عظمت خانه کوچک حضرت فاطمه (س)

‫سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایدۀ رزمندگان اسلام با دشمنان)

عظمت خانه کوچک حضرت فاطمه (س)

بیان وقایعی از دوران تبعید حضرت امام خمینی (س)

‫سخنرانی در جمع هیأت دولت (وقایع دوران تبعید ـ وظایف ملت و دولت)

بیان وقایعی از دوران تبعید حضرت امام خمینی (س)

مقایسه نظام اسلامی با سایر حکومتها - توصیه به کشورها و ملتهای اسلامی

سخنرانی در جمع مسئولان کشور (تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای خامنه ای)

مقایسه نظام اسلامی با سایر حکومتها - توصیه به کشورها و ملتهای اسلامی

تعطیل بازار

‫سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره جنایات رژیم پهلوی

تعطیل بازار

پرهیز از قانون شکنی

سخنرانی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)

پرهیز از قانون شکنی

برابری در قانون

سخنرانی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)

برابری در قانون

وظیفه دانشگاه رهایی از وابستگی است

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت (رسالت دانشگاه در جامعه)

وظیفه دانشگاه رهایی از وابستگی است

اهمیت علم و دانش در اسلام - رسالت دانشگاه در جامعه اسلامی و وظیفه انجمنهای اسلامی دانشگاه

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت (رسالت دانشگاه در جامعه)

اهمیت علم و دانش در اسلام - رسالت دانشگاه در جامعه اسلامی و وظیفه انجمنهای اسلامی دانشگاه

نصرت خداوند در گرو نصرت به خلق خداست

‫سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (توجه به بُعد معنوی در طاعات الهی)

نصرت خداوند در گرو نصرت به خلق خداست

خدمت صادقانه؛ سرمایه ای برای آخرت

‫سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (توجه به بُعد معنوی در طاعات الهی)

خدمت صادقانه؛ سرمایه ای برای آخرت

لزوم اهتمام قوای انتظامی برای دستگیری گروههای تروریست

‫سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)

لزوم اهتمام قوای انتظامی برای دستگیری گروههای تروریست

انسجام ملت در ترورشخصیتها - اهتمام به امر کشاورزی - شرکت در انتخابات

‫سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)

انسجام ملت در ترورشخصیتها - اهتمام به امر کشاورزی - شرکت در انتخابات

انگیزه گروهکهای ضد انقلاب از ترور روحانیون

‫سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)

انگیزه گروهکهای ضد انقلاب از ترور روحانیون

هدف ما اسلام است که هرگز ترور نمی شود

‫سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)

هدف ما اسلام است که هرگز ترور نمی شود

هرکس خلاف قانون عمل کند دیکتاتور است

هرکس خلاف قانون عمل کند دیکتاتور است

ارزش کار اطبا و پرستاران - قانون و قانونگذاری - اخطار به توطئه گران

ارزش کار اطبا و پرستاران - قانون و قانونگذاری - اخطار به توطئه گران

سخنرانی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)

ارزش کار اطبا و پرستاران - قانون و قانونگذاری - اخطار به توطئه گران

قانون به نفع گروه خاصی نیست

سخنرانی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)

قانون به نفع گروه خاصی نیست

ادب و فرهنگ اسلامی، عامل جلوگیری از آسیب پذیری

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری (تشریح وظایف ارتش)

ادب و فرهنگ اسلامی، عامل جلوگیری از آسیب پذیری

ضرورت وجود مساجد از صدر اسلام تاکنون

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران (تحول درونی ـ اتحاد حوزه و دانشگاه)

ضرورت وجود مساجد از صدر اسلام تاکنون

لزوم حفظ جماعت و پرکردن مساجد

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران (تحول درونی ـ اتحاد حوزه و دانشگاه)

لزوم حفظ جماعت و پرکردن مساجد

مساجد سنگرند

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران (تحول درونی ـ اتحاد حوزه و دانشگاه)

مساجد سنگرند

صفحه 5 از 14 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >