معرفی

امام خمینی (س) نسخۀ بی‌ بدیل بزرگان علم سیاست و معنویت در عصر ما بود. آنچه که این ستاره درخشان آسمان فضیلت را از دیگران ممتاز کرده است، بنا نهادن کاخِ رفیع علمی خود بر بنیان عظیم و استوار خودسازی و فضیلت، آن هم در دنیای عشق و عرفان حضرت احدیّت است.
امام(س) زمانی بر عظمت علمی خود افزود که نفس خویش را در دستان پرقدرت معرفت و عشق به الله ، اسیر کرده بود و در حالی سیاستمداری روشنفکر شد که تعبّدش در برابر احکام الهی الگوی مؤمنان بود. او در حالی که در دنیای تهجد و شب‌زنده‌داری یکه‌تاز میدان بود، در کشورداری و رهبری رقیبی نداشت. دنیای عارفانه و عاشقانه امام با حضرت حق، نه تنها او را از مردم دور نکرد بلکه قرب الهی را در خدمت به مردم می‌دانست و همواره به مردم عشق می‌ورزید و در حفظ حقوق و ارزش مردم می‌کوشید. 
برگزاری کنگره‌های علمی از سوی مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) فرصت مناسبی است برای مرور در اندیشه‌های بلند آن حضرت تا دریچه‌های بیشتری از دنیای معارف الهی آن پیرِ استوار به روی عاشقان و شیفتگان گشوده شود. مؤسسه با تشکیل ستاد کنگره‌ها و مجامع علمی، رسالت اجرایی و ساماندهی این کنگره‌ها را به این ستاد سپرد و خوشبختانه تاکنون توفیق برگزاری دهها کنگره و همایش و سمینار فراهم آمده و حاصل و ثمره ماندگار آن بیش از صدها جلد کتاب ارزشمند بوده است. 
در اینجا به برخی از این فعالیتها و آثار منتشره آن اشاره می‌شود:


معرفی کنگره‌ها و همایشهای مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)

کنگره‌ها و همایشهای مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)