به گزارش پایگاه پژوهشی و اطلاع رسانی امام خمینی (س)، نسبت عدالت با آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی امام خمینی (س)، اصول و مبانی دینی حمایت از جنبش های آزادی بخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، از جمله مقالات این شماره ی فصلنامه است.

دکتر منصور انصاری در مقاله "نسبت عدالت با آزادی در اندیشه امام خمینی (س)" می‌نویسد: «عدالت به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر، در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، زیربنای بسیاری دیگر از مفاهیم را شکل می دهد و مفهومی فرای سایر مفاهیم می باشد. ایشان عدالت را مفهومی بسیار گسترده می داند که سایر مفاهیم همچون آزادی را نیز در بر می گیرد. امام دو مفهوم عدالت و ازادی را در منافات باهم نمی داند.»

"عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی امام خمینی(س)"، نیز از مقالاتی است که شرایط شکل گیری گفتمان امام خمینی(س) و تفاوت نظریات ایشان در مقایسه با دیگران را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله عواملی که موجب شد گفتمان سیاسی امام (س) به مرحله هژمونیک برسد، مقبولیت و مشروعیت نظریات ایشان بود.

مقاله "نقش شورای انقلاب در تحولات ایران (1359-1357)" با رویکرد نوینی به بررسی این برهه تاریخی ایران می پردازد و نحوه شکل گیری شورای انقلاب و کارکرد آن در نهادینه کردن نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و واکاوی قرار می دهد.

همچنین در مقاله "تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (س) بر اساس صحیفه امام" به بررسی عمده مطالب و مبانی فکری و سیاسی امام خمینی (س) در جریان انقلاب اسلامی، از طریق مصاحبه های ایشان با رسانه های خارجی پرداخته شده و در این مقاله از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی برای بررسی و تحلیل پیام های سیاسی و دینی امام (س)، استفاده شده است.

پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی صاحب امتیاز فصلنامه تخصصی اندیشه سیاسی در اسلام است و دکتر "منصور انصاری " مسئولیت مدیرمسئولی و دکتر "یحیی فوزی" سردبیری آن را برعهده دارد. دکتر ابراهیم برزگر، دکتر عبدالرحمان عالم، دکتر یحیی فوزی، دکتر فردین قریشی، دکتر داوود فیرحی، دکتر فرهاد درویشی، دکتر عبدالامیر نبوی، دکتر علی مرشدی زاده، دکتر منصور انصاری، دکتر سید صدرالدین موسوی، دکتر محمدحسین جمشیدی و دکتر قاضی زاده اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه می باشند و ناشر آن موسسه چاپ و نشر عروج است.

. انتهای پیام /*