صحیفه امام سخنرانی‌ها، احکام، بیانیه‌ها، نامه‌ها

این مجموعه در بيست و دو جلد شامل كليه بيانات شفاهی و كتبی امام خمينی(س) است. اين مجموعه از نخستين نامه موجود از ايشان كه در سال 1312 هجری شمسی نوشته شده آغاز می‌شود و به آخرين نامه كه در تاريخ 28 ارديبهشت 1368، حدود دو هفته قبل از ارتحالشان، مرقوم فرموده‌اند ختم می‌گردد.