به گزارش پرتال امام خمینی، آیت الله سید علی اکبر قرشی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از حرکت های بزرگ و تاریخی حضرت امام خمینی(س) خروش علیه قانون استعماری کاپیتولاسیون و افشای این سیاست استکباری و مخالفت همه جانبه با سیطره آن بر نظام سیاسی و قضایی ایران بود.
وی اظهار کرد: خروش امام خمینی (س) به گونه ای حائز اهمیت و دارای نقش بنیادی و زیر ساختی در ایجاد استقلال و صیانت از هویت و موجودیت سرزمین ایران دارد که نسل های آینده باید در اوراق تاریخ به بازخوانی و پیام گیری از آن، برای حرکت در مسیر صیانت از استقلال کشور بپردازند.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: این حرکت در نوع خود به حدی بزرگ و اثرگذار بود که مادران ایران اسلامی باید قصه آزادمردی و دلاوری حضرت امام (س) در این حادثه را به فرزندانشان بگویند که چگونه مردی از سلاله پاک پیامبر به تنهایی در مقابل تمام استعمار و استکبار ایستاد و آنان را وادار به عقب نشینی کرد.
ایت الله قرشی افزود: در شرایطی که حکام دست نشانده وقت، استقلال این سرزمین را به حراج گذاشته بودند، حضرت امام خمینی (س) با خطبه های آتشین خود، تمام نقشه های شوم دشمنان را برملا کرد.
وی اضافه کرد: آن مرد جلیل القدر الهی بود که با تکیه بر قدرت لایزال خداوند بر جبهه متحد کفر و شرک و نفاق جهانی تاخت و در اوج بهت و شگفتی مردم دنیا، رژیم ستمشاهی را با تمام حمایتهای پیدا و پنهان قدرتهای استعماری سرنگون کرد.
آیت الله قرشی گفت: کاپیتولاسیون، شامل معاهداتی می شود که براساس آن دولتی در کشوری دیگر از بعضی حقوق که مهمترین آن حق قضاوت و اجرای مجازات است بهره مند می شود و به این ترتیب اتباع آن دولت اعم از کارشناسان سیاسی و مستشاران نظامی از قوانین قضایی کشوری که در آن مأموریت دارند تبعیت نمی کنند و همین آزادی باعث فراهم آمدن زمینه های نفوذ در تشکیلات دولت وقت، انجام جنایات چپاول، غارت، فساد، بی و بند و باری و تجاوز به نوامیس مردم می شود.
وی افزود: در اثر شکست ارتش ایران از قوای روسیه تزاری در جنگهای دوم ایران و روس قرارداد ذلت بار ترکمانچای منعقد شد که ضمن آن ˈکاپیتولاسیون ˈیا قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی بر ایران تحمیل شد.
وی تأکیدکرد: با انعقاد قرارداد کاپیتولاسیون اساس و بنیان حاکمیت ملی و استقلال قضایی ایران مضمحل و نابود شد، مدتی کاپیتولاسیون در انحصار دولت روسیه تزاری بود لکن انگلستان و برخی دیگر از کشورها نیز این حق را از دولت قاجار گرفتند و به بهره برداریهای مورد نظر از آن پرداختند.

. انتهای پیام /*