کتاب «مبانی حکومت اسلامی در نهج البلاغه» با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) به کوشش ابوطالب حیدر‌زاده منتشر شد.

 

به گزارش فارس، کتاب از سه فصل با عناوین: مقدمه و کلیات، مبانی حکومت در اسلام، ویژگی‌های حکومت از منظر امام علی(ع) و وظایف و حقوق متقابل حکومت مردم و حکومت اسلامی تشکیل شده است.


در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:

عقلا به ضرورت حکومت همواره حکم کرده‌اند خواه نیکوکار باشد یا بدکار. اجماع فقهای شیعه بر نیابت فقه از سوی امام (ع) محقق است و بر این مبنا، لازم است فقیه جامع الشرایط، حاکم جامعه اسلامی گردد. حکمت اسلام، حکومتی است برای مردم که در آن حق مردم بر منافع شخصی حاکم، مقدم است و انتقادپذیری و قاطعیت در عمل از خصوصیت بارز حاکم است. پایبندی به اخلاق سیاسی و بر اساس صراحت و صداقت، مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش و امور جامعه، از صفات دیگر حاکم است چون حاکمیت از آن مردم است و مردم منشاء اقتدار می باشد.

مردم و حاکم در چنین حکومتی نسبت به هم دارای حقوقی می‌باشند به همین دلیل حاکم اسلامی باید دارای شرایطی باشد، پذیرش مسئولیت و رهبری مردم و تقسیم مسئولیت‌ها بر اساس توانمندی‌ها از حقوق مردم بر والی و حاکم اسلامی است. مردم حق دارند حاکمی صادق و امانتدار داشته باشند، تا عملکردها را به آنها گزارش دهد و با برنامه‌ریزی فقر را در جامعه ریشه‌کن کند و نیز با نگرش در اعمالش، اسوه‌ای برای مردم باشد و در اجرای احکام الهی بین افراد تبعیض قائل نگردد تا نظم و امنیت در جامعه حاکم شود. 


کتاب «مبانی حکومت اسلامی در نهج البلاغه» از سوی انتشارات نسل منتظر در 3 هزار نسخه به قیمت 6 هزار تومان منتشر شده است.

 

. انتهای پیام /*