اندرز و اتمام حجت

آینده حکومت اسلامی ایران

اندرز و اتمام حجت

ما صلاح جامعه را می ‏خواهیم؛ ما تَبَع پیغمبرهایی هستیم که آمده ‏اند برای اصلاح جامعه، آمده ‏اند برای اینکه جامعه را به سعادت برسانند...

دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴
اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی

آینده حکومت اسلامی ایران

اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی

تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‏ توانند به کلیه فرایض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.

دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱
آزادی احزاب در ایران

آینده حکومت اسلامی ایران

آزادی احزاب در ایران

همه احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آنکه مخالف با مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‏ شود. لکن اظهار عقاید آزاد است.

دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۵
هم صدایی با ملت ایران

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

هم صدایی با ملت ایران

تکلیف حالای ما که اینجا هستیم، من و شما که در خارج از کشور هستیم، هر جا هستیم، در هر جا، تکلیف ما چیست... آن این است که هر کدام در هر جا هستید تبلیغ کنید مطلب خودتان را… این کمک را به آنها بکنید که با صحبت کردن بتوانید مطبوعات را توجه به این سیر بدهید؛ مجلات را، مطبوعات را [متوجه بکنید]؛ آنها هم پی حرف تازه می ‏گردند. پیدا بکنید، همه روزه اخبار را [در] دسترس آنها بگذارید...

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۶
موج حمایت ایجاد کنید

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

موج حمایت ایجاد کنید

در هر صورت، شما مسائلتان را به این خارجیها طرح کنید... صحبت بکنید برایشان؛ بگویید برایشان؛ صحبت کنید. چند نفر را جمع کنید، کم کم زیاد می‏ شود؛ یک واعظ و خطیب می‏ شوید؛ برایشان بگویید مسائل ایران را؛ وقتی گفتید، یک موج در اینجا پیدا می‏ شود؛ وقتی یک موج پیدا شد، مجله‏ نویسها نمی ‏توانند بر خلافشان عمل کنند؛ خودِ اینها مقابلشان می‏ ایستند.

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۲
لزوم تبلیغات در جهت قیام همه جانبه مردم ایران‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

لزوم تبلیغات در جهت قیام همه جانبه مردم ایران‏

تبلیغ کنید آقا، شما الآن موظفید که همان طوری که ایرانی‏ ها دارند خون می‏ دهند، لا اقل شما کلام بدهید، لا اقل شما تبلیغات بکنید... می‏ توانید بنویسید در مطبوعات این جاها؛ هرجا که هستید منعکس کنید...

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۷
یاری انقلابیون و افشاگری بر ضد طاغوتیان‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

یاری انقلابیون و افشاگری بر ضد طاغوتیان‏

و ما که در اینجا هستیم و آرام هستیم نباید فراموش کنیم آنها را. ما باید به آن اندازه‏ ای که می ‏توانیم، به آنها کمک بکنیم. با قلم می‏ توانیم با قلم کمک کنیم...

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۱
کمک به نهضت، تکلیف همگانی

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

کمک به نهضت، تکلیف همگانی

ما مکلفیم به اینکه خدمت کنیم به این مردم، به این بیچاره ‏ها، به این جوانْ مرده ‏ها. ما انسانیم، باید خدمت کنیم. و خدمت به آنها یعنی خدمت به خودمان است؛ یعنی در این منافعی که ایرانی دارد مشترکیم، همه‏ مان شریکیم.

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۷
حمایت همگانی از قیام ملت‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

حمایت همگانی از قیام ملت‏

مملکت ما امروز قیام کرده است، و این قیامْ قیامی است که همه موظفیم دنبالش برویم. یعنی از منی که طلبه هستم تا شمایی که محصل هستید...

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۲
همه مسئول می‏ شویم برای این ملت

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

همه مسئول می‏ شویم برای این ملت

ما موظفیم که با آنها هر اندازه‏ ای می‏ توانیم [همراهی کنیم‏]، هر کس به اندازه قدرت خودش.

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۴
وظیفه ما در خارج، کمک به نهضت‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

وظیفه ما در خارج، کمک به نهضت‏

الآن مملکت ایران به ما صاحبِ دیْن شده. ما دیْن داریم الآن به آنها؛ مدیونشان هستیم. برای اینکه آنها راجع به مصالح اسلام و راجع به مصالح ملت دارند فداکاری می‏ کنند؛ ما هم جزء ملت هستیم، ما هم از ملت ایران هستیم.

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷
ملت انقلابی - ایران انقلابی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ملت انقلابی - ایران انقلابی‏

الآن این مملکت ایران یک مملکت انقلابی [است‏] و مردم شده ‏اند یک مردم انقلابی؛ و این مردم انقلابی را به این چیزها نمی ‏شود ساکت کرد.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۲
هم صدایی در ایران‏

قیام همگانی با اراده خدایی

هم صدایی در ایران‏

ما نداشتیم یکوقتی که ایران در یک مطلبی، این طور اتفاق کلمه داشته باشند.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵
استقلال، آزادی، سرنگونی پهلوی، از آرمانهای مردمی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

استقلال، آزادی، سرنگونی پهلوی، از آرمانهای مردمی‏

یک همچو قیامی سابقه ندارد در تاریخ که تمام قشرها رو به یک جهت باشند، همه یک مطلب را خواهش داشته باشند

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱
قیامی فراگیر و همگانی در راه اسلام‏

قیام همگانی با اراده خدایی

قیامی فراگیر و همگانی در راه اسلام‏

ملت ایران امروز برای همین معنی که اسلام را زنده کند، و احکام اسلام را زنده کند، قیام کرده است

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۵
ایران، مملکتی انقلابی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ایران، مملکتی انقلابی‏

الآن مملکت ایران یک مملکت انقلابی شده است... حکومت سرنیزه است در ایران. حکومتْ حکومت سرنیزه است و مردم هم به حکومت سرنیزه تن ندادند

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰
ملت، مخالف با اصل سلطنت‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ملت، مخالف با اصل سلطنت‏

ملت ما الآن یک ملت بیداری است که همه قشرهایش قیام کرده ‏اند به ضدسلطنت این خاندان و اصل سلطنت

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹
لزوم رفع اختلافهای جزئی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

لزوم رفع اختلافهای جزئی‏

ما همه باید دست به هم بدهیم، آنکه دشمن همه است، او را از بین ببریم.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۷
افکار عمومی دنیا متوجه ایران‏

قیام همگانی با اراده خدایی

افکار عمومی دنیا متوجه ایران‏

ما الآن متوجه کردیم تمام افکار عمومی دنیا را به ایران.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷
ایران در دست ایرانی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ایران در دست ایرانی‏

ما حرفمان از اول تا حالا این بوده است که ما یک مملکتی داریم برای خودمان می‏ خواهیم... ما سرپرست لازم نداریم.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 1

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 1

اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در رأس آن است دیدید، شدیداً اعتراض کنید و راه ملت را که راه خداست به آنان پیشنهاد کنید

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۷
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 2

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 2

طلاب علوم دینی و دانشجویان با هم روابط دوستانه و فعالانه داشته باشند

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۱
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 3

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 3

شما ای طبقه جوان ارتش، بپاخیزید و کشور خود را از زبونی و ذلت نجات دهید، و دست غارتگران را کوتاه کنید

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۷
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 4

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 4

بسیار هوشمندانه به مسائل روز نظر کنید

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۷
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 5

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 5

شعارهای اسلامی خود را هر چه بیشتر گسترش دهید، و اتکال به خدای تعالی نموده و مطمئن باشید پیروزمندانه به حقوق حقه خود می‏ رسید

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰
دفاع از مظلوم

13 ابان

دفاع از مظلوم

ما الآن به تمام مسیحیون دنیا و تمام یهودیهای دنیا و تمام زرتشتیهای دنیا و تمام مسلمین دنیا می‏ گوییم، تمام شماها مسئول هستید. صحیفه امام، ج‏11، ص: 153

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۱
لانه جاسوسی

13 آبان

لانه جاسوسی

این اشخاصی هم که گروگان هستند در اینجا، اینها هم معلوم نیست پیش ما که اصلش اینکه مأمور سفارت باشند. سفیر که اینها نیستند. صحیفه امام، ج‏11، ص: 151

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۶
جاسوسان امریکایی

13 آبان

جاسوسان امریکایی

قراردادهای بین المللی اقتضا می‏ کند که جاسوس در یک مملکتی به اسم سفیر باشد یا به اسم کاردار سفیر باشد! یا نه؟ صحیفه امام، ج‏11، ص: 85

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۰
اشغال لانه جاسوسی

13 آبان

اشغال لانه جاسوسی

در سال 1358 ه. ش در آستانه سالگرد تبعید امام خمینی به ترکیه (13 آبان) گروهی از نیروهای مسلمان دانشگاهی با نام «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام » سفارت امریکا در تهران را اشغال کرده و پس از شکستن مقاومت تفنگداران امریکاییِ نگهبانِ سفارت، جاسوسان امریکایی را بازداشت کردند. برگرفته از کتاب حدیث بیداری

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۴
همراهی خدا با صابران

13 آبان

همراهی خدا با صابران

عزیزان من! صبور باشید که‏ پیروزی نهایی نزدیک و خدا با صابران است. صحیفه امام، ج‏4، ص: 310

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۸
صفحه 3 از 4 1 | 2 | 3 | 4