سخنرانی
از دستاوردهای انقلاب ـ توطئه با شعار ملیت
سخنرانی در جمع اعضای کمیته استقبال (دستاوردهای انقلاب ـ شعار ملیت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 3 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 21

موضوع : از دستاوردهای انقلاب ـ توطئه با شعار ملیت

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای کمیته برگزاری استقبال

سخنرانی در جمع اعضای کمیته استقبال (دستاوردهای انقلاب ـ شعار ملیت)

سخنرانی

‏زمان: 12 بهمن 1357 / 3 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسه رفاه‏

‏موضوع: از دستاوردهای انقلاب ـ توطئه با شعار ملیت‏

‏حضار: اعضای کمیتۀ برگزاری استقبال‏

‏[‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏رمز پیروزی‏

‏     ... تا ارادۀ خدای تبارک و تعالی نباشد برای بشر امکان ندارد که به یک همچو‏‎ ‎‏وحدت کلمه ای برسد. شما می دانید، شما که در ایران بودید بهتر می دانید که در سرتاسر‏‎ ‎‏ایران، از آن دهات تا مرکز، همه یکدل و یکصدا این خاندان را طرد کردند. بچه هایی که‏‎ ‎‏تازه زبان درآوردند با جوانها و پیرمردها همه هم صدا شدند. دست خدا با جماعت‏‎ ‎‏است. برادرهای من، این وحدت کلمه را حفظ کنید. رمز پیروزی شما وحدت کلمه‏‎ ‎‏است. اختلاف را کنار بگذارید.‏

‎ ‎‏وحدت حوزه و دانشگاه، بزرگترین پیروزی‏

‏     من بزرگترین پیروزی را آشتی بین دانشگاه و مدارس علمی ‏‏[‏‏حوزه های علمی‏‏]‏‎ ‎‏می دانم. اگر ما هیچ پیروزی پیدا نکرده بودیم الاّ همین معنا که بین دانشگاه و طبقۀ‏‎ ‎‏روحانی نزدیک کردیم و تفاهم حاصل شد ... و این دست خیانتی که سالهای طولانی‏‎ ‎‏جدایی انداخته بود بین این دو طبقه قطع شد. و بحمدالله ، هم روحانی فهمید که‏‎ ‎‏دانشگاهی آنچه اجانب گفته اند نبود و هم طبقۀ جوان و دانشگاهی فهمیدند که روحانی‏‎ ‎‏آنطور که برای اینها توصیف کرده بودند نبود. آنها می خواستند که ملت را از هم جدا‏‎ ‎‏کنند و تمام هستی ملت را ببرند، و خود ملت ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ باز به هم ریزند ـ اختلاف با هم ـ از‏‎ ‎‏مصالحشان غافل باشند. شما ملت ایران ثابت کردید که با وحدت کلمه، یدِ اجانب، دست‏‎ ‎‏آنها را قطع کردید؛ دست این شاه ظالم، دست این محمدرضای ظالم را که می خواست‏

‏تمام هستی ما را به باد فنا بدهد قطع کردید.‏

‏ترفند ملی گرایی‏

‏     الآن هم بعضی از کسانی که با او ارتباط دارند و با صورتهای خیلی ظاهرالصلاح پیش‏‎ ‎‏آمدند، به اصطلاح «ملی» پیش آمده اند،‏‎[1]‎‏ اینها هم می خواهند همان منافع اجانب را با‏‎ ‎‏این صورت حفظ کنند. خود محمدرضا هم این ادعاها را می کرد: به قرآن کریم تمسک‏‎ ‎‏می کرد؛ به آزادی زن و مرد تمسک ‏‏[‏‏می کرد‏‏]‏‏؛ «آزادزنان و آزادمردان» می گفت؛ لکن‏‎ ‎‏همه حیله بود. حالا هم که «ملیت» گفته می شود و «ملت» گفته می شود، و اینکه آزادی‏‎ ‎‏می دهیم و فلان ‏‏[‏‏برنامه‏‏]‏‏ را حذف می کنیم، فلان ‏‏[‏‏برنامه‏‏]‏‏ را زیاد می کنیم ـ تمام اینها حیله‏‎ ‎‏است و ملت باید بیدار باشد و بداند و این حیله ها را خنثی کند. من از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی سلامت همۀ شما و وحدت کلمه تان را می خواهم؛ و امیدوارم که دست اجانب و‏‎ ‎‏کسانی که مربوط به اجانب است از مملکت شما قطع شود.‏

‎ ‎

  • ـ شاپور بختیار، و اعضای دولت وی.