دیدگاه امام خمینی (ره) درباره فقر و محرومیت زدایی

اینفوگرافیک دیدگاه امام خمینی (ره) درباره فقر و محرومیت زدایی هر قسمت از این اینفوگرافی به صورت مجزا قابل مشاهده می باشد. برای نمایش با کیفیت بر روی آنها کلیک کنید.

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در جوانی

امام در جوانی

امام در جوانی

دیدار مردم با امام در قم

دیدار مردم با امام در قم

دیدار مردم با امام در قم

پرتره امام در جماران نشسته و به صورت تمام رخ از نمای نزدیک

پرتره امام در جماران نشسته و به صورت تمام رخ از نمای نزدیک

پرتره امام در جماران نشسته و به صورت تمام رخ از نمای نزدیک

پرتره امام سه رخ و از نمای نزدیک

پرتره امام سه رخ و از نمای نزدیک

پرتره امام سه رخ و از نمای نزدیک

امام در حیاط منزل جماران

امام در حیاط منزل جماران

امام در حیاط منزل جماران

امام در حال مطالعه در منزل

امام قبل از تبعید در منزل در حال مطالعه

امام در حال مطالعه در منزل

امام در جوانی

امام در جوانی

امام در جوانی

پرتره امام در حسینیه جماران حالت نشسته و به صورت سه رخ

پرتره امام در حسینیه جماران حالت نشسته و به صورت سه رخ

پرتره امام در حسینیه جماران حالت نشسته و به صورت سه رخ

دیدار عرب ها با امام در مدرسه فیضیه

دیدار عرب ها با امام در کتابخانه مدرسه فیضیه قم

دیدار عرب ها با امام در مدرسه فیضیه

امام در جوانی

امام در جوانی

امام در جوانی

امام در حال عبور در باغ نوفل لوشاتو

امام در حال عبور در باغ نوفل لوشاتو

امام در حال عبور در باغ نوفل لوشاتو

پرتره امام در نوفل لوشاتو به صورت سه رخ

پرتره امام در نوفل لوشاتو به صورت سه رخ

پرتره امام در نوفل لوشاتو به صورت سه رخ

سخنرانی امام در مدرسه فیضیه قم

سخنرانی امام در مدرسه فیضیه قم

سخنرانی امام در مدرسه فیضیه قم

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در حسینیه جماران

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در حسینیه جماران

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در حسینیه جماران

امام در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

امام در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

امام در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

دیدار با امام در مدرسه فیضیه

دیدار مردم با امام در مدرسه فیضیه قم

دیدار با امام در مدرسه فیضیه

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا در کنار امام در حیاط نشسته

حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا در کنار امام در حیاط نشسته

حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا در کنار امام در حیاط نشسته

صفحه 6 از 113 < قبلی | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >