تصاویر اسناد پاسخ به بهتان رسانه انگلیسی بی.بی.سی / قسمت اول

نمونه تصاویر از جلد کتاب ولایت فقیه که از سال 1349 تا قبل از چاپ این اثر توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (سال 1372) منتشر گردیده ، همراه با متن فراز مورد ادعای خلاف واقع بی بی سی که ثابت می کند متن منتشره از سوی موسسه عینا مطابق کتب منتشر شده گذشته می باشد.

امام در حال عبور در باغ نوفل لوشاتو

امام در حال عبور در باغ نوفل لوشاتو

امام در حال عبور در باغ نوفل لوشاتو

پرتره امام در نوفل لوشاتو به صورت سه رخ

پرتره امام در نوفل لوشاتو به صورت سه رخ

پرتره امام در نوفل لوشاتو به صورت سه رخ

سخنرانی امام در مدرسه فیضیه قم

سخنرانی امام در مدرسه فیضیه قم

سخنرانی امام در مدرسه فیضیه قم

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در حسینیه جماران

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در حسینیه جماران

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در حسینیه جماران

امام در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

امام در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

امام در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

دیدار با امام در مدرسه فیضیه

دیدار مردم با امام در مدرسه فیضیه قم

دیدار با امام در مدرسه فیضیه

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا در کنار امام در حیاط نشسته

حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا در کنار امام در حیاط نشسته

حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا در کنار امام در حیاط نشسته

دیدار مردم با امام در مدرسه علوی

دیدار مردم با امام در مدرسه علوی

دیدار مردم با امام در مدرسه علوی

امام در پای صندوق رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی در جماران

امام در پای صندوق رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی در جماران

امام در پای صندوق رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی در جماران

امام در پای صندوق رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در جماران

امام در پای صندوق رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در جماران

امام در پای صندوق رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در جماران

امام در حیاط پشت منزل جماران در حال قدم زدن و مطالعه روزنامه

امام در حیاط پشت منزل جماران در حال قدم زدن و مطالعه روزنامه

امام در حیاط پشت منزل جماران در حال قدم زدن و مطالعه روزنامه

امام در حیاط پشت منزل جماران در حال قدم زدن

امام در حیاط پشت منزل جماران در حال قدم زدن

امام در حیاط پشت منزل جماران در حال قدم زدن

هدیه یک دختر خردسال به امام در جماران

هدیه یک دختر خردسال به امام در جماران

هدیه یک دختر خردسال به امام در جماران

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در جماران

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در جماران

دیدار پرسنل نیروی هوایی با امام در جماران

امام نشسته در حیاط در میان دیدارکنندگان در نوفل لوشاتو

امام نشسته در حیاط در میان دیدارکنندگان در نوفل لوشاتو

امام نشسته در حیاط در میان دیدارکنندگان در نوفل لوشاتو

دیدار هیات دولت رجایی با امام

دیدار هیات دولت رجایی با امام در جماران

دیدار هیات دولت رجایی با امام

امام قبل از تبعید

امام قبل از تبعید در منزل

امام قبل از تبعید

امام قبل از تبعید

پرتره امام قبل از تبعید تمام رخ

امام قبل از تبعید

دیدار جانبازان با امام در حیاط منزل در جماران

دیدار جانبازان با امام در حیاط منزل در جماران

دیدار جانبازان با امام در حیاط منزل در جماران

صفحه 6 از 112 < قبلی | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >