حضرت امام خمینی در روز نهم اسفند 1349 در نامه ای به فرزندشان سید احمد ایشان را از انجام امور تبلیغی به نفع امام در حوزه منع کردند. حجت الاسلام سید احمد خمینی در این باره چنین مرقوم نموده ‏اند: «منظور مرحوم آیت اللَّه ربانی عضو اسبق شورای نگهبان است. با مشورت ایشان و بنده به این نتیجه رسیدیم که برای رساندن پیام امام و ارتباط بیشتر با طلاب و فضلا به حدود صد نفر از آنان شهریه داده شود تا آنان با تماس بقیه طلاب سریعتر مطالب امام را در حوزه و سایر جاها منتشر کنند. امام تصور می‏ کردند برای شلوغی منزل و رونق دادن به مسئله مرجعیت ایشان چنین تصمیمی گرفته شده است». لذا ایشان در نامه ای به شرح زیر با این حرکت مخالفت کردند: بسمه تعالی‏ احمد عزیزم‏ مرقوم شما واصل شد. قبلًا کاغذی نوشته ‏ام، از آقای لواسانی استفسار نمودم راجع به اینکه بین راه وجه داده ‏اند؛ جواب نوشته‏ اند «تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است و به ایشان اصلًا وجهی نداده ‏ام و دخالتی در این امر نکرده و نمی ‏کنم لکن مفسدین در عمل افساد هستند». خودم هم حدس می ‏زدم که اصل نداشته باشد. مطلبی که از قم اطلاع رسیده است آن است که شما و آقای ربانی در نظر دارید برای صد نفر شهریه خصوصی قرار دهید؛ به این منظور که در خانه رفت و آمد زیاد شود. خیلی از شما تعجب می‏ کنم که باز مرا نشناخته ‏اید! من هیچ وقت از این اعمال خلاف انسانی میل ندارم مرتکب شوم و نه شماها مرتکب شوید. در این امور هیچ وقت بدون مراجعه به من اقدامی نکنید؛ گرچه ممکن است این خبر هم مثل بیشتر اخبار باشد. در هر صورت مطلعم کنید و این نحو افکار را از خود دور کنید. خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین عمّ مکرم «1» سلام برسانید. برای ایشان نگران هستم؛ می‏ ترسم این رفت و آمد برای مزاج ایشان ناراحتی تولید کند و موجب استراحت ایشان در قم فراهم نباشد. به خانواده محترمه سلام برسانید ان شاء اللَّه تعالی هر دو خوب و سعادتمند باشید. و السلام- 2 محرّم 91- پدرت‏ (1) آقای سید مرتضی پسندیده. (صحیفه امام، ج‏2، ص: 336)

. انتهای پیام /*