دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی ها و گرفتگی های تهمت. ای مهربان به بندگان با ایمان خود.

چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۰
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و ...

سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰
دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و ...

دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۰
دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی شده...

یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۰
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت...

شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۰
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

خدایا بشوی مرا در این ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیبها ...

پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲:۰
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت...

چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۷:۰
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده برایم در آن به سوی خوشنودیهایت راهنمایی...

سه شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۰
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

خدایا بگشا برایم در آن درهای بهشت و ببند برایم درهای آتش دوزخ را...

دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش

یکشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۰
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

خدایا آگاهم نما در آن برای برکات سحرهایش

شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهای شایسته واعمال نیک

جمعه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان

پنجشنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۰
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا در در این ماه طاعت فروتنان را نصیبم کن

چهارشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک و کثافت

دوشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱:۰
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

خدایا، مرا در این ماه به پوشش و پاکدامنی بیارای...

یکشنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۶:۰
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

خدایا دوست گردان به من در این روز نیکی را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانی را

شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

خدایا قرارم ده در این ماه از توکل کنندگان به درگاهت

جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۶:۰
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده برایم در آن بهره ای از رحمت فراوانـت

پنجشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۶:۰
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان

چهارشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

ای خدا مرا در این روز بر روزه و اقامه نماز یاری کن ...

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱:۰
دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

خدایا وا مگذار مرا در این روز...

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان...

شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۲
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

اللهمّ قوّنی فیهِ علی إقامَةِ أمْرِکَ...

شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۷:۰
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ و التّنَبیهَ...

جمعه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۰
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

خداوندا، مرا در این روز به رضا و خشنودیت نزدیک ساز...

پنجشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
دعای روز اول ماه مبارک رمضان

دعای روز اول ماه مبارک رمضان

اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ...

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۷:۴
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

خدایا من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خشنود کند...

دوشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰