سخنگوی سابق وزارت امور خارجه، برگزاری اجلاس کشورهای عضو عدم تعهد را فرصتی برای پیگیری مجدد دیپلماسی حضرت امام(س) دانست.

حسن قشقاوی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و دستیار ویژه وزیر در مصاحبه با پرتال حضرت امام خمینی (س) به تبیین نقش اندیشه های رهایی بخش امام خمینی(س) در توسعه کارکرد اجلاس عدم تعهد پرداخت.

وی در ابتدای این گفت وگو اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران که بر اساس دیدگاههای حضرت امام خمینی(س) پیروز شد، موج امید به استقلال و رهایی ملتها از یوغ مستکبران را در جهان پدیدار ساخت.

قشقاوی خاطرنشان کرد: اندیشه های حضرت امام خمینی(س) از سال 1955 و سالهای قبل از پیروزی انقلاب، در دوره جنگ سرد که بین بلوک شرق و غرب بود توسط برخی از کشورها مورد استقبال قرار گرفت که تجلی آن در شکل گیری اجلاس عدم تعهد بود.

سفیر سابق ایران در قزاقستان و سوئد گفت: گرچه این اجلاس به شکل کاملی که انقلاب اسلامی و حضرت امام(ره) مطرح کرد نبود ولی جهت گیری عمومی انقلاب با دیدگاههای اجلاس عدم تعهد بود همخوانی داشت.

قشقاوی اظهار کرد: بر همین اساس بود که کشورمان، تا قبل از پیروزی انقلاب عضو عدم تعهد نبود. رژیم گذشته عضو پیمان نظامی سنتو بود اما یک ماه بعد از پیروزی انقلاب، ایران تقاضای عضویت در اجلاس عدم تعهد را ارائه کرد و دلیلش هم همین سنخیت فکری بین آرمانها جنبش عدم تعهد و رهنمودهای رهایی بخش امام خمینی (س) بود.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: از آن پس، ایران عضو فعال عدم تعهد بود و یک بار که قرار شد در آغاز پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی، اجلاس در بغداد تشکیل شود، با پیگیری دیپلماتیک ایران به هاوانا منتقل شد و سه سال گذشته، در شرم الشیخ، نوبت میزبانی به ایران رسید و انشاء  الله در همین هفته، ریاست سه ساله این جنبش به عهده ایران قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به رهنمودهای حضرت امام خمینی(س) خطاب به سران کشورهای جهان در مورد صدور انقلاب، به تبیین راهبردهای بهره برداری از این سیره امام(س) در ایام برگزاری اجلاس عدم تعهد پرداخت و گفت: اکثر کشورها، با پیروزی انقلاب اسلامی با مواضع حضرت امام(س) آشنایی شده اند و اهداف انقلابی حضرت امام خمینی(س) را می شناسند و این اجلاس نیز فرصتی برای پیگیری مجدد دیپلماسی حضرت امام(س) است.

قشقاوی در پایان گفت: همه ما باید از دیپلماسی امام(س) استفاده کنیم. بیداری اسلامی و تحولات اقتصادی در دنیای غرب و نیز بحران یورو در اروپا و جنبش وال استریت در آمریکا، فرصت مضافی را برای تحقق اهداف حضرت امام(س) فراهم می سازد و ما هم باید از این فرصت حداکثر بهره مندی را داشته باشیم.

. انتهای پیام /*