امریکا شیطان الاکبر

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته های مرکزی انقلاب (ضرورت دفاع از کشور)

امریکا شیطان الاکبر

دفاع در مقابل دخالت قدرتها در امور کشور‌ تا مجتمع نشوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید،‌‎ ‎‌نمی توانید در مقابل این قدرتها بایستید. تمام شیرۀ جان شما را می کشند و می برند و ملت‌‎ ‎‌شما را آن طور ضعیف و زبون و بیچاره می کنند و همه نشسته اید هی منتظرید که امریکا‌‎ ‎‌برایتان کار بکند. همان طوری که ما ننشستیم که امریکا یک کاری برای ما بکند. ما‌‎ ‎‌نشسته ایم که امریکا اگر بخواهد شیطنت کند جلویش را بگیریم، نشسته ایم که اگر‌‎ ‎‌شوروی بخواهد کاری بکند جلویش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمان. ما دنبال این‌‎ ‎‌نیستیم که امریکا برای ما کار بکند. «ما امریکا را زیر پا می گذاریم» در این امور؛‌‎ ‎‌نمی گذاریم که دخالت در امور ما بکند، نمی گذاریم کسی دیگر هم دخالت بر ما بکند.‌ صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۴۰۴

سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۱۴
اهدنا الصراط المستقیم / بیست و هشتم رمضان / مسجدالاقصی

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و هشتم رمضان / مسجدالاقصی

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم غایت تربیت، حرکت در «صراط مستقیم» است. و منته الیه این صراط مستقیم؛ کمال مطلق است، الله است. دعوت شده است که ما تحت تربیت انبیا برویم و تحت تربیت بزرگان از اولیا واقع بشویم، تا آنها ما را هدایت کنند به راه مستقیم. و هر روز چندین مرتبه از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما را هدایت کند به صراط مستقیم، نه راه چپ و نه راهِ راست.‌‌ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِم وَ لَا الضَّالِّینَ ‌‌ ما باید توجه به این معنا داشته باشیم که موجودی هستیم که اگر خودرو بار بیاییم؛ بدترین موجودات و منحطترین موجودات هستیم. و چنانچه تحت تربیت واقع بشویم و صراط مستقیم را طی بکنیم، می رسیم به آنجا که نمی توانیم فکرش را بکنیم؛ آن جایی که بحر عظمت است، بحر کبریایی است.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱۵۳- ۱۵۴‌ گوینده: مژده لواسانی

سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۵:۵۰
اهدنا الصراط المستقیم / بیست و هفتم رمضان / حرم امام خمینی (س)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و هفتم رمضان / حرم امام خمینی (س)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌ این صراط مستقیمی را که انبیا جلو راه بشر گذاشتند و نبی اکرم آخرین انبیا و اشرف همه، آن راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به این صراط مستقیم کردند و هدایت کردند به راه انسانیت و خروج از همه انحای کفر و الحاد و خروج از همه ظلمات به نور مطلق، باید شما جوانها همان راه را ادامه دهید تا اینکه پیرو رسول اکرم و در مکتب حضرت صادق پیروانی شایسته باشید.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱- ۲ گوینده: مژده لواسانی

دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۴۹
اهدنا الصراط المستقیم / بیست و ششم رمضان / امامزاده هاشم (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و ششم رمضان / امامزاده هاشم (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌آنها می خواهند ملت را، ملتها را، اجتماع را، افراد را هدایت کنند، راه ببرند در همه مصالحی که از برای انسان متصور است، از برای جامعه متصور است. همانی که در قرآن صراط مستقیم گفته می شود،‌‌ اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ ‌‌ ما در نماز می گوییم. ملت را، اجتماع را، اشخاص را راه ببرد به یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع می شود و به آخرت ختم می شود. الی الله است.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۳۲ گوینده: مژده لواسانی

یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۵:۱۵
اهدنا الصراط المستقیم / بیست و پنجم رمضان / حرم کاظمین (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و پنجم رمضان / حرم کاظمین (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌هر حرکتی که از انسان صادر بشود، چه حرکتهای قلبی و چه حرکتهای روحی و چه حرکتهای جوارحی، از این دو حد خارج نیست: یا به طرف صراط مستقیم و الله است و یا طاغوتی است؛ منحرف یا به طرف چپ یا به طرف راست.‌‌ اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ ‌‌. صراط مستقیم یک سرش اینجاست و یک سرش به آن طرف عالَم؛ به مبدا نور:‌‌ صِراطَ الَّذِینَ انعَمتَ عَلَیهِم ‌‌، به آمدن تعلیمات انبیا. انعام کرده خدا بر ما که ما را هدایت کند به این راهی که راه الله است و موجب این می شود که تمام عالَم به سعادت برسند و با آرامش و با تربیت صحیح، در این عالَم زندگی کنند و تمام جهاتی که در این عالَم هست برگردانند به همان جهت توحیدی الهی و سایر حرکتها، چه حرکتهای قلبی باشد و چه حرکتهای خیالی باشد و چه حرکتهای جوارحی باشد، بر خلاف این مسیر که باشد همه طاغوتی است.‌ ‌همین دو راه بیشتر نیست: یا طاغوت و یا الله.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۱۷۳- ۱۷۴‌ گوینده: مژده لواسانی

شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۲۵
قدس عامل اتحاد همه مسلمین

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)

قدس عامل اتحاد همه مسلمین

روز قدس، روز قیام مسلمانان علیه مفسدین‌ باید آقایان توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند. روز قدس روزی است که باید تمام‌‎ ‎‌ملتهای اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهویی از تمام‌‎ ‎‌ملتهای مسلمین بلند بشود، روز جمعه آخر ماه مبارک، که روز قدس است، همۀ ملتها قیام‌‎ ‎‌بکنند ـ همان که حالا همان تظاهرات، همان راهپیمایی ها را بکنند ـ این مقدمه می شود از‌‎ ‎‌برای اینکه ان شاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده‌‎ ‎‌بشود. صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۷۸

جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۵۴
اهدنا الصراط المستقیم / بیست و چهارم رمضان / مسجد جامع کرمان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و چهارم رمضان / مسجد جامع کرمان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌مقصد انبیا این نبود که بیایند یک جایی را بگیرند و یک- مثلًا- کاری برای خودشان درست بکنند، مقصد این نیست آقا! مقصد پیغمبرها این نبود که دنیا را بگیرند و آبادش کنند؛ مقصد این بود که راه را به این اهل دنیا، به این انسان ظلوم و جهول، بسیار جاهل، راه را نشان بدهند که از این راه بروید. آن راهی که ‌ ‌شما را می رساند به خدای تبارک و تعالی این راه است:‌‌ انَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُستَقِیمٍ‌‌ دنیاست و آن طرفش همه عالَم، دنیاست و آن طرفش ماورا و ماورای آن طرف نور مطلق. انبیا آمدند ما را به آن نور برسانند؛‌‌ الله وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ الَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا اولِیاوهُمُ الطَّاغُوتُ یُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ الَی الظُّلُماتِ ‌‌.‌‎ طاغوت در مقابل انبیا است، در مقابل الله است.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۴- ۳۵ گوینده: مژده لواسانی

جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲:۴۵
اهدنا الصراط المستقیم / بیست و سوم رمضان / مسجد سهله کوفه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و سوم رمضان / مسجد سهله کوفه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌اسلام هم در راس همه ادیان است، برای یک همچو مقصدی. این ادعیه مهیا می کنند این نفوس را برای اینکه این علایقی که انسان دارد و بیچاره کرده انسان را این علایق، این گرفتاریهایی که انسان در این عالم طبیعت دارد و انسان را سرگشته کرده است، متحیر کرده است نجاتش بدهند و آن راهی که راه انسان است ببرند. راههای دیگر راه انسان نیست صراط مستقیم راه انسانیت است. و این مناجاتها و این ادعیه ای که ائمه ما- علیهم السلام- بعد از اینکه دستشان کوتاه شده بود از اینکه دعوت ظاهری خیلی واضح بکنند مردم را با این ادعیه به آن راهی که باید ببرند، راه می بردند. ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۴ گوینده: مژده لواسانی

پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۵۰
اهدنا الصراط المستقیم / بیست و دوم رمضان / سامرا حرم مطهر امامین عسکریین (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و دوم رمضان / سامرا حرم مطهر امامین عسکریین (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌همه دعوت انبیا این بوده است که مردم را از این سرگردانی ای که دارند- هر که یک طرف می رود و هر که یک مقصدی دارد- این مردم را از اینجا دعوت کنند و راه را نشانشان بدهد که این راه است؛ دیگر آن راهها که می روید رها کنید. راه همین است؛‌‌ اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ ‌‌،‌‌ انَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ‌ ‌مُستَقِیمٍ ‌‌.‌‎آن طرف، طرف ندارد، دنیاست و ماورای آن. آنچه که مربوط به نفسانیت انسان است، شهوات انسان است، آمال و آرزوهای انسان است، این دنیاست. آن دنیایی که تکذیب شده است این عالم طبیعت [نیست ]، این عالم طبیعت نور است. دلبستگیهای به این عالَم انسان را بیچاره می کند. ظلمتها از این دلبستگیهایی است که ما داریم به این دنیا، به این مقام، به این مسند، به این اوهام، به این خرافات. همه انبیا آمدند برای اینکه دست شما را بگیرند از این علایقی که همه اش بر ضد آنی است که طبیعت و فطرت شما اقتضا می کند، شما را دستتان را بگیرند و از این علایق نجاتتان بدهند و واردتان کنند به عالَم نور. ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۴ گوینده: مژده لواسانی

چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۴۲
حیدر

سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام (تمسک به ولایت حضرت علی «ع»)

حیدر

عدم تحمّل ظلم و لو به غیرمسلمان‌ باید کسانی که مدعی هستند که ما شیعۀ‌‎ ‎‌امیرالمؤمنین هستیم، تبع او هستیم، باید در قول و فعل و نوشتن و گفتن و همه چیز تبعیت‌‎ ‎‌از او داشته باشند. اگر این تبعیت نباشد و ما بگوییم که ما شیعه هستیم، یک گزافی‌‎ ‎‌گفته ایم، یک لاطایلی گفته ایم.‌ امیرالمؤمنین در زمان حکومتش ـ که بسیار کوتاه و بسیار با ناگواریها مقابل بود ـ‌‎ ‎‌می بینید که وقتی که آن نامه را به مالک اشتر می نویسد چه مسائل مهمی را، مسائل سیاسی‌‎ ‎‌را، مسائل اجتماعی را، همه چیز را در آنجا ذکر می فرماید، با اینکه یک بخشنامه ای برای‌‎ ‎‌یک نفر بوده است. یک نامه ای برای یک نفر بوده است و آن این است که می گوید که ـ‌‎ ‎‌به حسب نقلی که شده است که یک خلخال را از پای یک ذمّی در حکومت او در‌‎ ‎‌آوردند، ـ به حسب این روایت، می فرماید که اگر انسان بمیرد برای این، این مَلوم نیست.‌‎ ‎‌شیعه این است که اینطور باشد. صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۱۵۵

دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۴
اهدنا الصراط المستقیم / بیستم رمضان / حرم مطهر حضرت عباس (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیستم رمضان / حرم مطهر حضرت عباس (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌ نعمت اسلام، بزرگترین نعمت، نعمت انسانیت، بزرگترین نعمت. شما بر همین راه مستقیم، بر همین راهی که آمدید، و برای اسلام آمدید، و برای پاسداری از اسلام آمدید. و همه ما و همه ملت باید پاسدار باشد و پاسدار از اسلام و قرآن کریم باشد. این راه مستقیم است؛ راه پاسداری از اسلام، راه مجاهده در راه اسلام، در راه خدا، این راه مستقیم است. این همان صراط مستقیمی است که شما در نماز از خدا می خواهید. انحراف پیدا نکنید که انحراف یک طرفش مغضوب ‌‌عَلَیهِم ‌‌است، و یک طرفش ضالّین، است.‌ گمراهان؛ آنهایی که خدای تبارک و تعالی، بر آنها غضب کرده، و آنهایی که ‌‌گمراه هستند، هر دو راهشان به جهنم است.‌ صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۶۷- ۳۶۸ گوینده: مژده لواسانی

دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۵:۴۴
اهدنا الصراط المستقیم / نوزدهم رمضان / مسجد کوفه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / نوزدهم رمضان / مسجد کوفه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم جهنم باطن این دنیاست. اگر مستقیم از این راه رفتید و طرف چپ یا طرف راست منحرف نشدید، از صراط آن عالم هم مستقیم عبور می کنید، و به چپ و راست متمایل نمی شوید. که اگر به چپ متمایل بشوید به جهنم است، و اگر به راست متحول بشوید به جهنم است. راه خدا مستقیم است؛‌‌ صِراطَ الَّذِینَ انعَمتَ عَلَیهِم ‌‌. صراط، راه آنهایی که خداوند به آنها منت گذاشته است و نعمت عطا فرموده است. صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۶۷ گوینده: مژده لواسانی

یکشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۰
شب قدر

سخنرانی در جمع بانوان شمیران (شکست طرح کودتا در ایران ـ تقویت روح)

شب قدر

برکات لیله القدر در کلام امام خمینی (س) برکات «لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همۀ سعادت‌‎ ‎‌عالَم در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همۀ شبهای عالَم بالاتر است، این را‌‎ ‎‌بتوانیم ادراک بکنیم، درک بکنیم. خداوند ان شاءالله ، شماها را توفیق بدهد که با سلامت‌‎ ‎‌و سعادت وارد در «ضیافة الله » بشوید و از آن مائده های آسمانی که قرآن و ادعیه است‌‎ ‎‌ان شاءالله ، همه مان مستفیض بشویم. صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۳۶

شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۷
مجاهد، شهید مطهر

سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی (خیانت حقوق بشر ـ مستضعفان)

مجاهد، شهید مطهر

مطهری چه کرده بود؟!‌ اینهایی که مثل آقای مطهری، که اذیتش به یک مور نرسیده است ـ من قریب بیست‌‎ ‎‌سال این مرد را می شناسم ـ یک آدم به آن سالمی، یک آدم به آن ادب، به آن انسانیت،‌‎ ‎‌این را محکوم به قتلش می کنند. چرا؟ چه کرد آقای مطهری؟ کی را کشته است؟ چه‌‎ ‎‌کرده؟ این بشر نیست؟! این انسان فیلسوف، عالم، فقیه، این بشر نیست؟! این بشر را‌‎ ‎‌اینطور می کشند بدون اینکه یک جرمی داشته باشد. جرم آقای مطهری چه بود؟ چه‌‎ ‎‌کرده بود؟ جرم «قرنی‌‎» چه بود؟ صحیفه امام، ج ۷، ص ۳۱۲

شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۸
کارگر و معلم

سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزش های انسانی)

کارگر و معلم

مبارزه برای احیای ارزشهای انسانی‏ تصادف خوبی است که در روز ولادت با سعادت حضرت جواد ـ سلام الله علیه ـ ما‏‎ ‎‏در خدمت دو قشر عظیم الشأن معلمین و کارگران هستیم. و من امیدوارم که این دو قشر‏‎ ‎‏محترم که دو بازوی کشور هستند و ملت، موفق باشند که هر کدام در سنگر خودشان‏‎ ‎‏مبارزه علیه ستمکاران را هرچه بیشتر تقویت کنند. معلمین و آموزگاران تربیت کنند‏‎ ‎‏جوانانی را برای خدمت به کشور و اسلام، و کارگران بسیار عزیز ما جدیت کنند که کشور‏‎ ‎‏خودشان را از آن ظلماتی که در زمان طاغوت بودند نجات بدهند. اینها در آموزش و‏‎ ‎‏پرورش و آنها در عمل و کار به همۀ کشورهای عالم بفهمانند که ملتی که می خواهد‏‎ ‎‏خودش سرپای خودش بایستد، هم خودش آموزش می بیند و هم خودش کار می کند.‏ برادران عزیزم! ما در عصری واقع شده ایم که ظلمت دنیا را گرفته است. ما در عصری‏‎ ‎‏واقع شده ایم که ارزشهای انسانی بکلی از بین رفته و به جای آن ارزشهای غیر انسانی و‏‎ ‎‏شیطانی نشسته است. ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی آورده اند و می خواهند که دنیا را به سلطۀ شیطان در آورند. ما در این‏‎ ‎‏عصر با اتکا به خدای تبارک و تعالی و استمداد از اسلام و قرآن کریم و ولیّ عصر ـ سلام‏‎ ‎‏الله علیه ـ باید خودمان کوشش کنیم و ... صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۴۱۰-۴۱۱

شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
اهدنا الصراط المستقیم / هجدهم رمضان / مسجد امام اصفهان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / هجدهم رمضان / مسجد امام اصفهان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم سه راه هست: یک راه مستقیم، و یک راه شرقی؛ مغضوب ‌‌ عَلَیهِم ‌‌ و یک راه غربی؛ ضالین. شما به همین راه مستقیم که راه انسانیت، راه عدالت، راه جانبازی برای اسلام و عدالت اسلامی است بروید. این راه مستقیم را اگر بدون انحراف به این طرف یا آن طرف، بدون انحراف به شرق و غرب، بدون انحراف به آن مکتبهای فاسد طی کردید، این راه مستقیم، منته به خدا می شود. آن صراطی که بر جهنم کشیده شده است، اگر مستقیم در این عالم حرکت کنید، از آن صراط مستقیماً رد می شوید. صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۶۷ گوینده: مژده لواسانی

شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۱۲
به بیماران و بیمارستان ها توجه خاص شود

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری (وظایف پزشکان و پرستاران)

به بیماران و بیمارستان ها توجه خاص شود

مسئولیت زیاد در عین ارزنده بودن خدمت‌ امیدوارم که وضع بیمارستان ها هم بهتر از حالا بشود و توجه زیاد به‌‎ ‎‌بیمارستان ها بشود. اینطور نباشد که یک بیماری در یک بیمارستان وارد بشود و او را‌‎ ‎‌نپذیرند. اینها از اموری است که با وجدان انسان مخالف است، با انصاف مخالف است، با‌‎ ‎‌رضای خدا مخالف است، باید خیلی توجه به این مسائل بکنند. یک مریضی که می آید‌‎ ‎‌در یک بیمارستانی، این احتیاج دارد که می آید در این بیمارستان، اگر از همان دم در‌‎ ‎‌یک وقت خدای نخواسته، گفته بشود که اینجا نمی شود، از اینجا برود جای دیگر، آنجا‌‎ ‎‌هم بگویند اینجا نمی شود، و خدای نخواسته در همین رفت و آمدها تلف بشود، به عهدۀ‌‎ ‎‌آن اشخاصی است که این کارها را می کنند. خیلی باید شما مواظب باشید. در عین حالی‌‎ ‎‌که خیلی خدمت شما ارزنده است، خیلی خدمت شما پیش خدا ارزش دارد، در عین‌‎ ‎‌حال مسئولیت هم زیاد دارید. باید شما این مسئولیت را با کمال دقت، توجه به آن بکنید.‌‎ صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۳۵

جمعه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۵
اهدنا الصراط المستقیم / هفدهم رمضان / مسجد جامع سمنان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / هفدهم رمضان / مسجد جامع سمنان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌صراط مستقیم آن صراطی است که یک طرفش اینجاست و یک طرفش خداست؛ مستقیم که راه صاف است، هر انحرافی از هر طرف، انحرافی است که انسان را از راهش بازمی دارد و می کشدش به طرف ظلمتها.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۵۵‌ ‌آن راهی را که شما در سوره حمد در نماز می خوانید که:‌‌ اهدِنَا الصِّراطَ‌ ‌المُستَقِیمَ، صِراطَ الَّذِینَ انعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِم وَ لَا الضَّالِّینَ ‌‌ صراط مستقیم همین صراط اسلام است که صراط انسانیت است، که صراط کمال است، که راه به خداست. صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۶۷ گوینده: مژده لواسانی

جمعه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۷
هم پیمان شوید و به خدا اتکا کنید

سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزش های انسانی)

هم پیمان شوید و به خدا اتکا کنید

استقلال در سایه توکل به خدا و توجه به مکتب‌ باید مهیا کنید خودتان را در مقابل همۀ مشکلات. باید ارزشهای انسانی را از‌‎ ‎‌اینجا به همه جا صادر کنید؛ و استقلال خودتان را همه جور؛ استقلال فرهنگی، استقلال‌‎ ‎‌اقتصادی، استقلال اجتماعی همۀ اینها را باید شما محکم نگاه دارید. و این در سایۀ این‌‎ ‎‌است که توجه به مکتب اسلام و اتکال به خدای بزرگ و با هم همپیمان شدن و همۀ‌‎ ‎‌قشرها برادر دانستن یکدیگر است. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۴۱۱

پنجشنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۸
اهدنا الصراط المستقیم / شانزدهم رمضان / مسجد تاریخانه دامغان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / شانزدهم رمضان / مسجد تاریخانه دامغان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌اگر انحراف داشته باشیم، چه به چپ و چه به راست، چه طرف چپ که تعبیر به مغضوب ‌‌ عَلَیهِم ‌‌ شده است و چه طرف راست که تعبیر به ضالّین شده است در مقابل طریق مستقیم و صراط مستقیم اگر از این راه مستقیم رفتیم، از اینجا که حرکت کردیم راه مستقیم باشد، منحرف نباشد، شرقی نباشیم غربی نباشیم، مستقیم باشیم، یمین و شمال نباشد در کار، مستقیم حرکت کنیم از اینجا به لا نهایت، سعادتمندیم و ملتی را سعادتمند کردیم.‌ ‌‌و اگر چنانچه خدای نخواسته انحراف به چپ، انحراف به راست، انحراف به یمین، انحراف به یسار باشد، منحرف هستیم. و اگر چنانچه در بین ملت یک مقامی داشته باشیم، ملتی را منحرف می کنیم.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۱۳- ۵۱۴‌ گوینده: مژده لواسانی

پنجشنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
اهدنا الصراط المستقیم / پانزدهم رمضان / حرم حضرت زینب (س)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / پانزدهم رمضان / حرم حضرت زینب (س)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌ما از خدا هستیم و از آنجا آمدیم و به آنجا برمی گردیم.‌ انَّا لله ‌‌؛ ما از خداییم، مال خداییم، ما چیزی نداریم خودمان، هر چه ‌هست از اوست، و به سوی او می رویم. و باید ببینیم چطور از آنجا آمدیم و چطور در اینجا هستیم و چطور به آنجا می رویم. آیا در اینجا که هستیم، در خدمت حق تعالی و خدمت خلقیم، مجاهده می کنیم در راه خدا، به صراط مستقیم ربوبیت مشی می کنیم یا انحراف داریم؟ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۱۳ گوینده: مژده لواسانی

چهارشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۲۱
اهدنا الصراط المستقیم / چهاردهم رمضان / مسجد جامع ساوه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / چهاردهم رمضان / مسجد جامع ساوه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌نورانیت و ظلمانیت علم‌ ‌‌ چه بسا یک نفر آدم‌‎ ‎‌فیلسوفِ اعظم است، به حسب نظر مردم، فقیه اکرم است به حسب نظر مردم، همه چیز‌‎ ‎‌می داند، انبار معلومات است، لکن چون قرائت به اسم رب نبوده است، از صراط مستقیم‌‎ ‎‌دورتر شده است. و از همه دورتر. هر چه انبار زیادتر وِزرش زیادتر. هر چه انبار بزرگتر‌ ‌وزر و ظلماتش بیشتر. ‌‌ظُلُمَاتٌ بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ‌‎ گاهی علم ظلمت است؛ نور نیست. آن علمی‌‎ ‎‌که شروع بشود به اسم رب، آن نور هدایت دارد. آن علمی که برای این است که یاد‌‎ ‎‌بگیرد، آن خوبش این است که می خواهد یاد بگیرد. و الاّ می خواهم مَسند بگیرم؛‌‎ ‎‌می خواهم امام جماعت بشوم؛ می خواهم اهل منبر باشم؛ می خواهم مقبول عامه باشم،‌‎ ‎‌مقبول مردم باشم. انحراف است. اینها انحرافات است. و همه دقیق! صراط مستقیم، به‌‎ ‎‌حسب وصفی که شده است، باریکتر از موست. بسیار دقیق است. ‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۸-۳۲۹ گوینده: مژده لواسانی

سه شنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۳:۳۲
اهدنا الصراط المستقیم / سیزدهم رمضان / حرم شاه عبدالعظیم حسنی

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / سیزدهم رمضان / حرم شاه عبدالعظیم حسنی

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌نورانیت و ظلمانیت علم‌ ‌‌ چه بسا یک نفر آدم‌‎ ‎‌فیلسوفِ اعظم است، به حسب نظر مردم، فقیه اکرم است به حسب نظر مردم، همه چیز‌‎ ‎‌می داند، انبار معلومات است، لکن چون قرائت به اسم رب نبوده است، از صراط مستقیم‌‎ ‎‌دورتر شده است. و از همه دورتر. هر چه انبار زیادتر وِزرش زیادتر. هر چه انبار بزرگتر‌ ‌وزر و ظلماتش بیشتر. ‌‌ظُلُمَاتٌ بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ‌‎ گاهی علم ظلمت است؛ نور نیست. آن علمی‌‎ ‎‌که شروع بشود به اسم رب، آن نور هدایت دارد. آن علمی که برای این است که یاد‌‎ ‎‌بگیرد، آن خوبش این است که می خواهد یاد بگیرد. و الاّ می خواهم مَسند بگیرم؛‌‎ ‎‌می خواهم امام جماعت بشوم؛ می خواهم اهل منبر باشم؛ می خواهم مقبول عامه باشم،‌‎ ‎‌مقبول مردم باشم. انحراف است. اینها انحرافات است. و همه دقیق! صراط مستقیم، به‌‎ ‎‌حسب وصفی که شده است، باریکتر از موست. بسیار دقیق است. ‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۸-۳۲۹ گوینده: مژده لواسانی

دوشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۳۱
شن ها و بادها ماموریت داشتند آنها را شکست دهند

سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز (جهل دشمن)

شن ها و بادها ماموریت داشتند آنها را شکست دهند

ناشناخته بودن حکومت اسلامی برای دشمنان‌ و آنها تأییدات غیبی الهی را منکر‌‎ ‎‌هستند، نمی توانند بفهمند، اینها نمی توانند چشمشان را باز کنند و ببینند که در هر گوشه از‌‎ ‎‌ایران یک امور خارق العاده واقع می شود که با دست عادی بشر نمی تواند واقع بشود. آنها‌‎ ‎‌در طبس آمدند و گمان کردند که می توانند نیرو پیاده کنند و می توانند بیایند و به بهانۀ‌‎ ‎‌خارج کردن گروگانها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و‌‎ ‎‌آنها را شکست داد.‌ صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۱۰۵

یکشنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۴
اهدنا الصراط المستقیم / دوازدهم رمضان / حرم مطهر آقا امام حسین(ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / دوازدهم رمضان / حرم مطهر آقا امام حسین(ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌نورانیت و ظلمانیت علم‌ شما آقایان، که در راه اسلام و علم قدم برمی دارید و متلبس به لباس اسلام و لباس انبیا‌‎ ‎‌شده اید و متلبس به لباس روحانیت شده اید، گمان نکنید که درس خواندن بدون اینکه‌‎ ‎‌قرائت به اسم رب باشد برایتان فایده دارد. گاهی ضرر دارد. گاهی علم غرور می آورد.‌‎ ‎‌گاهی علم انسان را پرت می کند از «صراط مستقیم». اینهایی که دین ساز بودند اکثراً اهل‌‎ ‎‌علم بودند. اینهایی که دعوت برخلاف واقع کردند اکثراً از اهل علم هستند. صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۸ گوینده: مژده لواسانی

یکشنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۱
اهدنا الصراط المستقیم / یازدهم رمضان / امامزاده هاشم (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / یازدهم رمضان / امامزاده هاشم (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم راه چپ و راست، راه جهنم‌ «طبیعت» متن جهنم است. در آن‌‎ ‎‌عالم ظهور که می کند، طبیعت جهنم است. الآن ما در متن جهنم داریم حرکت می کنیم.‌‎ ‎‌اگر این راه را طی کردیم، آن روز که جسر جهنم ظاهر می شود، در این چشمهای مردم‌‎ ‎‌در آن عالم ظاهر می شود، آنکه این راه را طی کرده است از آن جسر عبور می کند؛ آنکه‌‎ ‎‌این راه را طی نکرده است در جهنم واقع می شود؛ می افتد از راه. کج است دیگر. یک راه‌‎ ‎‌مستقیم، که اوصافش هم که گفتند و شنیدید و دقیقتر از موست، راه باریک است و‌‎ ‎‌تاریک است، و نور «هدایت» می خواهد: ‌‌إهدنا الصراط المستقیم‌‌. خداوند هدایت کند ما را. ‌صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۸ گوینده: مژده لواسانی

شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۶:۵۷
اهدنا الصراط المستقیم / دهم رمضان / مدرسه ابراهیم خان ظهیرالدوله کرمان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / دهم رمضان / مدرسه ابراهیم خان ظهیرالدوله کرمان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم راه چپ و راست، راه جهنم‌ ‌هر چه درس بخوانید و به اسم «ربّک» نباشد، از صراط مستقیم دورید. و هر چه زیادتر‌‎ ‎‌درس بخوانید دورتر می شوید. اگر اَعلَمِ مَن فی الأرض بشوید و به اسم ربّک نباشد، اَبعَدِ‌‎ ‎‌از خدای تبارک و تعالی هستید! از صراط مستقیم بعیدتر می شوید. یا صراط مستقیم‌‎ ‎‌است، که یک سرش جسر جهنم، یک طرفش طبیعت است؛ یک طرفش بهشت است.‌‎ ‎‌آخر مرتبۀ بهشت «لقاءالله » است. آنجایی است که غیر انسان هیچ کس راه ندارد؛ فقط‌‎ ‎‌انسان راه دارد. صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۸ گوینده: مژده لواسانی

جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۵۱
اهدنا الصراط المستقیم / نهم رمضان / شاه چراغ شیراز

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / نهم رمضان / شاه چراغ شیراز

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم راه چپ و راست، راه جهنم‌ اختیار با شماست که این دو راه را اختیار کنید: یا صراط مستقیم انسانیت را؛ یا انحراف‌‎ ‎‌به چپ، یا انحراف به راست. از هر طرف انحراف باشد، از انسانیت دور می شود. هر چه‌‎ ‎‌جلو برود دورتر می شود. کسی که از راه مستقیم منحرف شد هر چه پیش برود دورتر‌‎ ‎‌می شود از راه اگر از راه مستقیم انسانیت ‌‌[‌‌دور شد‌‌]‌‌. یعنی آن راهی که انبیا آمدند معرفی‌‎ ‎‌کنند آن راه را؛ مأمورند برای اینکه آن راه را معرفی کنند. خدای تبارک و تعالی هم در‌‎ ‎‌سورۀ «حمد» می فرماید که ‌‌إِهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ. صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِم‌‎ آنهایی که تو به‌‎ ‎‌آنها نعمت دادی؛ آنها را منعم کردی؛ رحمت را بر آنها وارد کردی؛ هدایت را بر آنها‌‎ ‎‌وارد کردی. ‌صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۷ گوینده: مژده لواسانی

پنجشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۷
خدایا ایران را تقویت کن

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (منشأ بروز اختلاف)

خدایا ایران را تقویت کن

تلاش برای تهذیب نفس و خودسازی‌‌ ‌ ‌خدایا! ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هر چه‌‎ ‎‌هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف می کنیم نادانیم، تو بر ما ببخش. تو ما را به این ماه‌‎ ‎‌مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشویم در او. خدایا! تو ما را لیاقت‌‎ ‎‌بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشویم. خدایا! این ایران که از‌‎ ‎‌همۀ اطراف به او هجوم شده است، برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.‌ ‌صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۴۸۱

چهارشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۵
اهدنا الصراط المستقیم / هشتم رمضان / مسجد آقابزرگ کاشان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / هشتم رمضان / مسجد آقابزرگ کاشان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌انسان بر سر دو راهی‌ می گویند: ‌‌وَالعَصرِ. إِنَّ الإنسانَ لَفِی خُسرٍ‌‎ «عصر» انسان‌‎ ‎‌کامل است؛ امام زمان ـ سلام الله علیه ـ است. یعنی «عصارۀ» همۀ موجودات. قسم به‌‎ ‎‌عصارۀ همه موجودات، یعنی قسم به انسان کامل. ‌‌إِنَّ الإنسَانَ لَفِی خُسر ‌‌این «انسان» که اینجا‌‎ ‎‌می گویند همین انسان یک سر و دو گوشی است که ماها انسانش می گوییم. خطاب با‌‎ ‎‌ماست. سر دو راهی واقع شده ایم، یک راه، راه انسانیت است، که این «صراط مستقیم»‌‎ ‎‌است. صراط مستقیم یک سرش به طبیعت است؛ یک طرفش به الوهیت. راه مستقیم از‌‎ ‎‌«علق» شروع می شود. منتها بعضی از آنها طبیعی است، و آنجایی که مهم است آنجایی‌‎ ‎‌است که ارادی است. یک سرش طبیعت است، یک طرفش مقام الوهیت. و انسان از‌‎ ‎‌طبیعت شروع می کند، تا اینکه برسد به آنجایی که در وهم من و تو نمی آید: «آنچه در‌‎ ‎‌وهم تو ناید آن شوم».‌ ‌صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۲۷ گوینده: مژده لواسانی

چهارشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۶:۱۳
صفحه 11 از 38 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >