پرتال امام خمینی(س): فرماندهی امام از زبان سردار سلیمانی

اهدنا الصراط المستقیم / قسمت پایانی/ مسجدالحرام مکه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / قسمت پایانی/ مسجدالحرام مکه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌صراط که در روایات هست که «ادقّ» از مو، مثلًا تاریکتر است از شب، چه و چه، و در بعض روایات هست که صراط از متن جهنم می گذرد؛ یعنی توی آتش عبور می کند، آتش محیط است، نه رو. ملاحظه کنید آنجا باید عبور کرد، و در این دنیا از همین جا صراط است تا غیر متناهی و این صورت در آن عالم به آن نحو نمایش پیدا می کند.‌ ‌‌در این راه که دارید، توجه کنید که مستقیم باشد، صراط مستقیم باشد، شرقی و غربی نباشد.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۷۷‌ گوینده: مژده لواسانی

همت محرومان

سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته های امداد (مستمندان در صف مقدم جامعه)

همت محرومان

محرومان و مستضعفان حامیان واقعی انقلاب و اسلام‌ اگر نبودند این‌‎ ‎‌محرومان جامعه که دلبستگی به این دنیا به آن طوری که بالاتریها به خیال خودشان‌‎ ‎‌دارند، اگر نبود همت این محرومان و همت این روستائیان و همت این جنوب شهریها،‌‎ ‎‌اگر نبود این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکلات می توانستیم‌‎ ‎‌مقاومت کنیم. همۀ اینها از برکات اینهایی هستند که شما به امداد آنها برخاسته اید؛ و آنها‌‎ ‎‌لایق این هستند که ما با تواضع به خدمت آنها برویم و برای آنها خدمت کنیم؛ همۀ ما‌‎ ‎‌خدمتگزار آنها باید باشیم. آنها به ما منت دارند که ما را از این قیدی که ابرقدرتها به‌ ‎‌دست و پای ما بسته بودند نجات دادند. آنها بر کشور ما منت دارند که اسلام عزیز را در‌‎ ‎‌این کشور حاکم کردند. ما و شما برای آنها کاری نمی کنیم، آنها ما را رساندند به آنجایی‌‎ ‎‌که بتوانیم در مقابل همۀ قدرتها بایستیم و سرفراز باشیم که ما نه در طرف شرق هستیم و نه‌‎ ‎‌در طرف غرب هستیم و نه احتیاجی به وابستگی آنها داریم. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۴۲۵-۴۲۶

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و نهم رمضان / مسجدالنبی

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و نهم رمضان / مسجدالنبی

‌شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌ چنانچه در این راه مستقیم، که راه اسلام است، وارد بشوید، شما تا آخر عمرتان و همه کسانی که نماز تا آخر عمر خوانده اند از خدا هی خواسته اند، روزی چند مرتبه خواسته اند که ‌‌ اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ ‌‌؛ که ما را به صراط مستقیم هدایت کن. وقتی هدایت هدایت کن، وقتی هدایت شد به آخر رساندنش هم می شود. عمده این است که وارد بشود انسان در آن راهی که باید سیر بکند، چه سیرهای معنوی و چه سیرهای مادی که آنها هم معنوی است به یک معنا. ‌صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۷۴‌ گوینده: مژده لواسانی

امریکا شیطان الاکبر

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته های مرکزی انقلاب (ضرورت دفاع از کشور)

امریکا شیطان الاکبر

دفاع در مقابل دخالت قدرتها در امور کشور‌ تا مجتمع نشوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید،‌‎ ‎‌نمی توانید در مقابل این قدرتها بایستید. تمام شیرۀ جان شما را می کشند و می برند و ملت‌‎ ‎‌شما را آن طور ضعیف و زبون و بیچاره می کنند و همه نشسته اید هی منتظرید که امریکا‌‎ ‎‌برایتان کار بکند. همان طوری که ما ننشستیم که امریکا یک کاری برای ما بکند. ما‌‎ ‎‌نشسته ایم که امریکا اگر بخواهد شیطنت کند جلویش را بگیریم، نشسته ایم که اگر‌‎ ‎‌شوروی بخواهد کاری بکند جلویش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمان. ما دنبال این‌‎ ‎‌نیستیم که امریکا برای ما کار بکند. «ما امریکا را زیر پا می گذاریم» در این امور؛‌‎ ‎‌نمی گذاریم که دخالت در امور ما بکند، نمی گذاریم کسی دیگر هم دخالت بر ما بکند.‌ صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۴۰۴

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و هشتم رمضان / مسجدالاقصی

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و هشتم رمضان / مسجدالاقصی

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم غایت تربیت، حرکت در «صراط مستقیم» است. و منته الیه این صراط مستقیم؛ کمال مطلق است، الله است. دعوت شده است که ما تحت تربیت انبیا برویم و تحت تربیت بزرگان از اولیا واقع بشویم، تا آنها ما را هدایت کنند به راه مستقیم. و هر روز چندین مرتبه از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما را هدایت کند به صراط مستقیم، نه راه چپ و نه راهِ راست.‌‌ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِم وَ لَا الضَّالِّینَ ‌‌ ما باید توجه به این معنا داشته باشیم که موجودی هستیم که اگر خودرو بار بیاییم؛ بدترین موجودات و منحطترین موجودات هستیم. و چنانچه تحت تربیت واقع بشویم و صراط مستقیم را طی بکنیم، می رسیم به آنجا که نمی توانیم فکرش را بکنیم؛ آن جایی که بحر عظمت است، بحر کبریایی است.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱۵۳- ۱۵۴‌ گوینده: مژده لواسانی

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و هفتم رمضان / حرم امام خمینی (س)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و هفتم رمضان / حرم امام خمینی (س)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌ این صراط مستقیمی را که انبیا جلو راه بشر گذاشتند و نبی اکرم آخرین انبیا و اشرف همه، آن راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به این صراط مستقیم کردند و هدایت کردند به راه انسانیت و خروج از همه انحای کفر و الحاد و خروج از همه ظلمات به نور مطلق، باید شما جوانها همان راه را ادامه دهید تا اینکه پیرو رسول اکرم و در مکتب حضرت صادق پیروانی شایسته باشید.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱- ۲ گوینده: مژده لواسانی

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و ششم رمضان / امامزاده هاشم (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و ششم رمضان / امامزاده هاشم (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌آنها می خواهند ملت را، ملتها را، اجتماع را، افراد را هدایت کنند، راه ببرند در همه مصالحی که از برای انسان متصور است، از برای جامعه متصور است. همانی که در قرآن صراط مستقیم گفته می شود،‌‌ اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ ‌‌ ما در نماز می گوییم. ملت را، اجتماع را، اشخاص را راه ببرد به یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع می شود و به آخرت ختم می شود. الی الله است.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۳۲ گوینده: مژده لواسانی

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و پنجم رمضان / حرم کاظمین (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و پنجم رمضان / حرم کاظمین (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌هر حرکتی که از انسان صادر بشود، چه حرکتهای قلبی و چه حرکتهای روحی و چه حرکتهای جوارحی، از این دو حد خارج نیست: یا به طرف صراط مستقیم و الله است و یا طاغوتی است؛ منحرف یا به طرف چپ یا به طرف راست.‌‌ اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ ‌‌. صراط مستقیم یک سرش اینجاست و یک سرش به آن طرف عالَم؛ به مبدا نور:‌‌ صِراطَ الَّذِینَ انعَمتَ عَلَیهِم ‌‌، به آمدن تعلیمات انبیا. انعام کرده خدا بر ما که ما را هدایت کند به این راهی که راه الله است و موجب این می شود که تمام عالَم به سعادت برسند و با آرامش و با تربیت صحیح، در این عالَم زندگی کنند و تمام جهاتی که در این عالَم هست برگردانند به همان جهت توحیدی الهی و سایر حرکتها، چه حرکتهای قلبی باشد و چه حرکتهای خیالی باشد و چه حرکتهای جوارحی باشد، بر خلاف این مسیر که باشد همه طاغوتی است.‌ ‌همین دو راه بیشتر نیست: یا طاغوت و یا الله.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۱۷۳- ۱۷۴‌ گوینده: مژده لواسانی

قدس عامل اتحاد همه مسلمین

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)

قدس عامل اتحاد همه مسلمین

روز قدس، روز قیام مسلمانان علیه مفسدین‌ باید آقایان توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند. روز قدس روزی است که باید تمام‌‎ ‎‌ملتهای اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهویی از تمام‌‎ ‎‌ملتهای مسلمین بلند بشود، روز جمعه آخر ماه مبارک، که روز قدس است، همۀ ملتها قیام‌‎ ‎‌بکنند ـ همان که حالا همان تظاهرات، همان راهپیمایی ها را بکنند ـ این مقدمه می شود از‌‎ ‎‌برای اینکه ان شاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده‌‎ ‎‌بشود. صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۷۸

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و چهارم رمضان / مسجد جامع کرمان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و چهارم رمضان / مسجد جامع کرمان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌مقصد انبیا این نبود که بیایند یک جایی را بگیرند و یک- مثلًا- کاری برای خودشان درست بکنند، مقصد این نیست آقا! مقصد پیغمبرها این نبود که دنیا را بگیرند و آبادش کنند؛ مقصد این بود که راه را به این اهل دنیا، به این انسان ظلوم و جهول، بسیار جاهل، راه را نشان بدهند که از این راه بروید. آن راهی که ‌ ‌شما را می رساند به خدای تبارک و تعالی این راه است:‌‌ انَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُستَقِیمٍ‌‌ دنیاست و آن طرفش همه عالَم، دنیاست و آن طرفش ماورا و ماورای آن طرف نور مطلق. انبیا آمدند ما را به آن نور برسانند؛‌‌ الله وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ الَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا اولِیاوهُمُ الطَّاغُوتُ یُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ الَی الظُّلُماتِ ‌‌.‌‎ طاغوت در مقابل انبیا است، در مقابل الله است.‌ ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۴- ۳۵ گوینده: مژده لواسانی

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و سوم رمضان / مسجد سهله کوفه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و سوم رمضان / مسجد سهله کوفه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌اسلام هم در راس همه ادیان است، برای یک همچو مقصدی. این ادعیه مهیا می کنند این نفوس را برای اینکه این علایقی که انسان دارد و بیچاره کرده انسان را این علایق، این گرفتاریهایی که انسان در این عالم طبیعت دارد و انسان را سرگشته کرده است، متحیر کرده است نجاتش بدهند و آن راهی که راه انسان است ببرند. راههای دیگر راه انسان نیست صراط مستقیم راه انسانیت است. و این مناجاتها و این ادعیه ای که ائمه ما- علیهم السلام- بعد از اینکه دستشان کوتاه شده بود از اینکه دعوت ظاهری خیلی واضح بکنند مردم را با این ادعیه به آن راهی که باید ببرند، راه می بردند. ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۴ گوینده: مژده لواسانی

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و دوم رمضان / سامرا حرم مطهر امامین عسکریین (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیست و دوم رمضان / سامرا حرم مطهر امامین عسکریین (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌همه دعوت انبیا این بوده است که مردم را از این سرگردانی ای که دارند- هر که یک طرف می رود و هر که یک مقصدی دارد- این مردم را از اینجا دعوت کنند و راه را نشانشان بدهد که این راه است؛ دیگر آن راهها که می روید رها کنید. راه همین است؛‌‌ اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ ‌‌،‌‌ انَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ‌ ‌مُستَقِیمٍ ‌‌.‌‎آن طرف، طرف ندارد، دنیاست و ماورای آن. آنچه که مربوط به نفسانیت انسان است، شهوات انسان است، آمال و آرزوهای انسان است، این دنیاست. آن دنیایی که تکذیب شده است این عالم طبیعت [نیست ]، این عالم طبیعت نور است. دلبستگیهای به این عالَم انسان را بیچاره می کند. ظلمتها از این دلبستگیهایی است که ما داریم به این دنیا، به این مقام، به این مسند، به این اوهام، به این خرافات. همه انبیا آمدند برای اینکه دست شما را بگیرند از این علایقی که همه اش بر ضد آنی است که طبیعت و فطرت شما اقتضا می کند، شما را دستتان را بگیرند و از این علایق نجاتتان بدهند و واردتان کنند به عالَم نور. ‌‌صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۴ گوینده: مژده لواسانی

حیدر

سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام (تمسک به ولایت حضرت علی «ع»)

حیدر

عدم تحمّل ظلم و لو به غیرمسلمان‌ باید کسانی که مدعی هستند که ما شیعۀ‌‎ ‎‌امیرالمؤمنین هستیم، تبع او هستیم، باید در قول و فعل و نوشتن و گفتن و همه چیز تبعیت‌‎ ‎‌از او داشته باشند. اگر این تبعیت نباشد و ما بگوییم که ما شیعه هستیم، یک گزافی‌‎ ‎‌گفته ایم، یک لاطایلی گفته ایم.‌ امیرالمؤمنین در زمان حکومتش ـ که بسیار کوتاه و بسیار با ناگواریها مقابل بود ـ‌‎ ‎‌می بینید که وقتی که آن نامه را به مالک اشتر می نویسد چه مسائل مهمی را، مسائل سیاسی‌‎ ‎‌را، مسائل اجتماعی را، همه چیز را در آنجا ذکر می فرماید، با اینکه یک بخشنامه ای برای‌‎ ‎‌یک نفر بوده است. یک نامه ای برای یک نفر بوده است و آن این است که می گوید که ـ‌‎ ‎‌به حسب نقلی که شده است که یک خلخال را از پای یک ذمّی در حکومت او در‌‎ ‎‌آوردند، ـ به حسب این روایت، می فرماید که اگر انسان بمیرد برای این، این مَلوم نیست.‌‎ ‎‌شیعه این است که اینطور باشد. صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۱۵۵

اهدنا الصراط المستقیم / بیستم رمضان / حرم مطهر حضرت عباس (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / بیستم رمضان / حرم مطهر حضرت عباس (ع)

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم ‌‌ نعمت اسلام، بزرگترین نعمت، نعمت انسانیت، بزرگترین نعمت. شما بر همین راه مستقیم، بر همین راهی که آمدید، و برای اسلام آمدید، و برای پاسداری از اسلام آمدید. و همه ما و همه ملت باید پاسدار باشد و پاسدار از اسلام و قرآن کریم باشد. این راه مستقیم است؛ راه پاسداری از اسلام، راه مجاهده در راه اسلام، در راه خدا، این راه مستقیم است. این همان صراط مستقیمی است که شما در نماز از خدا می خواهید. انحراف پیدا نکنید که انحراف یک طرفش مغضوب ‌‌عَلَیهِم ‌‌است، و یک طرفش ضالّین، است.‌ گمراهان؛ آنهایی که خدای تبارک و تعالی، بر آنها غضب کرده، و آنهایی که ‌‌گمراه هستند، هر دو راهشان به جهنم است.‌ صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۶۷- ۳۶۸ گوینده: مژده لواسانی

اهدنا الصراط المستقیم / نوزدهم رمضان / مسجد کوفه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / نوزدهم رمضان / مسجد کوفه

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم جهنم باطن این دنیاست. اگر مستقیم از این راه رفتید و طرف چپ یا طرف راست منحرف نشدید، از صراط آن عالم هم مستقیم عبور می کنید، و به چپ و راست متمایل نمی شوید. که اگر به چپ متمایل بشوید به جهنم است، و اگر به راست متحول بشوید به جهنم است. راه خدا مستقیم است؛‌‌ صِراطَ الَّذِینَ انعَمتَ عَلَیهِم ‌‌. صراط، راه آنهایی که خداوند به آنها منت گذاشته است و نعمت عطا فرموده است. صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۶۷ گوینده: مژده لواسانی

شب قدر

سخنرانی در جمع بانوان شمیران (شکست طرح کودتا در ایران ـ تقویت روح)

شب قدر

برکات لیله القدر در کلام امام خمینی (س) برکات «لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همۀ سعادت‌‎ ‎‌عالَم در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همۀ شبهای عالَم بالاتر است، این را‌‎ ‎‌بتوانیم ادراک بکنیم، درک بکنیم. خداوند ان شاءالله ، شماها را توفیق بدهد که با سلامت‌‎ ‎‌و سعادت وارد در «ضیافة الله » بشوید و از آن مائده های آسمانی که قرآن و ادعیه است‌‎ ‎‌ان شاءالله ، همه مان مستفیض بشویم. صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۳۶

مجاهد، شهید مطهر

سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی (خیانت حقوق بشر ـ مستضعفان)

مجاهد، شهید مطهر

مطهری چه کرده بود؟!‌ اینهایی که مثل آقای مطهری، که اذیتش به یک مور نرسیده است ـ من قریب بیست‌‎ ‎‌سال این مرد را می شناسم ـ یک آدم به آن سالمی، یک آدم به آن ادب، به آن انسانیت،‌‎ ‎‌این را محکوم به قتلش می کنند. چرا؟ چه کرد آقای مطهری؟ کی را کشته است؟ چه‌‎ ‎‌کرده؟ این بشر نیست؟! این انسان فیلسوف، عالم، فقیه، این بشر نیست؟! این بشر را‌‎ ‎‌اینطور می کشند بدون اینکه یک جرمی داشته باشد. جرم آقای مطهری چه بود؟ چه‌‎ ‎‌کرده بود؟ جرم «قرنی‌‎» چه بود؟ صحیفه امام، ج ۷، ص ۳۱۲

کارگر و معلم

سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزش های انسانی)

کارگر و معلم

مبارزه برای احیای ارزشهای انسانی‏ تصادف خوبی است که در روز ولادت با سعادت حضرت جواد ـ سلام الله علیه ـ ما‏‎ ‎‏در خدمت دو قشر عظیم الشأن معلمین و کارگران هستیم. و من امیدوارم که این دو قشر‏‎ ‎‏محترم که دو بازوی کشور هستند و ملت، موفق باشند که هر کدام در سنگر خودشان‏‎ ‎‏مبارزه علیه ستمکاران را هرچه بیشتر تقویت کنند. معلمین و آموزگاران تربیت کنند‏‎ ‎‏جوانانی را برای خدمت به کشور و اسلام، و کارگران بسیار عزیز ما جدیت کنند که کشور‏‎ ‎‏خودشان را از آن ظلماتی که در زمان طاغوت بودند نجات بدهند. اینها در آموزش و‏‎ ‎‏پرورش و آنها در عمل و کار به همۀ کشورهای عالم بفهمانند که ملتی که می خواهد‏‎ ‎‏خودش سرپای خودش بایستد، هم خودش آموزش می بیند و هم خودش کار می کند.‏ برادران عزیزم! ما در عصری واقع شده ایم که ظلمت دنیا را گرفته است. ما در عصری‏‎ ‎‏واقع شده ایم که ارزشهای انسانی بکلی از بین رفته و به جای آن ارزشهای غیر انسانی و‏‎ ‎‏شیطانی نشسته است. ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی آورده اند و می خواهند که دنیا را به سلطۀ شیطان در آورند. ما در این‏‎ ‎‏عصر با اتکا به خدای تبارک و تعالی و استمداد از اسلام و قرآن کریم و ولیّ عصر ـ سلام‏‎ ‎‏الله علیه ـ باید خودمان کوشش کنیم و ... صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۴۱۰-۴۱۱

اهدنا الصراط المستقیم / هجدهم رمضان / مسجد امام اصفهان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم / هجدهم رمضان / مسجد امام اصفهان

شرح امام خمینی (س) از الصراط المستقیم سه راه هست: یک راه مستقیم، و یک راه شرقی؛ مغضوب ‌‌ عَلَیهِم ‌‌ و یک راه غربی؛ ضالین. شما به همین راه مستقیم که راه انسانیت، راه عدالت، راه جانبازی برای اسلام و عدالت اسلامی است بروید. این راه مستقیم را اگر بدون انحراف به این طرف یا آن طرف، بدون انحراف به شرق و غرب، بدون انحراف به آن مکتبهای فاسد طی کردید، این راه مستقیم، منته به خدا می شود. آن صراطی که بر جهنم کشیده شده است، اگر مستقیم در این عالم حرکت کنید، از آن صراط مستقیماً رد می شوید. صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۶۷ گوینده: مژده لواسانی

به بیماران و بیمارستان ها توجه خاص شود

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری (وظایف پزشکان و پرستاران)

به بیماران و بیمارستان ها توجه خاص شود

مسئولیت زیاد در عین ارزنده بودن خدمت‌ امیدوارم که وضع بیمارستان ها هم بهتر از حالا بشود و توجه زیاد به‌‎ ‎‌بیمارستان ها بشود. اینطور نباشد که یک بیماری در یک بیمارستان وارد بشود و او را‌‎ ‎‌نپذیرند. اینها از اموری است که با وجدان انسان مخالف است، با انصاف مخالف است، با‌‎ ‎‌رضای خدا مخالف است، باید خیلی توجه به این مسائل بکنند. یک مریضی که می آید‌‎ ‎‌در یک بیمارستانی، این احتیاج دارد که می آید در این بیمارستان، اگر از همان دم در‌‎ ‎‌یک وقت خدای نخواسته، گفته بشود که اینجا نمی شود، از اینجا برود جای دیگر، آنجا‌‎ ‎‌هم بگویند اینجا نمی شود، و خدای نخواسته در همین رفت و آمدها تلف بشود، به عهدۀ‌‎ ‎‌آن اشخاصی است که این کارها را می کنند. خیلی باید شما مواظب باشید. در عین حالی‌‎ ‎‌که خیلی خدمت شما ارزنده است، خیلی خدمت شما پیش خدا ارزش دارد، در عین‌‎ ‎‌حال مسئولیت هم زیاد دارید. باید شما این مسئولیت را با کمال دقت، توجه به آن بکنید.‌‎ صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۳۵

صفحه 16 از 57 < قبلی | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >