سخنرانی
آرمان ملت ایران ـ مخالفت عمومی با سلطنت ـ رژیم تحمیلی
سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران ـ مخالفت با رژیم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 7 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 56

موضوع : آرمان ملت ایران ـ مخالفت عمومی با سلطنت ـ رژیم تحمیلی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : معرفی آقای مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

حضار : بیش از چهار صد تن از خبرنگاران داخلی و خارجی

سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران ـ مخالفت با رژیم)

سخنرانی

‏زمان: 16 بهمن 1357 / 7 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی ‏

‏موضوع: آرمان ملت ایران ـ مخالفت عمومی با سلطنت ـ رژیم تحمیلی‏

‏مناسبت: معرفی آقای مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت ‏

‏حضار: بیش از چهارصد تن از خبرنگاران داخلی و خارجی ‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ایران آشفته‏

‏     آقایان آشفتگی چند سالۀ ملت ما را می دانند. مطلعند که تمام دستگاههای ملی و‏‎ ‎‏دولتی فلج شده است، وضع اقتصادی ما رو به نابودی رفته است، وضع فرهنگ ما خراب‏‎ ‎‏است، دانشگاهها تعطیلند، مدارس علمی ما تعطیل است، بازارها تعطیل است. تمام اینها‏‎ ‎‏مضافاً به خونریزیهایی که تاکنون شده است و آشفتگیهایی که در مملکت ما هست. از‏‎ ‎‏اینها اطلاع دارند. و کسانی که مربوطند به این، دست بردارند از شلوغ کاری، و با تعقل‏‎ ‎‏اشیاء را فکر کنند و کنار بروند.‏‎[1]‎‏ ما همۀ این مسائل را ان شاءالله با پشتیبانی ملت حل‏‎ ‎‏خواهیم کرد. ‏

‏در آرزوی ایجاد حکومت عدل علی (ع)‏

‏     شما خبرنگارها در این مدتها ملاحظه کردید که ملت ما از مرکز تا هر جا که چشم انداز‏‎ ‎‏باشد، شهرستانهای بزرگ و کوچک، دهکده ها، قرا، قصبات، همه با هم یک فکر و یک‏‎ ‎‏نظر و با ارادۀ مصمم از ما می خواهند که رژیم سلطنتی، که یک رژیم پوسیدۀ غیر عُقَلایی‏‎ ‎‏است، غیر عقلی است، و رژیم سلطنت محمدرضاخان، همۀ مردم گفتند که اینها باید‏‎ ‎‏سراغ کارشان بروند؛ و همۀ مردم یکدل و یک جهت جمهوری اسلامی را می خواهند.‏

‏ملت ما مُسْلم است، علاقه مند به اسلام است، عدل اسلامی را دیده است؛ تاریخ ما از‏‎ ‎‏حکومتهایی که در صدر اسلام بوده است خبر به ما داده است که وضع حکومتها چه بوده‏‎ ‎‏است، وضع حاکم چه بوده است. حضرت امیرالمؤمنین،‏‎ ‎‏علی ابن ابیطالب، که حاکم بر یک صحنۀ بزرگ ‏‏[‏‏بوده است‏‏]‏‏، یک ممالک بزرگ، از‏‎ ‎‏عربستان سعودی گرفته تا مصر، ایران، عراق و سوریه و سایر جاها را داشته است، همین‏‎ ‎‏قاضی ای که خودش قرار داده برای قضا، وقتی که یک نفر یهودی ‏‏[‏‏علیه‏‏]‏‏ او دعوی کرده‏‎ ‎‏است و ادعا کرده است چیزی را، قاضی ‏‏[‏‏آن حضرت‏‏]‏‏ را خواسته و او هم آمده است در‏‎ ‎‏محضر قاضی و با یهودی در عرض هم نشسته اند، و دادخواهی شده است، و قاضی‏‎ ‎‏حکم برخلاف حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ یعنی حکومت وقت کرده است، و‏‎ ‎‏[‏‏آن حضرت‏‏]‏‏ تسلیم بوده است. یک همچو وضع حکومتی در بشر معلوم نیست تحقق‏‎ ‎‏پیدا کرده باشد. و ما آرزوی یک همچو حکومتی داریم. یک حکومت عادل که نسبت‏‎ ‎‏به افراد رعیت علاقه مند باشد؛ عقیده اش این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا‏‎ ‎‏یک نفر در مملکت من زندگی اش پست باشد، گرسنگی بخورد. ما می خواهیم یک‏‎ ‎‏همچو حکومت عدلی ایجاد کنیم. ‏

‏رژیم غیر قانونی پهلوی‏

‏     و چنانکه شما می دانید ـ یعنی خبرنگارها به واسطۀ اطلاعاتی که در ممالک خودشان‏‎ ‎‏هست، و ما هم به واسطۀ اطلاعاتی که در این مملکت داریم و مشاهداتی که داشتیم ـ از‏‎ ‎‏اول که رضاخان کودتا کرد و آمد به تهران،‏‎[2]‎‏ تا آن وقتی که مجلس مؤسسان درست کرد‏‎ ‎‏و وکلایی خودش درست کرد، تمام اینها با سرنیزه بود و ارادۀ ملت هیچ دخالت در این‏‎ ‎‏مسائل نداشت و ملت به هیچ وجه در حساب نمی آمد. و یک همچو جمعیتی که او جمع‏‎ ‎‏کرده بود و با سرنیزه مسئلۀ مؤسسان را تأسیس کرد و آنها رأی دادند، این رأی رأیِ باطل‏‎ ‎‏بوده است؛ این مجلس مجلس ملی نبوده است؛ و چون مجلس ملی نبوده است، رژیم‏

‏سلطنتی پهلوی یک رژیم متکی بر سرنیزه بوده است و قانونی نبوده است. وقتی رژیمْ‏‎ ‎‏قانونی نشد، مجالسی که بعدها هم تهیه کردند ملی نبوده است، قانونی نبوده است. تمام‏‎ ‎‏این مسائل به ما می فهماند که الآن نه دولت قانونی است، نه مجلس قانونی است ـ نه این‏‎ ‎‏مجلس و نه آن مجلس.‏‎[3]‎

‏معرفی دولت موقت بر اساس ولایت‏

‏     ولهذا چون ما مجلس را غیرقانونی می دانیم و دولت را هم غیرقانونی می دانیم و‏‎ ‎‏اوضاع کشور را آشفته می بینیم، برای اینکه خاتمه بدهیم به وضع ‏‏[‏‏آشفتۀ‏‏]‏‏ کشور، ما به‏‎ ‎‏واسطۀ اتکا به این آرای عمومی ـ که شما الآن می بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با‏‎ ‎‏ماست و ما را به عنوان «وکالت» یا بفرمایید به عنوان «رهبری»، همه قبول دارند ـ از این‏‎ ‎‏جهت ما یک دولتی را معرفی می کنیم، رئیس دولتی را معرفی می کنیم ‏‏[‏‏تا‏‎ ‎‏]‏‏موقتاً دولتی‏‎ ‎‏تشکیل بدهد که هم به این آشفتگیها خاتمه بدهد، و هم یک مسئلۀ مهمی که مجلس‏‎ ‎‏مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند، و مقدمات آن را درست کند و‏‎ ‎‏مجلس مؤسسان تأسیس بشود. و همین طور انتخابات هم درست بشود و آنها دولت‏‎ ‎‏دائمی را انتخاب بکنند. و مجلس مؤسسان؛ ...جمهوری اسلامی را ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ رفراندم‏‎ ‎‏بگذارد ... با اینکه من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندم نیست و مردم مکرر‏‎ ‎‏به جمهوری اسلامی رأی داده اند؛ لکن برای اینکه بهانه ها تمام بشود و شمارش آرا‏‎ ‎‏بشود، ما باید آزادانه یک همچو کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همۀ عالم بدانند که رأی‏‎ ‎‏آزاد که مردم می دهند به که می دهند و به چه رژیمی می دهند. لهذا ما دولت موقت را‏‎ ‎‏تعیین کردیم. و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از‏‎ ‎‏نزدیک می شناسم و یک مردی است صالح، متدین، عقیده مند به دیانت و امین و ملی و‏‎ ‎‏بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی می کنم‏‎ ‎‏که ایشان رئیس دولت باشند. و ایشان وزرای خودشان را بعد تعیین خواهند کرد، و به ما‏

‏معرفی می کنند تا اینکه شورای انقلاب ما، که پیشنهادشان این بوده است که ایشان رئیس‏‎ ‎‏دولت باشند، شورای انقلاب وزرای ایشان را هم بررسی بکنند، و ان شاءالله مسائل به‏‎ ‎‏طور سهل و به طور خوبی انجام بگیرد. و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه‏‎ ‎‏من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع‏‎ ‎‏مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ‏

‏وجوب اطاعت از دولت موقت‏

‏     ایشان را که من قرار دادم واجبُ الاِْتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت‏‎ ‎‏عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت‏‎ ‎‏مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در‏‎ ‎‏قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است. من تنبه می دهم به کسانی‏‎ ‎‏که تخیل این معنی را می کنند که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یکوقت قیام بر‏‎ ‎‏ضد این حکومت بکنند، من اعلام می کنم به آنها که جزای آنها بسیار سخت است در فقه‏‎ ‎‏اسلام. قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است. و من‏‎ ‎‏تنبه می دهم به اینها که بر سر عقل بیایند؛ بگذارند مملکت ما از این آشفتگی بیرون برود،‏‎ ‎‏بگذارند خونهای محترم ریخته نشود، بگذارند جوانهای ما دیگر اینقدر خون ندهند،‏‎ ‎‏بگذارند اقتصاد ما صحیح بشود؛ ما بتدریج کارها را اصلاح بکنیم. و از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی می خواهم که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه‏‎ ‎‏احسن انجام بدهد. ‏

‏پاسخ به پرسشهای خبرنگاران‏‏ ‏

‏[‏‏پس از سخنان امام خمینی و معرفی نخست وزیر دولت موقت، خبرنگاران پرسشهای خود را مطرح‏‎ ‎‏کردند. امام به این پرسشها با اختصار پاسخ دادند. متن سؤال و جوابها به شرح زیر است:‏‏]‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله فرمودید کسانی که این دولت را نپذیرند مجازات خواهند شد؛ اگر ارتش نپذیرفت‏‎ ‎‏چه پیش بینی می کنید و چه خواهید کرد؟‏‏]‏


جواب: ‏ارتش چنان عملی را نخواهد کرد. و اگر بکند اولاً از طرف خدا مجازات خواهد شد و‏‎ ‎‏ثانیاً در موقع مقتضی، جزایی را که قانون اسلام تعیین کرده است اجرا می کنیم. و اگر‏‎ ‎‏خدای نکرده چنین کردند اعلام می کنیم. ‏

ــ     ‏[‏‏با توجه به تماس نزدیک بازرگان با شما و همچنین با بختیار، تصور می کنید واکنش بختیار و نیز ارتش‏‎ ‎‏چه باشد؟ بختیار چه موضعی خواهد داشت یا دارد، و همچنین ارتش چه موضعی خواهد داشت یا‏‎ ‎‏دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر هر دو عاقل باشند و به مملکت علاقه داشته باشند عکس العمل آنها باید مثبت باشد. و‏‎ ‎‏اگر خائن باشند و بخواهند به مملکت خیانت کنند، این امرش با خداست.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر شما قانون اساسی 1906‏‎[4]‎‏ آیا مورد قبول است و می تواند چهارچوبی باشد برای دورۀ‏‎ ‎‏انتقالی؟‏‏]‏

ــ     ‏بجز در مواد بسیاری که به زور وارد قانون اساسی شده است، تا زمانی که ملت رأی بر‏‎ ‎‏مخالفت با آن نداده است، به قوۀ خود باقی است. ‏

ــ     ‏[‏‏سپس آقای مهندس بازرگان طی سخنانی گفت:‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حُسن شهرتی را، که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن‏‎ ‎‏را نداشتم، به من ارزانی داشته و همین موهبت الهی باعث شده که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین‏‎ ‎‏مأموریتی را به بنده عنایت بفرمایند. و همچنین تشکر از ملت ایران می کنم، که آیت الله مکرر تأکید‏‎ ‎‏فرموده که «به نام ملت، هم صدای ملت و برای ملت» گامها و صداهای خود را برداشته و بلند کرده. ‏

‏     این مأموریت یعنی سیاست دولت موقت و تشکیل حکومت در شرایط بسیار دشوار و خطرناک،‏‎ ‎‏عظیمترین شغل و وظیفه و در عین حال بزرگترین افتخاری است که به بنده واگذار شده است. و شاید‏‎ ‎‏حق داشته باشم بگویم که دشوارترین وظیفه و کاری است که در طول تاریخ 72 سالۀ مشروطیت ایران‏‎ ‎‏به نامزدها و مأموران نخست وزیریهای دیگر داده شده باشد. قاعدتاً با توجه به جثۀ نحیف و نواقص و‏

‏معایب خودم نمی بایستی قبول این مسئولیت را کرده و زیر بار چنین امری رفته باشم؛ ولی از یک طرف‏‎ ‎‏بنا به ضرورت و وظیفه و مسئولیت طبیعی و انتظاری که داشتند مجبور بودم، ناچار شدم قبول کنم. و‏‎ ‎‏مخصوصاً با تأسی به رویه و سنتی که خود آیت الله در سراسر دوران اداره و رهبری جنبش داشته اید و با‏‎ ‎‏عزم راسخ و ایمان کامل به خدا و اعتماد به موفقیت این راه رهبری فرموده اید، من هم همین راه را‏‎ ‎‏می پیمایم. و این اولین درسی است و اولین دستوری است که از آیت الله گرفته ام. و فرمایش حضرت‏‎ ‎‏علی بن ابیطالب (ع) را به کار بسته ام و می بندم که فرموده اند: «وقتی در برابر امر خطیر و کار مشکلی قرار‏‎ ‎‏گرفتید تردید نکنید، وارد شوید به حول و قوۀ الهی مشکلات و مسائل حل خواهند شد».‏

‏     بنابراین عرض می کنم که با امید به خدا و امتنان از آیت الله و انتظار از ملت ایران و ملت جهان، این‏‎ ‎‏مأموریت و خدمت خطیر را قبول و تعهد کردم. برای مخاطرات و زحماتش آماده ام و تا آنجا که مربوط‏‎ ‎‏به بنده باشد کوشش و منتهای کوشش و نهایت جهاد را در راه ملت عزیز ایران خواهم کرد. «وَلا حَوْلَ‏‎ ‎‏وَلا قوّةَ اِلاّ بِالله ِ الْعَلیِّ العَظیم».‏‏]‏

ــ     ‏[‏‏پس از سخنان آقای بازرگان، امام خمینی فرمود:‏‏]‏

ــ     ‏من بعد از تشکر از ملت ایران که در این مدت طولانی رنج و زحمت بردند و با دادن خون‏‎ ‎‏خودشان برای اسلام خدمت کردند، مطلبی هست که می خواهم به عرض ملت برسانم و‏‎ ‎‏آن این است که نظر خودشان را دربارۀ دولت آقای مهندس بازرگان که دولت شرعی و‏‎ ‎‏اسلامی است اعلام کنند؛ هم به وسیلۀ مطبوعات، هم تظاهرات «آرام» در شهرها و در‏‎ ‎‏دهات و هر جا که مسلمان هست، نظر خودشان را راجع به دولت اسلامی آقای مهندس‏‎ ‎‏بازرگان اظهار کنند.‏

ــ     ‏[‏‏درپایان، آقای هاشمی رفسنجانی متن حکم انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری دولت موقت را‏‎ ‎‏که از سوی امام خمینی (در تاریخ 15 بهمن) صادر و تحریر شده بود قرائت کرد‏‎[5]‎‏]‏

‎ ‎

  • ـ اشاره به بختیار و دولتش.
  • ـ اصل: ایران.
  • ـ مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
  • ـ قانونی اساسی مشروطه.
  • ـ متن حکم، در سیر تاریخی خود 15 بهمن، قبل از همین سخنرانی درج شده است.