دروس تفسیر سوره حمد جهاد اکبر یا مبارزه با نفس نامه های اخلاقی - عرفانی ؛

اسماء الهی

محتمل است که در تمام سوره ‏های قرآن این‏ «بِسْمِ اللَّهِ» ها متعلّق باشد به آیاتی که بعد می‏آید؛ چون گفته شده است که این‏ «بِسْمِ اللَّهِ» به یک معنای مقدّری متعلّق است‏ . لکن بیشتر به نظر انسان می‏آید که این‏ «بِسْمِ اللَّهِ»* ها متعلّق‏ باشد به‏ خود سوره‏، مثلًا در سوره حمد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ‏: به اسم خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. [معنای اسم‏ ] اسم علامت است. این‏که بشر برای اشخاص و برای همه چیز یک اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت، یک شناسایی اسمی باشد، زید را آدم بفهمد کی هست. اسمای خدا هم علامت‏های ذات مقدس اوست. و آن قدری که بشر می‏تواند از ذات مقدّس حق تعالی اطّلاع ناقص پیدا کند از اسمای حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است. حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است، از آن مرتبه ذات کوتاه است. آن مرتبه ذات را کسی نمی‏شناسد غیر از خود ذات مقدّس‏ آن چیزی که بشر می‏تواند به آن دسترسی پیدا کند اسماء اللَّه است، که این اسماء اللَّه هم مراتبی دارد، بعضی از مراتبش را ما هم می‏توانیم بفهمیم، و بعضی از مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و کسانی که معلَّم به تعلیم او هستند می‏توانند ادراک کنند.تفسیرسوره ‏حمد، ص: ده

اسماء الهی

دروس تفسیر سوره حمد جهاد اکبر یا مبارزه با نفس نامه های اخلاقی - عرفانی ؛

اسماء الهی

محتمل است که در تمام سوره ‏های قرآن این‏ «بِسْمِ اللَّهِ» ها متعلّق باشد به آیاتی که بعد می‏آید؛ چون گفته شده است که این‏ «بِسْمِ اللَّهِ» به یک معنای مقدّری متعلّق است‏ . لکن بیشتر به نظر انسان می‏آید که این‏ «بِسْمِ اللَّهِ»* ها متعلّق‏ باشد به‏ خود سوره‏، مثلًا در سوره حمد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ‏: به اسم خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. [معنای اسم‏ ] اسم علامت است. این‏که بشر برای اشخاص و برای همه چیز یک اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت، یک شناسایی اسمی باشد، زید را آدم بفهمد کی هست. اسمای خدا هم علامت‏های ذات مقدس اوست. و آن قدری که بشر می‏تواند از ذات مقدّس حق تعالی اطّلاع ناقص پیدا کند از اسمای حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است. حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است، از آن مرتبه ذات کوتاه است. آن مرتبه ذات را کسی نمی‏شناسد غیر از خود ذات مقدّس‏ آن چیزی که بشر می‏تواند به آن دسترسی پیدا کند اسماء اللَّه است، که این اسماء اللَّه هم مراتبی دارد، بعضی از مراتبش را ما هم می‏توانیم بفهمیم، و بعضی از مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و کسانی که معلَّم به تعلیم او هستند می‏توانند ادراک کنند.تفسیرسوره ‏حمد، ص: ده

الحمد

الحمد

الْحَمْدُ لِلَّهِ [یعنی‏] تمام محامدی که در عالم و هر کمال و هر حمد و هر ستایشی که باشد، به او واقع می‏شود، برای اوست. آدم خیال می‏کند غذایی را که می‏خورد تعریف می‏کند که چه غذای لذیذی بود! این حمد خداست، خود آدم نمی‏داند. [یا می‏گوید:] چه آدم خوبی است! چه فیلسوف و دانشمندی است! این ثنا برای خداست، خود آدم نمی‏داند این را. برای چه؟ برای اینکه آن فیلسوف و دانشمند از خودش هیچ ندارد، هر چه هست جلوه اوست. آنچه هم که ادراک کرده، با عقلی ادراک کرده که جلوه اوست، خود ادراک جلوه اوست، خود مدرک جلوه اوست، همه چیز از اوست. آدم خیال می‏کند مثلًا از این فرش دارد تعریف می‏کند [یا] از این آدم دارد تعریف می‏کند؛ هیچ حمدی برای غیر خدا واقع نمی‏شود. هیچ ستایشی برای غیر خدا واقع نمی‏شود، برای اینکه شما هر کس را ستایش کنید [به این دلیل‏] که یک چیزی در او هست، ستایشش می‏کنید، عدم را هیچ وقت ستایش نمی‏کنید، یک چیزی در او هست که ستایش [می‏کنید]، هر چه هست از اوست، هر چه ستایش بکنید ستایش اوست، هر چه حمد و ثنا بگویید مال اوست. «الحمد»، یعنی همه حمدها، هر چه حمد هست، حقیقتِ حمد مال اوست. ما خیال می‏کنیم که داریم زید را تعریف می‏کنیم، عمرو را تعریف می‏کنیم، ما خیال می‏کنیم که داریم از این نور شمس، از این نور قمر تعریف می‏کنیم، از باب اینکه نمی‏دانیم... تفسیر سوره حمد، ص: ۱۰۴

ایمان

بمناسبت ماه مبارک رمضان:

ایمان

آدمی که باورش بیاید که تمام کارهایی که در این‏جا انجام می‏دهد در آن عالم یک صورتی دارد، اگر خوب است صورت خوب، و اگر بد است صورت بد، حساب در کار هست «1»- حالا تفصیل قضیه لزومی ندارد- اما این معنا که هر کاری حساب دارد. اگر چنان‏چه غیبت بکند آن‏جا محاسبه هست، جهنم هست، اگر اذیت کند مؤمنین را جهنم است آن‏جا، و اگر خیرات و مبرّات داشته باشد بهشت است در آن‏جا، کسی که باورش آمده باشد این را، [عمل هم می‏کند.] نه این‏که همان کتاب خوانده باشد و عقلش ادراک کرده باشد؛ بین ادراک عقلی و باور نفسانی و قلبی (این قلب را نمی‏گویم) خیلی فاصله هست. بسیاری وقت‏ها انسان عقلًا یک چیزی را ادراک می‏کند لکن چون باورش نیامده تبعیت نمی‏کند؛ آن وقتی که باورش بیاید تبعیت می‏کند. «ایمان» عبارت از این باور است. علم به پیغمبر فایده ندارد، ایمان به پیغمبر فایده دارد. ایمان باللَّه، برهان اقامه کردن بر وجود خدای تبارک و تعالی کافی نیست، ایمان باید بیاورد انسان؛ یعنی قلب را باورش بیاورد و خاضعش کند برای او. اگر ایمان آمد همه چیز دنبالش هست....تفسیرسوره ‏حمد ص۲۱

قرآن کتاب انسان ساز است

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش (وحدت اقشار جامعه)

قرآن کتاب انسان ساز است

اهمیّت تلقین و تکرار مسائل اخلاقی‌ بعضی از‌‎ ‎‌مسائل است که اهمیتش این قدر زیاد است که باید آن مسائل را تکرار کرد. کتابهایی که‌‎ ‎‌برای انسانسازی آمده است مثل قرآن کریم، و کتابهایی که در اخلاق نوشته می شود، و‌‎ ‎‌مقصود، ساختن یک انسان است، و ساختن یک جامعه است، به حسب اهمیت، هر‌‎ ‎‌موضوعی در آنها تکرار شده است. تکرار در قرآن مجید زیاد است. و بعضیها خیال‌‎ ‎‌می کنند که این تکرار چرا؟ و حال آنکه لازم است. یکی از چیزهایی که برای ساختن‌‎ ‎‌انسان مفید است تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود، باید آن مسائلی‌‎ ‎‌که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند به خودش، تکرار کند. یک مطلبی که تأثیر‌‎ ‎‌در نفس انسان باید بکند، با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می کند.‌‎ ‎‌نکتۀ تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چندین دفعه، و همیشه این است که انسان با‌‎ گفتن و شنیدن، خود انسان قرائت می کند و می شنود آن آیاتی که سازنده است، مثل‌‎ ‎‌سورۀ مبارکۀ حمد که یک درس سازنده است. انسان باید اینها را تکرار کند و تلقین کند،‌‎ ‎‌و نفس را حاضر کند برای شنیدن‌. صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۳۹۷-۳۹۸

محفل انس با قرآن در حضور حضرت امام

محفل انس با قرآن در حضور حضرت امام

محفل قرآنی پس از فاجعه ۷ تیر ۱۳۶۰ در حسینیه جماران

فرهادم و سوز عشق شیرین دارم

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (منشأ بروز اختلاف)

فرهادم و سوز عشق شیرین دارم

تلاش برای تهذیب نفس و خودسازی‏‏ ‏ ‏در این ماه‏‎ ‎‏مبارک دعا کنید که خدای تبارک و تعالی شما را موفق کند به اینکه در این خدمتی که‏‎ ‎‎‏متکفل او هستید، مطابق رضای او عمل کنید. از خدا بخواهید که ما را از عنایت خودش‏‎ ‎‏محروم نفرماید. و این ضیافت خدا را قدر بدانید. این ضیافت خیلی لطافت و ظرافت‏‎ ‎‏دارد، این را باید قدر بدانیم ما. این ادعیه ای که وارد شده است درماه مبارک رمضان و در‏‎ ‎‏ماه شعبان اینها راهبر ماست به مقصد، به تعبیر شیخ ما‏‎ ـ رحمه الله ـ قرآن صاعد است.‏‎ ‎‏ادعیه را ایشان تعبیر می کرد به اینکه، قرآن نازل است و این، قرآن صاعد. درهر صورت‏‎ ‎‏ظرایفی در این ادعیه مبارکه هست که سابقه ندارد. اینها را توجه به آن بکنید، انسان را این‏‎ ‎‏ادعیه می تواند حرکت بدهد. ماه مبارک می تواند که انسان را موفق به بسیاری از امور‏‎ ‎‏بکند. ماه مبارک می تواند انسان را طوری بکند که تا ماه مبارک دیگر یا تا آخر دیگر‏‎ ‎‏کنترل بشود و تخطی از آنچه رضای خداست نکند. من امیدوارم که همۀ ما موفق بشویم‏‎ ‎‏به اینکه این ماه مبارک را با ذکر خدا و توجه به خدای تبارک وتعالی به پایان برسانیم، که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی در عید رمضان به ما عیدی عنایت کند و آن استقلال تام ما، آزادی‏‎ ‎‏تام ما بیمه شده و جمهوری اسلامی بیمه شده. ‏‏صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۴۸۰-۴۸۱

یا مقلب القلوب و الابصار

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو (مقصد انبیا، بازگشت به معرفة الله )

یا مقلب القلوب و الابصار

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو ‌‌خدایا! ما را در این سال نو از این حالی که داریم عوض کن. ما گرفتار هواهای نفسانی‌‎ ‎‌هستیم و تو می دانی، و تو می توانی ما را نجات بدهی.‌ خداوندا! این پیروزیهای چشمگیری که برای ما و ملت ما و برای اسلام حاصل شده‌‎ ‎‌است، طوری کن که در قلوب ما تأثیر سوء نگذارد و ما را مغرور نکند. ما را از آن راهی‌‎ ‎‌که انبیا ـ علیهم السلام ـ داشتند منحرف نکند. من امیدوارم که این سال نو، به همۀ ملتهای‌‎ ‎‌اسلامی و خصوصاً ملت تحت ستم ایران که سالهای طولانی در گرفتاری بودند، مبارک‌‎ ‎‌کند. ‌‎صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۱۶

وارث پدر

وارث پدر

کلیپ پرتال امام خمینی(س) بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی(ره)

آقا جان منتظریم

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست (برداشت های مختلف از انتظار فرج)

آقا جان منتظریم

انتظار فرج و معنای صحیح آن‌ باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم. تکلیف‌‎ ‎‌شرعی ماست، منتها ما نمی توانیم. اینی که هست این است که حضرت عالم را پر می کند‌‎ ‎‌از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر تکلیف ندارید.‌ ‌‎صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۵

انگیزه بعثت

انگیزه بعثت

... از آن وقتی که بعثت شروع شده است و امروز سالروز این بعثت بزرگ است و این نعمت عظیم الهی است، توجه کنید که بعثت برای چه بوده، انگیزه بعثت چه بوده است و اگر کسی تخلف کند از انگیزه بعثت چه خواهد شد. انگیزه بعثت تزکیه نفوس بوده است و تزکیه نفوس به این است که خودخواهیها برود از بین، خودبینیها برود از بین، ریاست طلبیها برود از بین، دنیا طلبیها برود از بین، و به جای همه، خدای تبارک و تعالی و هوایِ برای خدا بنشیند. انگیزه بعثت این است که حکومت خدا در دلهای بشر حکومت کند تا اینکه در جامعه‏های بشر هم حکومت کند. تا تزکیه در رده‏های بالا حاصل نشود و تصفیه در رده‏های بالا حاصل نشود، این مملکت و همه ممالکی که هستند اصلاح نخواهند شد... صحیفه امام، ج‏۱۴، ص: ۳۹۳

شهادت امام موسی کاظم(ع)

شهادت امام موسی کاظم(ع)

حکومتهای جائر را براندازیم‌ این که می بینید. هارون. حضرت موسی بن جعفر (ع) را می گیرد و چندین سال حبس می کند یا. مامون. حضرت رضا (ع) را به مرو می برد و تحت الحفظ نگه می دارد و سرانجام مسموم می کند نه از این جهت است که سید و اولاد پیغمبرند و اینها با پیغمبر (ص) مخالفند؛ هارون و مأمون هر دو شیعی بودند. «۳» بلکه از باب «الملک عقیم» است، و اینها می دانستند که اولاد علی (ع) داعیه خلافت داشته بر تشکیل حکومت اسلامی اصرار دارند و خلافت و حکومت را وظیفه خود می دانند. چنانکه آن روز که به امام (ع) پیشنهاد شد حدود. فدک. «۵» را تعیین فرماید تا آن را به ایشان برگردانند طبق روایت حضرت حدود کشور اسلامی را تعیین فرمود یعنی تا این حدود حق ما است و ما باید بر آن حکومت داشته باشیم و شما غاصبید. حکام جائر می دیدند که اگر امام موسی بن جعفر (ع) آزاد باشد زندگی را بر آنها حرام خواهد کرد و ممکن است زمینه ای فراهم شود که حضرت قیام کند و سلطنت را براندازد از این جهت مهلت ندادند. اگر مهلت داده بودند بدون تردید حضرت قیام می کرد. شما در این شک نداشته باشید که اگر فرصتی برای موسی بن جعفر (ع) پیش می آمد قیام می کرد و اساس دستگاه سلاطین غاصب را واژگون می ساخت. ولایت فقیه، ص ۱۴۹

امام نقش زن در جامعه را احیا کرد

امام نقش زن در جامعه را احیا کرد

نقش امام خمینی و انقلاب اسلامی در ارتقاء زنان در جامعه

ماجرای تهدید کارتر و عکس العمل امام

ماجرای تهدید کارتر و عکس العمل امام

بخش کوتاهی از برنامه حضور؛ ماجرای تهدید کارتر و عکس العمل امام به روایت اسدالله بادامچیان

ام المصائب

بمناسبت شهادت حضرت زینب(س)؛

ام المصائب

حضرت سید الشهدا به ملت آموخته است و اهل بیت بزرگوار او و فرزند عالی مقدار او هم فهماند که بعد از اینکه آن مصیبت واقع شد، باید چه کرد. باید تسلیم شد؟ باید تخفیف در مجاهده قائل شد؟ یا باید همان طوری که زینب- سلام اللَّه علیها- در دنباله آن مصیبت بزرگی که‏ تُصَغَّرُ عِنْدَهُ الْمَصائِبُ، ایستاد و در مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و هر جا موقع شد، مطلب را بیان کرد و حضرت علی بن الحسین- سلام اللَّه علیه- با آن حال نقاهت، آن طوری که شایسته است تبلیغ کرد. صحیفه امام، ج‏۱۷، ص: ۵۶

بهمن خونین جاویدان

به مناسبت دوازدهم بهمن پنجاه و هفت

بهمن خونین جاویدان

پرتال امام خمینی(س): کلیپ «آمده موسم فتح ایمان» به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر

جلوگیری از پرواز امام

جلوگیری از پرواز امام

من بنا داشتم که فردا را در میان ملت‏‎ ‎‏باشم و هر رنجی که آنها می برند من هم با آنها باشم. لکن دولت خائن از این امر مانع‏‎ ‎‏شده و همۀ فرودگاههای ایران را بست. و من پس از باز شدن فرودگاهها بلافاصله خواهم‏‎ ‎‏رفت و به او خواهم فهماند که شما غاصب هستید و خائن به ملت ما؛ و ملت ما دیگر‏‎ ‎‏تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد داشت. باید اینها بدانند که وقت آنکه قلدری‏‎ ‎‏بکنند گذشت.‏ ‏‏ من ملت ایران را دعوت می کنم به ادامۀ نهضت؛ و دعوت می کنم که این قلدرها را سر‏‎ ‎‏جای خودشان بنشانند لکن آرامش را از دست ندهند. من از همۀ ملت ایران تشکر‏‎ ‎‏می کنم و در اولین فرصت پیش مردمم به ایران خواهم رفت تا با آنها یا کشته شوم و یا‏‎ ‎‏حقوق ملت را بگیرم و به ملت برگردانم. خداوند همۀ شما را توفیق بدهد.‏ صحیفه امام جلد ۵ ص ۵۳۰

مسوولیت اجتماعی

مسوولیت اجتماعی

به روستاها، به مستضعفین، به محرومینی که در طول تاریخ محروم بودند، به اینها بیشتر رسیدگی بشود و می‏شود. و من تشکر می‏کنم از این همه زحمتها و امیدوارم که از این به بعد هم آقای نوری که در این جرگه وارد شده‏اند، با هدایتهایی که می‏کنند و زحمتهایی که می‏کشند، و با زحمتهای سایر برادرهای محترم، مشکل هم هر چه باشد، ان شاء اللَّه حل بشود. صحیفه امام، ج‏۱۵، ص: ۵۱۷

فاطمه تجلی قدرت حق

فاطمه تجلی قدرت حق

این خانه کوچک فاطمه- سلام اللَّه علیها- و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به حسب عدد، چهار- پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب درآورده است. خطبه فاطمه زهرا- سلام اللَّه علیها- در مقابل حکومت و قیام امیر المؤمنین و صبر امیر المؤمنین در مدت بیست و چند سال و در عین حال کمک کاری به حکومت موجود و بعد هم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش، امام مجتبی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید الشهدا، چیزهایی بود که همه می‏دانید و می‏دانیم‏... صحیفه امام، ج‏۱۶، ص: ۸۷

بالاتر از نقش مرد

بالاتر از نقش مرد

نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است

صفحه 1 از 54 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >