا خودشناسی را نادیده انگاشت؛ زیرا دشواری های این روند، بیش تر به دلیل بیگانگی با خویشتن و فراموش کردن اخلاق و اعتقادی است که خواه ناخواه زمینه کنش ها و واکنش های فردی و اجتماعی به شمار می آید. کسانی که خود را شناخته اند و به رازهای هستی و تاریخ و جامعه بشری پی برده اند و از سقوط و صعودها عبرت هایی آموخته اند، کم تر رویکرد تملّق آمیز دارند. اساساً خودشناسی ـ که راه خداشناسی را هموار می سازد ـ به آدمی مجال نمی دهد که ذهن و فکر و خیال خود را به سمت ستایش گری و ستایش طلبی روانه سازد و از کوشش در جهت موفقیت خود و اجتماع بازماند. غالباً کسانی رونده طریق چاپلوسی اند که دچار خودفراموشی یا از خودبیگانگی گشته، غیر خویشتن را خواسته و پرورده اند. نفس اماره در منظر عارفان، در واقع بیگانه ای است که در جان آدمی نفوذ کرده و بر او فرمان می راند. به یقین، بدون معرفت نفس نمی توان به مصونیت در برابر وسوسه های انحطاط آور نفسانی دست یافت و خویشتن را از ورطه تملّق رهانید.  در توضیح بهتر این سخن باید دو شخص را در برابر هم نهاد که یکی خود را می شناسد و از خصلت ها و آمادگی های مثبت و منفی خویش آگاهی دارد، و دیگری که خود را نمی شناسد. کدام یک می تواند در فضای ستایش های بی جا مقاومت کند و فریب نخورد؟ و نیز کدام یک به سهولت و بی پروا، زبان به تملّق می گشاید؟ بی گمان، خودآگاهی های فطری، طبیعی، اجتماعی و تاریخی، سهم به سزایی در کاستن از گستره تملّق گرایی دارد؛ چرا که به تدریج نوعی نفرت و هراس از پیامدهای آن را پدید می آورد. امام خمینی(س) ضمن آن که عبادت حق را ارج می نهد، معرفت او را اصل و برتر می شمارد؛ به سخنی دیگر، عارفِ عابد در منظر او، جایگاهی نزدیک به انبیا و اولیا پیدا می کند نه عابدِ جاهل که نه خدا را به درستی می شناسد و نه خود را. عارفْ خویشتن را در حدّ گفت وگو با پروردگار و نیز شایسته تحمید و تنزیه و تکبیر ذات حق نمی داند و از باب فرمان پذیری زبان به ذکر و دعا می گشاید و به عبادت رب می پردازد. این ادب ورزی، بی تردید بر هشیاری انسان می افزاید و او را فراتر از مرز چاپلوسی یا نیاز به تملّق دیگران می کشاند. عبادت، فرع معرفت است. این معرفت [نیز] به حدّ انسانی است... انسان، کوچک تر از این است که بایستد در مقابل خدا و خدا را تحمید کند، تمجید کند، این ادعا است... انسان، عاجز است از این که [خدا را] بشناسد؛ لکن چاره نیست؛ چون خودِ [خداوند] گفته است، خودِ او امر فرموده... ولو آن که [انسان ها] قاصر هستند از این که تحمید کنند خدا را، تنزیه کنند خدا را.[15] چنان که اسلام به انسان ها تعلیم داده است، از رهگذر معرفت نفس می توان به معرفت رب نائل شد. حضرت امام(س) در تفسیر سخن معصوم این نکته را یادآور می شود که شناختن خداوند با شناختن انسان ممکن است؛ در حالی که نمی توان در جهان هستی موجودی را یافت که جایگاه انسان را در خداشناسی داشته باشد. راز این سخن در چند بُعدی بودنِ آفرینش انسان است که او را به صورت یک پدیده نامحدود درآورده است. آیا کسی می تواند در مسیر کمال گرایی خویشتن به مرتبه ای از کمال خرسند شود و از حرکت باز ایستد؟ حتی آنان که در جهت گناه و زیان رسانی به خود می کوشند نیز هیچ گاه در دستیابی به مقصود خویش آرام و خشنود نیستند و فزون تر از آنچه دارند، می طلبند. درباره ستایش گری یا ستایش طلبی نیز می توان گفت که برای هیچ ستایش گر یا ستایش طلبی، حدّ و مرز تعیین شده ای وجود ندارد و آن ها هیچ گاه از ثنا گفتن یا ثنا شنیدن باز نخواهند ایستاد. حضرت امام (س)، خودشناسی مطلوب را که خداشناسی را به دنبال دارد، فقط برای اولیای خدا ممکن می داند؛ چون فقط آنان می توانند به درستی و راستی در معرفت نفس بکوشند و به اسرار خلقت و فلسفه و هدف آفرینش خود و جهان پی ببرند و راه سلامت اندیشه و روان را در پیش گیرند که همان بندگی و دلدادگی به حضرت دوست است. این روایتی که وارد شده است: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»؛[16] [هر کس خود را بشناسد، پروردگارش را شناخته است.] این [حدیث] به ما می فهماند که انسان آن طور موجودی است که اگر شناخته بشود، شناسایی خدا با این [موجود ممکن] است. نسبت به هیچ موجودی این مطلب صادق نیست. ربّ انسان را کسی نمی تواند بشناسد، الا این که خودش را بشناسد، و خود شناسایی که دنبالش خداشناسی است، حاصل نمی شود مگر برای کلّ اولیای خدا.[17] خداشناسی و معرفتی که برای شخص عارف حاصل گشته است،  او را در صراط مستقیم توحید و تقوا نگاه می دارد که همان مسیر عدل یا تعادل شخصیتی و رفتاری است. چنین کسی به خود مجال و رخصت نمی دهد که در ستایش دیگران از مرز شایستگی آنان بگذرد و کسی را برای صفت ها و امتیازهایی بستاید که در او به چشم نمی خورد؛ چون گذشتن از مرز ستایش حق و صواب، تملّق است و فرومایگی. بی شک، انگیزه های نفسانی سبب می شود که کسی را فراتر از جایگاهی که سزاوار است، بنشانیم. مدح و وصف و ستایشِ چاپلوسان دیروز و امروز راـ که در قالب های شعر و نظم و یا نثر پراکنده اندـ می توان جزء ستایش های غیر اخلاقی برشمرد و گفتارهای آکنده از چرب زبانی و زبان بازی آنان را ـ که در دید و بازدیدها یا محیط های کار و خدمت و یا مراسم افتتاح و استقبال و معارفه و بدرقه شنیده می شود ـ در شمار ستایش های ممنوع اخلاقی و اجتماعی دانست. جای بحث ندارد که این گونه ادب ورزی های چاکرانه، هم به زیان شنونده است و هم به زیان گوینده؛ زیرا یکی خویشتن را بی جهت خوار و ذلیل ساخته است و دیگری نیز در باتلاق غرور و خودپسندی دست و پا می زند. اگر این حرکت ها در جامعه استمرار یابد و به صورت عادت و سنت درآید، بی گمان، عرصه جامعه نمی تواند پرورش گاه کسانی باشد که به ارزش ها، معیارها و هدف های انسانی و الهی پای بندی دارند. نقش دیگر خداشناسی و خودشناسی، در هنگام مشاهدۀ جمال و کمال صالحان است که هر کدام به نوعی خویشتن را مظهر صفتی از صفات یا اسمی از اسمای حق تعالی ساخته اند و کم ترین چشم داشتِ ثنا و ستایش ندارند. کسی که به خودشناسی دست یافته و خویشتن را در پرتو معرفت و عبادت خداوند از هرگونه افراط و تفریط دور ساخته است، در ستایش نیکان و دانشوران فروگذاری ندارد. او چنان که بایسته است، زنان و مردان شایسته و حق جو و خدمت گزار دین و مردم را می ستاید و نیکی ها و امتیازهای رفتاری شان را بیان می کند تا آنان الگوی زندگی دیگران باشند. کارگزاران وظیفه شناس یا شهروندان پای بند به قانون و اخلاق و کوشا در جهت پیشرفت و سلامت جامعه، هر چند توقع تبلیغ و تملّق ندارند، اما باید پرده گم نامی را از سیمای واقعی شان کنار زد و آن ها را به جامعه معرفی نمود. گزارش فداکاری های خدمت گزاران مردم در عرصه های علمی و عملی، تأثیر به سزایی در دل گرمی آنان و نیز فزونی شمار آن ها دارد. ستایش آنان، در حقیقت ستایش خوبی ها است نه ستایش اشخاص؛ زیرا ستایش گران آنان را به دلیل فضیلت هایی ستوده اند که در رفتارشان دیده اند. از این رو است که نمی توان هرگونه ستایش و هر ستایش کننده ای را در شمار چاپلوسان دانست و بدین گونه راه ترویج نیکی ها و افزایش نیکان در جامعه را مسدود نمود. دریغ و صد دریغ که ناشناخته ماندنِ حدّ و مرزِ ستودن ها، و نیز حضور پررونق چاپلوسان، کم تر مجال داده است تا از صالحان و نیکان قدرشناسی به عمل آید. رهبر بزرگ انقلاب، پیوسته قدرشناس کسانی بود که به اسلام و کشور خدمت می کردند و همواره آنان را می ستود. در مطالعاتی که در [بارۀ] ایشان [شهید رجایی] کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشی اش تا حال ریاست جمهوری، در روح او تأثیری [و تفاوتی] حاصل نشد.[18] اگر این نخست وزیر [میر حسین موسوی] ببیند که در یک جایی [دیگر] کار بهتر می کند، [چون] آدم متعهدی است، می رود آن جا [و خدمت می کند].[19] گفتنی است که رهبر فقید انقلاب بارها شهیدان و مجاهدان راه خدا و نیز خانواده های معظم آنان را ستوده و بسا خود را از ستایش ایمان و ایثارشان ناتوان خوانده است. جوانان عزیزم و فرماندهان محترم، شما توقع نداشته باشید که من بتوانم از عهدۀ ثنای شما و شکر عمل شما برآیم. شما را همان بس که محبوب خدای تعالی هستید.[20] ایشان در فرازی دیگر، از ریاست جمهور و نخست وزیر وقت و اعضای محترمِ دولت خدمت گزار در ایام دشوار و خطرخیز دفاع مقدس قدردانی کرده و آنان را برای خدمت صادقانه ستوده است. ناگفته نماند که حضرت امام (س)، قدرشناسی از این خدمت گزاران را تکلیف الهی و ملی خود تلقی نموده است؛ زیرا قدرناشناسی از آنان را ظلم تعبیر کرده است. من لازم می دانم که از مجموعه این هیأت ها و این جمعیت ها [دولت مردان خدمت گزار] تشکر کنم و اگر تشکر نکنم، ظلم کردم. قدردانی کنم که این ها خدمت کردند از روی حقیقت و واقعیت.[21] خودشناسی در پرتو ایمان به توحید و معاد، بستر فراخی پیش روی آدمی می گسترد تا بتواند افزون بر شناختن خویشتن، شناخت واقع بینانه ای از نزدیکان، همکاران، شهروندان، مدیران و کارگزاران در عرصه های متنوع به دست آورد. آنان که به این مرحله نزدیک شده اند و خود را در برابر شایستگان می نگرند، بر سر دوراهی غبطه خوردن یا رشک بردن، بی درنگ زبان و قلم خود را در جهت ستودن به کار می گیرند؛ اما کسانی که از خودشناسی نصیبی نبرده اند، نسبت به کامیابی و پیشرفت و موفقیت دیگران حسد ورزیده، از ستودن آنان دریغ می نمایند. بنابراین، ستایش، در واقع عرصه آزمایش انسان ها به شمار می آید و انحطاط یا تکامل روانی و رفتاری شان را نتیجه می بخشد. اگر گرایش یک جامعه به سمت تملّق یا ستایش افراطی و منفعت طلبانه باشد، می توان گفت که شهروندان آن جامعه از حقوق و فرهنگ شهروندی خود بهره لازم نداشته، اخلاق شهروندی سالمی ندارند. همچنین اگر جامعه ای با ستایشِ عادلانه و تشویق آمیز بیگانه باشد و شهروند مسئولیت شناس و فعال خود را ارج ننهد و یا نسبت به او در امر دستیابی به اهداف سازنده اش، بی مهری و کارشکنی نماید، باید گفت که تاروپود آن جامعه بر اثر حسدورزی و سرخوردگی از هم خواهد گسست. معیار بودنِ کار و خدمت جامعه ای می تواند بدون آفت تملّق باشد که معیارگرا باشد. معیارِ کار مثبت یا خدمت مفید به مردم، پس از ایمان به خدا، برترین ملاک شناسایی افراد و نظام های اجتماعی است. در یک محیط کوچک یا بزرگ که گروهی به خدمات مشغول گشته اند، فقط کار و تلاش است که سبب برتری کسی بر دیگری به شمار می آید. در چنین فضایی، افراد تنبل و کارگریز نمی توانند با تملّق و چرب زبانی خود، جایگاه برتری پیدا کنند. ضمن این که قدرشناسی نسبت به کارگران یا کارمندان کوشا و پاک نیت، کیفیت کار و کالا و خدمات را بالا می برد. حضرت امام (س) کار همراه با انگیزه الهی را ارج می نهاد، بیش از دیگران، معیار بودنِ کار و خدمت را پذیرفته بود. ایشان درباره مکان خدمت گزاری خویش به ملت ایران، چنین فرمود: اگر بدانم در بدترین نقطۀ جهان بهتر می توانم به ملت مظلوم ایران خدمت کنم، دقیقه ای [در فرانسه] درنگ نمی کنم.[22] حضرت امیر علیه السلام در فرمان حکومتی خویش به مالک اشتر، در مورد کاتبان و گزینش آنان، معیار کار و خدمت مؤمنانه را یادآور می شود و او را از خوش گمانی و فریب خوردن از ظاهرسازی و تملّق گویی افراد فرصت طلب برحذر می دارد. «ثم لا یکن اختیارک إیاهم علی فراستک واستنامتک وحسن الظن منک، فإنّ الرجال یتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم، ولیس وراء ذلک من النصیحة والأمانة شیء، ولکن اختبرهم بما ولّوا للصالحین قبلک فاعمد لأحسنهم کان فی العامة أثراً، وأعرفهم بالأمانة وجهاً».[23] و در گزیدن این کاتبان، فقط به فراست و اطمینان و خوش گمانی خود اعتماد مکن که اشخاص برای جلب نظر والیان، به آراستن ظاهر می پردازند و خوش خدمتی را پیشه می سازند. اما در پس آن، نه خیرخواهی است و نه امانت داری. اما آنان را بیازمای به خدمتی که برای والیان نیکوکار پیش از تو عهده دار بوده اند و بر آن کس اعتماد کن که میان همگان اثری نیکو نهاده و به امانت داری از همه شناخته تر است. در این دستور علوی، برای دستیابی به نظام عادلانه و جامعه بدون تملّق، نکته های چندی به چشم می خورد که عبارتند از:  1. ضرورت راندن چاپلوسانِ ظاهرساز و خوش خدمت؛ 2. خوش گمان نبودن به کارگزارانی که هنوز در عرصه کار و خدمت به مردم آزمایش نشده اند؛ 3. ضرورت خیرخواهی و امانت داری کارگزاران؛ 4. آگاهی از پیشینه اخلاقی و رفتاری کارگزاران؛ 5. گزینش افراد از میان خدمت گزارانِ خوش پیشینه. بدین سان، باید گفت که حاکمیت در شکل گیری جامعه بی تملّق و فعال و پیشرفته در جهت خیر و سعادت مردم، بیش از ملت مسئولیت دارد و تأثیرگذارتر نیز هست. به سخن دیگر، حاکمان باید پالایش درونی را از خود و نزدیکان آغاز نمایند تا از آن پس، شهروندان کم کم به سوی ارزش های انسانیِ حاکم بر جامعه گرایش پیدا کنند. برنامه ریزی و قاطعیت در مدیریت جامعه ای که برنامه کلان برای آینده ندارد و مسئولیت ها را تقسیم و شفاف نساخته است، نمی تواند بسترساز سلامت روابط و تضمین کنندۀ حقوق شهروندان باشد. حضرت امام (س) پیش از آن که مسئولان نظام را متوجه ضرورت برنامه ریزی برای آتیه کشور سازد، در زندگی شخصی و نیز مرجعیت دینی خویش بر اساس برنامه ای که تنظیم نموده بود، فعالیت داشت. از همین رو بود که وقت ایشان در دیدارهای متعارف به هدر نمی رفت و آثار علمی و عملی متناسب با افکار و شخصیت جامع و چند بعدی اش برای ملت و جویندگان معرفت و بصیرت به یادگار مانده است.
حضرت امام (س) در پاسخ خبرنگاری که از برنامه روزانه ایشان در پاریس پرسیده بود، چنین گفت: بیش تر از شانزده ساعت کار می کنم. در این جا [پاریس] نوع کارم با نجف فرق کرده است.[24] امام خمینی (س) در برنامه ریزی برای جامعه، به نکات زیر اشاره و توصیه می نمود: 1. فزون سازی برنامه های شغلی و اجرایی؛ 2. بهینه سازی برنامه ها؛ 3. بنیادی و اصولی بودن برنامه ها؛ 4. کوشش در جهت تطبیق برنامه های دولت با موازین اسلام؛ 5. حفظ حیثیت ملت در برنامه ها؛[25] 6. دقت و تأمل در برنامه ریزی ها؛ 7. به کارگیری تخصص و کارشناسی در مسائل سیاسی، اجتماعی و اسلامی؛ 8 . انسجام و همدلی کارشناسان در برنامه ریزی ها؛[26] 9. مبارزه با دشمن؛ 10. مبارزه با فساد؛[27] 11. توجه به نقش زیربنایی فرهنگ اسلامی.[28] آنچه پیوسته مورد نظر بنیان گذار جمهوری اسلامی بود و رعایت آن را سبب موفقیت و قاطعیت در مدیریت و برنامه ریزی نظام می دانست، گرایش به معیار تقوا بود. بی تردید، کوشندگان و برنامه ریزان کشور در صورت تقواپیشگی و جهاد با نفس اماره و امتیازطلبی های چاپلوسان می توانند، به محصول سالم و مطمئن برنامه ها و سیاست های کلان دست یابند. در این فرصت به همۀ مسئولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم ملاک ها، هیچ ارزش و ملاکی مهم تر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست و همین تقدم ارزشی و الهی، باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدی مسئولیت ها و ادارۀ کشور و بالاخره جایگزین همۀ سنت ها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود، چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه امروز و چه فردا.[29] بدیهی است که برنامه ریزی درازمدت و کارشناسانه و ناظر به ابعاد انسان ساز اسلام و اهداف انقلاب و نیز فلسفه و ماهیت جمهوری اسلامی از سوی مسئولان نظام، می تواند مایۀ امید بوده، در عرصه سرنوشت ملت تأثیرگذار باشد. از منظر امام خمینی (س)، تحقق چنین امری، در گرو تقواگرایی و جهاد مستمر نفسانیِ رهبران و کارگزاران است. اگر در مدیریت های اجرایی، قاطعیت لازم وجود نداشته باشد و مدیر با وجود شناختی که از ناتوانی خود در اداره یک نهاد و ارگان حکومتی دارد، اصرار بر حفظ موقعیت خود داشته باشد، نمی توان از برنامه های مکتوب انتظار معجزه داشت. چنان که ظهور پدیده چاپلوسان در پاره ای از موقعیت های کلیدی نشان می دهد، مدیریت ها دچار آسیب پذیری شده از هم خوانی با سیاست های کلان نظام جدا خواهند گشت. از این رو است که حضرت امام (س)، به تقدم معیار تقوای الهی بر دیگر ملاک ها نظر داشته، مدیران را به هشیاری در انتخاب ها و جذب خدمت گزارانی فرا می خواند که از هرگونه خودنمایی و خوش خدمتی و چرب زبانی پیراسته اند. ایشان پاره ای از مدیران نالایق و بی بهره از قاطعیت در برخوردها یا گزینش ها را به استعفای آرام و غیرجنجالی دعوت می کند تا مجموعه نظام در روند پیشرفت و نیل به اهداف خود دچار آفت نشود. ای متصدیان و دولت مردان ـ از ردۀ به اصطلاح بالا تا پایین ـ به هوش باشید که در دو راهی سعادت و شقاوت قرار دارید؛ طریق اعوجاجی، [طریق] شیطان است و طریق مستقیم، [طریق] اللّه  تبارک و تعالی.  توجه کنید و بسیار توجه [داشته باشید] که همه و همه در محضر مبارک حق هستید و اعمال قلبیه و قالبیه و خاطرات روحیه و لغزش های عملیه، همه در حضور او است. اگر به واسطۀ سوء مدیریت و ضعف فکر و عمل شما به اسلام و مسلمین ضرری و خللی واقع شود... مرتکب گناه عظیمی و کبیرۀ مهلکی شده اید که عذاب بزرگ دامن گیرتان خواهد شد. هر یک در هر مقام، احساس ضعف در خود می کند، چه ضعف مدیریت و چه ضعف اراده از مقاومت در راه هواهای نفسانی، بدون جوسازی، دلاورانه و با سرافرازی نزد صالحان از مقام خود استعفا کند که این، عمل صالح و عبادت است.[30] از این گفتار حکیمانه برمی آید که آسیب شناسی مدیریت در جمهوری اسلامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و از آن جا که مدیران این نظام خود را پای بند به مکتب اسلام و ارزش های الهی آن می شمارند، باید اصلاح گری را از درون نفس و مجموعه مدیریت آغاز کنند و در صورت مشاهدۀ کاستی های شخصیتی و اخلاقی غیر قابل اصلاح، استعفا را بر ماندن ترجیح دهند و در موقعیت دیگری به خدمت بپردازند. بر پایه چنین حرکت خیرخواهانه و صادقانه ای است که می توان به سهم خود در بسترسازی جامعه و نظام آزاد و بدون تملّق گرایی تأثیر گذاشت و منافقان زبان باز را از گرد خویشتن پراکنده ساخت؛ زیرا آنان همواره به سراغ مدیرانی می روند که دارای روحیه و اراده ضعیف در امر مدیریت هستند و از ستایش گری دیگران لذت می برند. سهل انگاری در روند عینی سازی برنامه های پیشرفت و رشد کشور، سبب جذب و نفوذ فرصت طلب های ستایش گر و چرب زبان می شود و آنان را به دخالت در امور اجرایی و کلیدی نظام امیدوار می سازد. همراهی تمجید و انتقاد از دیگران راه کار دیگری که در مسیر ساختن جامعه سالم و بدون تملّق گرایی قابل توجه است، تمجید همراه با انتقاد از دیگران است. بسا تجلیل ها و تحسین های مصلحت آمیز یا تحمیلی از جانب عوام یا خواص سبب می شود که رهبران یک جامعه به رشد فرصت طلبی های کسانی دامن زنند که تظاهر به خدمت گزاری دارند. این حرکت های ستایش آمیز را می توان نوعی شرکت در جرم و خطای دیگران تلقی کرد؛ زیرا زمینه بزرگ نمایی کسانی خواهد بود که شایستگیِ قدرت فزون تر را نداشته، آرام آرام به خودکامگی خواهند گرایید. بنیان گذار جمهوری اسلامی چنان که در دوران مرجعیت و نیز ایام رهبری اش نشان داد، کم تر به تجلیل و تعریف دیگران می پرداخت و بیش تر در نصیحت و هدایت آنان می کوشید و پیوسته سخنان هشدارآمیز عرفانی و اخلاقی داشت. البته او هیچ گاه رهبری را از دایره خطرها و آسیب ها خارج نمی دید و غالباً به گونه ای سخن می راند که نفس و شیطان به طمع نیفتند و طریق هدایت فرا روی مخاطب گشوده شود.  تأمل در نامه ها و خطابه های حضرت امام(س) نشان می دهد که ایشان هرگاه احساس تکلیف می نمود، بی پروا حتی از نزدیک ترین کارگزاران حکومتی به خود نیز انتقاد می کرد و انتقاد خویش را آشکارا بر زبان و قلم می آورد. سخنان امام(س) در خصوص طرح مسأله حکومت اسلامی در خطبه های نماز جمعه تهران و نیز مقولۀ قائم مقامی رهبری، مصداق تمام عیار بحث پیش رو است. به هر حال، نمی توان پیامد تمجیدهای رهبری از مسئولان کشور را نادیده انگاشت. تجربه های اندوخته شده در این چند دهه نشانگر این است که ستایشِ هر کس یا مجموعه ای باید به اندازۀ تعهد و کوشش خالصانه و تأثیرگذار آنان باشد و از طرفی، راه برای انتقاد و اعتراض نسبت به روند انحراف احتمالیِ تجلیل شدگان گشوده باشد تا بهره گیری منفی صورت نپذیرد. از سوی دیگر، ستودن خدمت گزاران کنونی نظام، نباید خوراک تبلیغاتی بر ضدّ خدمت گزاران پیشین را به همراه داشته باشد و عرصه رقابت جریان های سیاسی کشور را از بین ببرد. امام خمینی(س) ـ چنان که اخلاق و مرام عرفانی و سیاسی اش بیانگر آن است ـ چنین شیوه ای داشت. او در عین حال که فراخی میدان سیاست و خدمت به جامعه را خواستار بود، هم در تکریم نیکان اهتمام می ورزید و هم در اندیشه و دغدغه وضعیت انقلاب و اسلام بود. از این رو، به موقع زبان به نقد عمل کردها می گشود و در عین حال، آزادی انتقاد را برای دیگران تا آن جا قائل بود که به ساحت ارزش ها و کرامت انسان ها خللی وارد نشود. ضمن این که سکوت و مصلحت اندیشی خیرخواهان جامعه را خلاف تعهّد اخلاقی و شغلی به شمار می آورد. البته باید انتقاد کرد، [باید] مسائل را گفت و هرچه به نظر آقایان [نمایندگان مجلس] می آید، باید بگویند و اگر نگویند، خلاف است.[31] باید این باور را در خود تقویت کرد که یک جامعه سالم و بی تملّق، در صورتی شکل می گیرد و حرکت اصلاح گرایانه آن تقویت و تضمین شده خواهد بود که رهبرانْ پیش از این که دیگران را به بوته نقد و نظر بکشانند، خویشتن را در آینه واقعیت بنگرند. واکنش معقول در برابر انتقادها، نتیجه تقدم نقد خود بر دیگران است که بی گمان، برای سالکان طریق تهذیب نفس ممکن خواهد بود. امام خمینی(س) در تحلیل پدیده دولت موقت که نوعی وقفه و شکاف در راه انقلاب را سبب گشته بود، فقدان دو عامل (تجربه انقلابی و روحیه انقلابی) را خاطرنشان می سازد که یکی ناظر به کاستی های روحانیت است و دیگری از کاستی های تحصیل کردگان روز حکایت دارد. بدین سان، ایشان نخست، صنف خود را عامل ناکامی می شمارد و از آن پس، صنف مقابل را. ما دو دسته بودیم، یک دسته مان از مدرسه [و حوزه علمیه] آمده بودیم... و یک دسته مان از خارج آمده بودیم... نه ما آن تجربۀ انقلابی را داشتیم و نه آن ها آن روح انقلابی را... از این به بعد نباید این [رخدادها] تکرار بشود، باید دولت قاطع باشد، باید مجلس قاطع باشد.[32] در این جا مناسب است که شاهدی از رهبری شاه در تقابل با رهبری امام خمینی(س) ارائه شود، تا چندوچون روند دستیابی به جامعه آراسته به تقوا و عدالت و پیراسته از سلطه و تملّق گرایی آشکار گردد. پس از محکومیت و حبس نخست وزیر وقت (امیرعباس هویدا) که بیش از یک دهه، مشاور و صدر اعظم شاه بود، امام خمینی(س) شاه را چنین مخاطب ساخت: شما... تا چند ماه قبل از این، از دوازده ـ سیزده سال پیش از این... از حال [و رفتار] این آدم [هویدا] که نخست وزیر شما بود و در کارها دخالت داشت و مشاور شما بود و همۀ کارها را با نظر و فرمان مبارک! [شما] انجام می داد... [هیچ اطلاعی نداشتید!]، همین دو ـ سه روز [که او را به حبس و زندان انداختید!]، مطلع شدی؟... اگر یک آدمی دوازده ـ سیزده سال مشغول خیانت و مشغول چپاولی بوده و شما اطلاع نداشتید، [پس] شما لیاقت این که در این پست [رهبری] باشید ـ اگر پستی باشد ـ ... نداری [و] آدم نالایقی هستی... دو نفر شریک جرم بودید.[33] ایشان چند نکته را در این کلام اعتراض آلود گنجانده است که بدان اشاره می شود: 1. چاپلوسانی مانند عباس هویدا، سالیان دراز می توانند وزیر و مشاور شاه باشند؛ چرا که همواره زبان نرم و ثناگو دارند و به جز آنچه از بالا دیکته شده است، چیزی اظهار نمی دارند. 2. بی خبری یک حاکم از آنچه در زیرمجموعه اش می گذرد، از بی کفایتی او در اداره کشور حکایت دارد. 3. در نظام طاغوتیِ تملّق آلود که فقط نظر و فرمان ملوکانه مطرح است و فراتر از آن نمی توان گفت و مطالبه ای داشت، بی گمان، حاکم را باید شریک جرم کارگزاران حکومتی دانست. آنچه در مورد تمجید همراه با انتقاد از دیگران، و همچنین تقدم انتقاد از منش و روش ناصواب خویش گفته شد، باید پس از حاکم هر جامعه ای، آن را به تمامی افراد و احزاب و نیز مجموعه ها و مدیریت هایی که در نهادهای اجتماعی غیروابسته یا وابسته به حاکمیت تأثیر گذارند، تعمیم داد. بدین گونه است که مسئولیت ها جای خود را می یابد و مصلحت اندیشی های ناسازگار با سلامت جامعه از اعتبار خواهند افتاد.  منبع: امام خمینی(س) و مفاهیم اخلاقی، ج (11)، تملّق و چاپلوسی، تالیف ابوالفضل هدایتی، صص 99-131 [1] صحیفه امام، ج 19، ص 64 ـ 65. [2] همان، ج 12، ص 343. [3] همان، ج 17، ص 185. [4] همان، ج 19، ص 361. [5] همان، ص 363. [6] همان، ص 370. [7] همان، ص 437. [8] همان، ج 20، ص 338 ـ 339. [9] همان، ص 339. [10] همان، ج 19، ص 431. [11] همان، ج 13، ص 417 ـ 418. [12] دیوان ملک ‏الشعرای بهار، ج 2، ص 511. [13] صحیفه امام، ج 11، ص 274. [14] همان، ج 20، ص 470. [15] همان، ج 17، ص 524 ـ 525. [16] بحار الانوار، ج 2، ص 32، ح 22. [17] صحیفه امام، ج 12، ص 422. [18] همان، ج 20، ص 124. [19] همان، ج 19، ص 365. [20] همان، ج 16، ص 151. [21] همان، ج 19، ص 364. [22] همان، ج 5، ص 381. [23] نهج ‏البلاغه، نامه 53، ص 334. [24] صحیفه امام، ج 5، ص 301. [25] ر ک: همان، ج 17، ص 244. [26] ر.ک: همان، ص 121. [27] ر.ک: همان، ج 5، ص 218. [28] ر.ک: همان، ج 8، ص 120. [29] صحیفه امام، ج 20، ص 333. [30] همان، ج 19، ص 157. [31] همان، ص 400. [32] همان، ج 13، ص 47 ـ 48. [33] همان، ج 4، ص 421 ـ 422.

. انتهای پیام /*