پرتال امام خمینی(س): همه مثل هم هستیم، هم رو بازی ندیم...

عبادت مختص خداوند است

عبادت مختص خداوند است

پرتال امام خمینی(س): همه مثل هم هستیم، هم رو بازی ندیم...

پاسدار انقلاب

پاسدار انقلاب

پرتال امام خمینی(س): سخنان امام خمینی و رهبری درخصوص پاسداری از انقلاب

وعده صادق

وعده صادق

پرتال امام خمینی(س): کلیپی از سخنان امام خمینی(س) در باره اشتباه مسلمین

اصلاح امور

اصلاح امور

‏‏من همیشه میل دارم که همۀ طبقاتی که هستند، همۀ کسانی که در صحنه ها حاضر‏‎ ‎‏هستند همه با هم بنشینند اصلاح کنند مسائل را. هی ننشینند آن از آن ور بخواهد او را از‏‎ ‎‏بین ببرد، او از آن ور بخواهد که او را از بین ببرد؛ و مسئله را به بن بست برسانند و مملکت‏‎ ‎‏را به بن بست. شما به بن بست رسیدید! اشتباه می کنید. مملکت اسلام که به بن بست‏‎ ‎‏نمی رسد. صحیفه امام، جلد ۱۴، صفحه ۳۷۵

عید سعید فطر

سخنرانی در جمع مسئولان نظام در عید سعید فطر (مصادیق و مراتب شکرگزاری)

عید سعید فطر

عید سعید فطر عید بندگی تلاش برای اصلاح درون و باطن امیدوارم که این عید سعید برای همۀ مسلمین عید به معنای واقعی باشد و برای ملت ‎ ‎ ایران برکات عید از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شود. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۵۳

حب نفس را سرکوب کنید

حب نفس را سرکوب کنید

پرتال امام خمینی(س): اساس و ریشه حب دنیا حب نفس است...

روز قدس

سخنرانی در جمع مردم (ویژگی های روز جهانی قدس)

روز قدس

روز قدس؛ روز احیای اسلام روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا ‎ ‎ بکنیم، و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به ‎ ‎ همۀ ابرقدرتها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطرۀ شما، به واسطۀ عمال خبیث ‎ ‎ شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسلام است. باید مسلمین بهوش بیایند. صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۷۷

سلامت در دین، سلامت در نفس

سلامت در دین، سلامت در نفس

پرتال امام خمینی(س): سلامت در دین و سلامت در نفس از ویژگی های اولیاء خداست.

رای به جمهوری اسلامی

رای به جمهوری اسلامی

پرتال امام خمینی(س): سخنان امام درخصوص رای به جمهوری اسلامی

مهیای لیله القدر شوید

مهیای لیله القدر شوید

پرتال امام خمینی(س): در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوّتهای‏‎ ‎‏روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبراکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد،‏‎ ‎‏آمد. در ضمنش می فرمایند که ‏‏دُعیتُم اِلی ضیافَةِ الله .‏ ضیافتهای خدا با ضیافتهای مردم این‏‎ ‎‏است فرقش که وقتی شما را یک اشخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی بروید در‏‎ ‎‏آن مهمانی به حسب فراخور حال، یک چیزهایی برای خوردنی و یک چیزهایی برای‏‎ ‎‏تفریح و این چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه اش روزه است، آن‏ ‎‏ضیافت خداست؛ یک شعبه اش روزه است و یک امر مهمش که مائدۀ غیبی و آسمانی‏‎ ‎‏است قرآن است. صحیفه امام ،جلد ۱۳، صفحه ۳۰

‏‏دُعیتُم اِلی ضیافَت الله

‏‏دُعیتُم اِلی ضیافَت الله

پرتال امام خمینی(س): در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوّتهای‏‎ ‎‏روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبراکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد،‏‎ ‎‏آمد. در ضمنش می فرمایند که ‏‏دُعیتُم اِلی ضیافَةِ الله .‏ ضیافتهای خدا با ضیافتهای مردم این‏‎ ‎‏است فرقش که وقتی شما را یک اشخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی بروید در‏‎ ‎‏آن مهمانی به حسب فراخور حال، یک چیزهایی برای خوردنی و یک چیزهایی برای‏‎ ‎‏تفریح و این چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه اش روزه است، آن‏ ‎‏ضیافت خداست؛ یک شعبه اش روزه است و یک امر مهمش که مائدۀ غیبی و آسمانی‏‎ ‎‏است قرآن است. صحیفه امام ،جلد ۱۳، صفحه ۳۰

ماجرای درخواست طلاب از امام در باره طرح فقه قواعدی به روایت آیت الله معرفت

ماجرای درخواست طلاب از امام در باره طرح فقه قواعدی به روایت آیت الله معرفت

پرتال امام خمینی(س): کلیپ ماجرای درخواست طلاب از امام در باره طرح فقه قواعدی به روایت آیت الله معرفت

ضیافت الله و مراتب آن در باور امام

ضیافت الله و مراتب آن در باور امام

پرتال امام خمینی(س): کلیپ ضیافت الله و مراتب آن در باور امام

در این ماه همه میهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است

در این ماه همه میهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است

همه دعوت شدید به ضیافت اللّٰه، همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است. اگر ذره ای هوای نفس در انسان باشد، این به مهمانی وارد نشده است یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است. تمام این جار و جنجالهایی که در دنیا می بینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکرده اند، در این مهمانی وارد نشده اند، دعوت خدا را قبول نکرده اند. کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگویید، راه به شما بدهند در اینجا و اگر چنانچه راه یافتید مسائل حل است. اینکه مسائل ما حل نمی شود، برای اینکه در ضیافت خدا ... این ضیافت، همه اش ترک است؛ ترک شهوات از قبیل خوردنیها، نوشیدنیها و جهات‏‎ ‎‏دیگری که شهوات انسان اقتضا می کند. خداوند دعوت کرده است ما را به اینکه شما باید‏‎ ‎‏وارد بشوید در این میهمانخانه و این ضیافت هم جز ترک، چیزی نیست؛ ترک هواها،‏‎ ‎‏ترک خودیها، ترک منیها، منیتها. اینها همه در این میهمانخانه است و ما باید حساب کنیم‏‎ ‎‏ببینیم که آیا وارد شدیم در این میهمانخانه یا اصلاً، وارد نشدیم، راهمان دادند به این‏‎ ‎‏ضیافتخانه یا نه، استفاده کردیم از این ضیافت الهی یا نه (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۴۵)

هیچ حمد و ستایشی برای غیر خدا واقع نمی شود

هیچ حمد و ستایشی برای غیر خدا واقع نمی شود

پرتال امام خمینی(س): همه ی تعریف ها مال اوست. الله نور السماوات و العرض...

فتح المبین

فتح المبین

پرتال امام خمینی(س): کلیپ فتح المبین و بازخوانی پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تلخ فیضیه

تاریخ تلخ فیضیه

پرتال امام خمینی(س): تاریخ تلخ فیضیه

یا محول الحول و الاحوال

یا محول الحول و الاحوال

پرتال امام خمیی(س): پیام نوروزی امام«یا محول الحول و الاحوال»

صفحه 1 از 60 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >