امام خمینی از نادر افرادی بوده که مکتب انبیا و اولیا را به درستی شناخته و نگرش ایشان به تاریخ و برداشتی که از حیات و قیام اولیای معصوم داشته، معظم له را به عنوان بزرگترین «احیاگر تفکر دینی» معرفی نموده است. امام خمینی، رسالت پیغمبران الهی را در زمین نه به دنیا محدود کرده، و نه در آخرت خلاصه نموده، بلکه آن را یک رسالت واحد برای تربیت و کمال انسانی شناخته و شناسانده است.

در شرایط کنونی که موج جدیدی از هجمه به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام از سوی اسلام ستیزان به راه افتاده است، شناخت بیشتر و بهتر آراء و اندیشه های حضرت امام پیرامون حضرت محمد(ص) و سایر پیامبران الهی می تواند غبار برداشت های نادرست را از چهره مبارک ایشان بزداید و در شناساندن هرچه بهتر سیمای واقعی این بزرگواران راهگشا باشد.

کتاب «نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)» دفتر چهل و یکم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی(س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این مجموعه با توجه به چنین معرفتی مباحث نبوت را از لابه لای آثار ایشان استخراج و به شکل منظمی در آورده است بطوری که برای خواننده شناختی جامع و کامل از رسالت پیغمبران الهی فراهم می آورد.

این مجموعه در سیزده فصل ضرورت ارسال رُسُل، حقیقت نبوت و نبی، خصوصیات انبیای الهی، معجزه، عصمت، مقاصد رسالت انبیا، نکاتی پیرامون مقام و شخصیت انبیا، مقام و شخصیت رسول اکرم، بعثت، معراج، پیرامون وحی و قرآن، جامعیت و خاتمیت اسلام، مباحثی پیرامون دین تدوین شده است.

کتاب «سیمای معصومین(ع) در اندیشه امام خمینی(س)» نیز دفتر دوازدهم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.

 دیدگاه های حضرت امام در کتاب «سیمای معصومین» در چهار بخش، تاریخ و سنتهای آن، تاریخ انبیا (صفات انبیا، دعوت انبیا، مبارزات انبیا، حیات انبیا)، تاریخ پیامبر اکرم(ص) (شخصیت پیامبر، نبوت پیامبر، حکومت پیامبر و جنگهای پیامبر)، تاریخ اهل بیت (ع) (حضرت زهرا، ائمه معصمومین، حضرت علی و سایر ائمه)، بیان شده است، بوده است.

متن این کتاب را می توانید از اینجا مطالعه نمایید.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی در هر دو کتاب، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.


. انتهای پیام /*