تعداد 113 مورد یافت شد

نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)

‏‏نامه‏ ‏‏زمان: 21 تیر 1353 / 21 جمادی الثانی 1394‏ ‏‏مکان: نجف‏ ‏‏موضوع: خانوادگی‏ ‏‏مخاطب: ثقفی، خدیجه‏ ‏‏بسمه تعالی‏ ‏‏خانم ...

نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)

نامه زمان: 1 اینها مرا مشوش کرده. فوری‎ ‎از سلامت او، یا اگر دلتنگی خانوادگی دارند، مطلعم کنید. امید است دومی باشد که سهل‎ ‎است. ...

سخنرانی در جمع دختران دانشجوی دانشگاه دماوند (خطر اختلاف ها ـ نسل آینده)

سخنرانی زمان را بر او تزریق کند، اخلاق خوب را به او تزریق کند، محیط خانوادگی هم کوشش‎ ‎بشود که یک محیط سالم باشد، بچه در محیط ... خانوادگی هم کوشش‎ ‎بشود که یک محیط سالم باشد، بچه در محیط خانوادگی، در دامن مادر و در محیط خانه‎ ‎مبدأ تربیت اصلی اش ... است تا آخر به همان‎ ‎تربیت باقی می ماند. از این جهت محیط خانوادگی یکی از جاهای بسیار مهم است برای‎ ‎تربیت اولاد. و ...

مقدمه

مقدمه ناشر مطالعه آثار شفاهی و مکتوب‎ ‎سیاسی و اجتماعی، و حتی شخصی و خانوادگی امام خمینی که اینک یکجا و در‎ ‎مجموعه ای به نام ... از زوایای پیدا و پنهان روح و رفتار امام. نامه های خانوادگی برخی از آثار مندرج در «صحیفۀ امام» ... و سفارش به تحصیل و تهذیب نفس و دیگر اموری که‎ ‎در نامه های خانوادگی امام خمینی به چشم می خورند حاکی از دقت نظر امام و ...

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه زمان: 30 اردیبهشت 1353 / 27 ربیع ...

نامه به آقای میرزا حسن ثقفی (خانوادگی)

نامه زمان: 22 شهریور 1345 / 27 جمادی الاول ...

نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)

نامه زمان: 18 اسفند 1345 / 27 ذی القعده ...

نامه تبریک به فاطمه طباطبائی (تبریک ازدواج)

نامه زمان: 9 آبان 1348 / 19 شعبان 1389 مکان: نجف موضوع: خانوادگی، تبریک ازدواج مخاطب: طباطبایی، فاطمه‎[1]‎ ...

صفحه 9 از 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >