خبر تاپ

مواجهه با بانوان بدحجاب به سبک امام

مصونیت حجاب

مواجهه با بانوان بدحجاب به سبک امام

پیام امام در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده ‏ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضد انقلاب، به بانوان بی‏ حجاب

اخبار تاپ

امام خمینی(س) و احیاء شخصیت زن مسلمان

مصونیت حجاب

امام خمینی(س) و احیاء شخصیت زن مسلمان

زن مسلمان همو که در صدر اسلام از بطن تفکر اسلام متولد شده بود، او که همزاد و هماهنگ با اسلام بود و پس از یک دوره عزت، عظمت، شکوه، اقتدار، ارزش و قداست، در طول قرون متمادی در اسارت قید و بندهای مختلف حیات خود را از دست داده و مرده بود، در این دوره بازدم «روح الله» بر او زندگی دمید و با تفکر و بینش اسلامی حضرتش در جامعه ایرانی احیا شد.

امام خمینی(س) و احیای شخصیت زن مسلمان در اسلام

مصونیت حجاب

امام خمینی(س) و احیای شخصیت زن مسلمان در اسلام

اصولاً در قرن اخیر یکی از اهداف استعمار غرب درایران تهاجم به ارزشهای دینی و سنتی از جمله «حجاب زن» بوده است. اقدام رضاخان علیه پوشیدگی زنان به تقلید از فرهنگ غرب نشانه عملی و خشن این تهاجم فرهنگی بود. مسأله حجاب از دیدگاههای مختلف علمی از جمله فقهی و روانشناختی قابل مطالعه و بررسی است.

احیاء شخصیت زن از دیدگاه امام خمینی(س)

مصونیت حجاب

احیاء شخصیت زن از دیدگاه امام خمینی(س)

مهمترین افتخار زنان مسلمان امروز در سراسر دنیا این است که می توانند شعار اسلام تاب و تفکر قرآنی خود را به جهانیان برسانند. وضعیت فعلی دنیا بگونه ای است که زنان مسلمان برخلاف مردان شعار و شعور خود را به صورت ظاهر نیز با خود، همراه دارند. در حالیکه مردان باید برای مبارزه و اعلام نظر خود به وسائل ارتباط جمعی متوسل شوند.

سرمقاله

حجاب و عفاف

مصونیت حجاب

حجاب و عفاف

باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزش های شماست. هر چه را که خدا دستور فرموده است که، آن ارزشهای واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی با دست های فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال می شدند. اینها، این ارزشها زنده بشود.

ادامه