ائمه ما نعمتی عظیم برای ما

ائمه ما نعمتی عظیم برای ما

ما اگر در تمام لحظات‏‎ ‎‏عمر به شکرانۀ این که قرآن کتاب ما است به سجده رویم از عهده برنیامده ایم.‏

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۱
زندگی بدون وابستگی به خارج

زندگی بدون وابستگی به خارج

‎‏باید همه مان دست به هم بدهیم تا اینکه این وابستگی به خارج را از بین ببریم

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۷
نگاه به آینده

نگاه به آینده

آتیۀ این کشور را‏‎ ‎‏باید از حالا شما پی ریزی کنید. ما فقط به فکر خودمان و زمان حال نباید باشیم.

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۵
22 بهمن به ثمر می رسد

22 بهمن به ثمر می رسد

می توان گفت خورشید‏‎ ‎‏درخشان ۲۲ بهمن به نصف النهار آمال و آرمانهای بزرگ اسلامی نزدیک می شود

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۰
پیروزی مرهون اسلام و مردم

پیروزی مرهون اسلام و مردم

این‏‎ ‎‏پیروزی معنوی و مادی مرهون اسلامی بودن انقلاب و مردمی بودن و توجه مردم به‏‎ ‎‏اسلام و تحول روحی عظیمی است که خداوند در این ملت، معجزه آسا ایجاد فرمود

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۰
 درود بر بیست و دوم بهمن

درود بر بیست و دوم بهمن

درود بر بیست و دوم بهمن

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۵۴
چگونه این حکومت اسلامی است؟

چگونه این حکومت اسلامی است؟

اگر این جمعیت‏‎ ‎‏آنطوری که باید این وجهه از انقلاب را، که انقلاب آمدن یک رژیم عادل به جای یک‏‎ ‎‏رژیم فاسد، اگر در این مرحله که آمدن یک رژیم، نشستن یک رژیم به جای یک رژیم‏‎ ‎‏فاسد ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ مراعات نکنند

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۵۰
ناتوانی ابرقدرت ها در برابر ایمان ملت ها

ناتوانی ابرقدرت ها در برابر ایمان ملت ها

چنانکه دیدید به عیان که با این اجتماع همگی با هم و با نیروی ایمان قوای مادی و معنوی با هم‏ ‏مجتمع شد

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۱۰
لزوم حفاظت از نهضت

لزوم حفاظت از نهضت

ما امروز مواجه هستیم با گروههایی که‏‎ ‎‏در کمین نشسته و می خواهند اسلام و انقلاب شکوهمند اسلام را برخلاف آنچه هست‏‎ ‎‏معرفی کنند

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۷
تفاوت انقلاب اسلامی و غیر اسلامی

تفاوت انقلاب اسلامی و غیر اسلامی

انقلابهایی که در دنیا واقع می شود دو جور است: یک انقلاب انقلاب اسلامی است.‏‎ ‎‏و یک انقلاب غیراسلامی.

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۳
ارزش نیروی هوایی ثبت شد

ارزش نیروی هوایی ثبت شد

آن روزی که شما آقایان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید با رژیم‏‎ ‎‏طاغوتی، آن روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۳
درود بر شما

درود بر شما

درود بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن قرآن پیوستید.

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۷
دستِ غیب خدا

دستِ غیب خدا

من در پاریس که بودم و می شنیدم که تمام مردم بلاد ـ از آن‏‎ ‎‏اقصا بلاد‏ تا مرکز، از دهات کوچک تا شهرستانهای بزرگ ـ همه با هم متحد شدند

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۹
خدا پیروزی را نصیب کرد

خدا پیروزی را نصیب کرد

این حقیقتی است که باید اعتراف کرد که قلعۀ محکمی بود که احتمال فتح آن‏‎ ‏‏نمی رفت‏ و فتح شد.

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۸
انقلابی پرثمر

انقلابی پرثمر

آنچه‏‎ ‎‏شد به قدرت والای اسلام و ایمان سرشار ملت و ادعیه خالصه بندگان خالص خداوند‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی با ضایعات نسبتاً کم و دریافتهای بسیار زیاد واقع شد

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳
انقلابیون واقعی

انقلابیون واقعی

به نظر من بیشتر انقلابیون واقعی؛ یعنی آنها که نیروی عظیم و کوبندۀ این انقلاب‏‎ ‎‏بودند، مردم غیرمرفه بودند

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵
شما ملت رنجیده را فراموش نمی کنم

شما ملت رنجیده را فراموش نمی کنم

ملت ایران با جان و خون خود اسلام را زنده کرد

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲
به این دعاها عنایت کنید

به این دعاها عنایت کنید

این دعاهایی که در ماهها هست، در روزها هست، خصوصاً، در‏‎ ‎‏ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچو تقویت روحی می کند

یکشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۲
شرافت ممتاز این سه ماه

شرافت ممتاز این سه ماه

این سه ماه رجب و شعبان‏‎ ‎‏و ماه مبارک رمضان، برکات بسیار نصیب انسان، انسانهایی که می توانند استفاده کنند

یکشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۳
انقلاب و اصلاح امور

انقلاب و اصلاح امور

‏‏البته می دانید که بعد از هر انقلابی یک مشکلات زیادی برای کشور و برای دولتها‏‎ ‎‏پیش می آید

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۱
شکست اعجاب انگیز شیطان

شکست اعجاب انگیز شیطان

آن چیزی که برای من اعجاب آور است آن قضیۀ شکست طاغوت نیست

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۸
 ‎‏انقلاب رحمت

‎‏انقلاب رحمت

هیچ انقلابی مثل‏‎ ‎‏انقلاب ما رحمت نداشت.

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۵
ارزش یک موی گودنشینها

ارزش یک موی گودنشینها

من وقتی که در انقلاب می دیدم که یک‏‎ ‎‏پیرمردی از آن گودنشینها از آن منزل محقر خرابه بیرون می آمد و می گفت که ما با‏‎ ‎‏بچه هایمان صبح که می شود می رویم برای تظاهرات

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۶
انقلاب مرهون طبقه محروم

انقلاب مرهون طبقه محروم

انقلاب اسلام، این انقلاب مهم اسلامی، رهین‏‎ ‎‏کوششهای این طبقه است

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۲
تاثیر وحدت کلمه ملت

تاثیر وحدت کلمه ملت

‏شما دیدید که در اثر وحدت کلمه در جامعۀ ایرانی یک قدرتی که خودش را ابرقدرت‏‎ ‎‏حساب می خواست بکند و دنبال او ابرقدرتها بودند، همۀ ابرقدرتها از او تأیید کردند

چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۹
لشگر خدا همیشه پیروز است

لشگر خدا همیشه پیروز است

این نهضت برای‏‎ ‎‏خداست.

چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۳
رهبر ملت، خادم ملت

رهبر ملت، خادم ملت

من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه را می خواهم

سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۹
اراده پولادین یک ملت

اراده پولادین یک ملت

ما از همۀ شما جوانها تشکر می کنیم که در این موقع همه با قدرت، همه با اراده، همه با‏‎ ‎‏خواستهای الهی بپا خاستید

سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۲
حالا این جنبش اسلامی است

حالا این جنبش اسلامی است

‏این قدرت، ناشی از اسلام است.

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۲
مذهب ایستادگی

مذهب ایستادگی

‏‏یکی از خصوصیات مذهب شیعه، همین است که در هیچ عصری از اعصار، تابع دولت‏‎ ‎‏نبوده است

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۸
صفحه 9 از 66 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >