خبر تاپ

تدریس در حوزه علمیه قم

تدریس در حوزه علمیه قم

من در مدرسۀ «دارالشفا» حجره داشتم. رفقای ما یک عده ‏ای بودند خوب، آنجا مجتمع می‏ شدند و می‏ نشستند و درد‏‏دل می‏ کردند.

اخبار تاپ

از قیام 15 خرداد تا حبس

از قیام 15 خرداد تا حبس

من بعد از پانزده خرداد که از حبس بیرون آمدم و مطلع شدم بر وقایعی که در ایران اتفاق افتاده بود و بعد هم که به قم آمدم و مواجه شدم با بعض کسانی که عزیزان خودشان را از دست داده بودند، گمان نمی‏ کردم که دنبالۀ این معنا برای من، این صحنه ‏هایی که حالا می‏ بینم باشد.

زندگی در تبعید

زندگی در تبعید

از بغداد یک وقت رئیس اَمْن آمد. او آدم ملایمی بود، و صحبت هایش هم همه تعارف بود و اینکه شما هر کاری بخواهید بکنید مانعی ندارد و هر عملی انجام بدهید مانعی ندارد و فلان، و ایشان رفت.

هجرت به فرانسه و اقامت در نوفل لوشاتو

هجرت به فرانسه و اقامت در نوفل لوشاتو

ما هیچ بنا نداشتیم که به پاریس برویم. مسائلی بود که هیچ ارادۀ ما در آن دخالت نداشت. هر چه بود، و تا حالا هرچه هست و از اول هرچه بود با ارادۀ خدا بود.

سرمقاله

تاریخچه نهضت امام خمینی(س)

تاریخچه نهضت امام خمینی(س)

اصل جنبش و مقدمات آن طولانی است. ولی آنقدر که به طور اختصار می ‏توانم بگویم این است که شاه از ابتدای سلطنت غاصبانه‏ اش جنایت های بی شماری کرد و مواردی هم پیش آمد که قدرت آن پیدا شد که او را از مملکت بیرون کنند که مع‏ الأسف سستی کردند. شروع مبارزات پانزده سالۀ اخیر بدین صورت بود که شاه برخلاف مصلحت ملت کارهایی انجام داد. ابتدا علمای اسلام مخالفت کردند و این مخالفت به گرفتاری شبانۀ من انجامید. در 15 خرداد 42 از قراری که می‏ گویند، پانزده هزار نفر کشته شدند. قریب یک سال در زندان و حصر بودم. پس از آزادی به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و جنایات شاه را افشا نمودم، تا اینکه یکی از خیانتهای بزرگ شاه یعنی قضیۀ کاپیتولاسیون پیش‏آمد و شاه، مستشاران امریکایی را مصونیت داد. از این جهت که این قضیه مخالف مصالح اسلام و کشور بود، من با آن شدیداً مخالفت نمودم و به دنبال آن شبانه دستگیر شدم و مستقیماً به ترکیه تبعید شدم. یک سال در ترکیه بودیم. پس از آن ما را تحویل عراق دادند و قریب چهارده سال در عراق بودیم.

ادامه

مطالب مرتبط

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گزیده ای از تصاویر مراحل زندگی و رهبری حضرت امام خمینی(س)

دوران دفاع مقدس

دوران دفاع مقدس

اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئلۀ بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوۀ دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‏ دیدم؛

گذر از بحران های اوایل انقلاب

گذر از بحران های اوایل انقلاب

و ما هیچ خوفی در دلمان نیست راجع به اینکه این یک کاری بکند، یک تروری بکند. ترور را کسی از آن می‏ ترسد که اینجا را جایگاه، خیال کند و جا گرم بکند.

پیروزی انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی

معجزۀ دیگر همین توطئه‏ ای بود که برای کودتا در همان شبهای آخر، که ما در تهران بودیم، اینها دیده بودند. و قبلش توطئه این بود که حکومت نظامی را روز هم اعلام بکنند.