تصاویر اسناد پاسخ به بهتان رسانه انگلیسی بی.بی.سی / قسمت اول

نمونه تصاویر از جلد کتاب ولایت فقیه که از سال 1349 تا قبل از چاپ این اثر توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (سال 1372) منتشر گردیده ، همراه با متن فراز مورد ادعای خلاف واقع بی بی سی که ثابت می کند متن منتشره از سوی موسسه عینا مطابق کتب منتشر شده گذشته می باشد.

امام در تاکسی

امام در تاکسی در قم قبل از تبعید

امام در تاکسی

دیدار مردم با امام در مدرسه علوی

دیدار مردم با امام در مدرسه علوی

دیدار مردم با امام در مدرسه علوی

امام در محوطه حرم حضرت معصومه (س)

امام در محوطه حرم حضرت معصومه (س)

امام در محوطه حرم حضرت معصومه (س)

امام در حال زیارت ضریح حضرت معصومه (س)

امام در حال زیارت ضریح حضرت معصومه (س) در قم

امام در حال زیارت ضریح حضرت معصومه (س)

امام در حال فاتحه خوانی بر سر مزار علما در قم

امام در حال فاتحه خوانی بر سر مزار علما در محوطه حرم حضرت معصومه (س) در قم

امام در حال فاتحه خوانی بر سر مزار علما در قم

دیدار با امام در قم

دیدار با امام در قم

دیدار با امام در قم

امام در منزل نجف در حال مطالعه

امام در منزل نجف در حال مطالعه

امام در منزل نجف در حال مطالعه

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در حال پاسخگویی به ابراز احساسات مردم در حسینیه جماران

امام در جوانی

امام در جوانی

امام در جوانی

دیدار مردم با امام در قم

دیدار مردم با امام در قم

دیدار مردم با امام در قم

پرتره امام در جماران نشسته و به صورت تمام رخ از نمای نزدیک

پرتره امام در جماران نشسته و به صورت تمام رخ از نمای نزدیک

پرتره امام در جماران نشسته و به صورت تمام رخ از نمای نزدیک

پرتره امام سه رخ و از نمای نزدیک

پرتره امام سه رخ و از نمای نزدیک

پرتره امام سه رخ و از نمای نزدیک

امام در حیاط منزل جماران

امام در حیاط منزل جماران

امام در حیاط منزل جماران

امام در حال مطالعه در منزل

امام قبل از تبعید در منزل در حال مطالعه

امام در حال مطالعه در منزل

امام در جوانی

امام در جوانی

امام در جوانی

پرتره امام در حسینیه جماران حالت نشسته و به صورت سه رخ

پرتره امام در حسینیه جماران حالت نشسته و به صورت سه رخ

پرتره امام در حسینیه جماران حالت نشسته و به صورت سه رخ

دیدار عرب ها با امام در مدرسه فیضیه

دیدار عرب ها با امام در کتابخانه مدرسه فیضیه قم

دیدار عرب ها با امام در مدرسه فیضیه

امام در جوانی

امام در جوانی

امام در جوانی

صفحه 5 از 112 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >