خبر تاپ

فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)

فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)

حضرت امام در اوج قدرت نظام ستم شاهی، افشاگر روابط پنهان رژیم شاه و اسرائیل بود و مقابله با خطر اسرائیل برای جهان اسلام را بسیار جدی و پیگیرانه دنبال می کرد. امام خمینی اولین مرجع تقلید و پیشوای بزرگ مذهبی بود که مجوز حمایت از مبارزان فلسطینی از محل وجوهات شرعی و زکات و صدقات را صادر نمودند.

اخبار تاپ

امام خمینی(س) و رویارویی با صهیونیسم

سید حسن نصرالله

امام خمینی(س) و رویارویی با صهیونیسم

امام از همان آغاز نهضت مبارک خود، دیدگاه روشن و صریحی را در مورد صهیونیسم و رژیم آن (اسرائیل) و میزان خطرهایی که بر امت وارد می آورد را بیان کرده و روش علمی و قاطعی را جهت مقابله با این خطر تاریخی که امت را تهدید می کند، فرا روی ما قرار داد.

موضع محکم ضد اسرائیلی امام از آغاز نهضت

موضع محکم ضد اسرائیلی امام از آغاز نهضت

نکتۀ در خور اهمیت آنکه امام در این اعلامیه پیش از آنکه به افشاگری در مورد گویندگان شعار الکفر ملة واحدة بپردازد، بشدت علیه همکاری شاه با رژیم صهیونیستی و نفوذ و سلطۀ روزافزون آن در ایران موضع گرفت.

امام می دانست چشم اسفندیار همه ستمگران آگاهی بخشی است

محمدعلی سبحانی:

امام می دانست چشم اسفندیار همه ستمگران آگاهی بخشی است

نزدیک به 15 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی به دلیل سخنرانی بر علیه حکومت شاه از ایران تبعید می گردد. یکی از محورهای مهم این سخنرانی حمله به اسرائیل است. امام در روزهای تبعید نیز هیچگاه فلسطین را فراموش نمی کند.

سرمقاله

فلسطین در چشم انداز امام خمینی

فلسطین در چشم انداز امام خمینی

در نیم قرن اخیر مبارزات آزادیبخش مسلمانان مظلوم فلسطین افت و خیزهای فراوانی را پشت سر گذاشت و وابستگی اغلب حکومت ها در سرزمین های اسلامی به استعمار، مسلمانان مجاهد فلسطین را از پشتوانه وسیع هم کیشان محروم ساخته و جنبش ضدصهیونیستی را به نوعی رکود کشانیده بود. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، روح جدیدی در کالبد مبارزات ضدصهیونیستی دمیده شد. اگر در یک تحلیل جامع و کلی تر بخواهیم به عوامل و موانع اوجگیری مبارزات ملت فلسطین پس از انقلاب اسلامی اشارتی داشته باشیم می توان گفت که وقوع انقلاب اسلامی و به تبع آن نفوذ معنوی و شخصیت امام خمینی و مواضع وی جزو عوامل اوجگیری مبارزات و تحول روش و ایدئولوژی مبارزه و سرانجام پیدایش انتفاضه بود.

ادامه

مطالب مرتبط

فتوای انقلابی امام خمینی (س)

فتوای انقلابی امام خمینی (س)

کمک به اسرائیل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است، باید مسلمین از استعمال امتعه اسرائیل خودداری کنند.

تشریح دیدگاه های حضرت امام درباره مسئله فلسطین از زبان فرزند گرامیشان

تشریح دیدگاه های حضرت امام درباره مسئله فلسطین از زبان فرزند گرامیشان

مبارزات امام در دوران تبعید به صورتهای مختلف ادامه داشت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مبارزه علیه امریکا و اسرائیل ادامه یافت. حمایت همه جانبه از مبارزین خط مقدم جبهه ‏ها علیه صهیونیسم اشغالگر، حکایت از همین معنا دارد.

پیام امام در محکومیت پیمان کمپ دیوید

پیام امام در محکومیت پیمان کمپ دیوید

امضای قرارداد خائنانه بین مصر و اسرائیل که بدون توجه به خواسته ‏های مشروع ملت فلسطین و مصالح امت اسلام انجام گرفت، به معنای صحّه گزاردن به تجاوزات صهیونیسم بین الملل و پایمال کردن حقوق مردم فلسطین که سرزمین آنها مورد تجاوز اسرائیل غاصب قرار گرفته است، بود

پیام امام خمینی به دنبال تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

پیام امام خمینی به دنبال تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

امام خمینی(ره) در پیامی ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل به جنوب لبنان و سوریه با آوردن کلمه استرجاع در ابتدای پیام، نارضایتی خود را از سکوت و بی تفاوتی کشورهای اسلامی ابراز داشتند.