امام خمینى این رباعى را در سالهاى سیاه اختناق رضاخانى، که از همان ایام مبارزات خود را علیه دیکتاتورى خاندان پهلوى آغاز کرده بود، سروده‏ اند:


از جور رضاشاه، کجا داد کنیم

زین دیو، بر که ناله بنیاد کنیم

آن دم که نفس بود، ره ناله ببست

اکنون نفسى نیست که فریاد کنیم(دیوان امام خمینى، چاپ سوم، فصل ضمیمه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى)

. انتهای پیام /*