پیام
قیام برای ساختن ایران
پیام به ملت ایران (پیروزی انقلاب ـ حفظ نظم و آرامش)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 14 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 130

موضوع : قیام برای ساختن ایران

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (پیروزی انقلاب ـ حفظ نظم و آرامش)

پیام

‏زمان: 23 بهمن 1357 / 14 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسه علوی‏

‏موضوع: قیام برای ساختن ایران ‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     من از ملت شریف و مبارز ایران تشکر می کنم. من از این وحدت کلمه ای که بین‏‎ ‎‏اقشار ملت بوجود آمده است سپاسگزاری می کنم. من به این پیروزی که از برای ملت‏‎ ‎‏ایران پیدا شده است تبریک می گویم. باید ملت ایران بداند که این انقلاب ایران با سایر‏‎ ‎‏انقلاباتی که در دنیا واقع شده است فرق دارد. این انقلاب از باب اینکه انقلاب اسلامی و‏‎ ‎‏انسانی بود ضایعات کمی به بار آورد. در انقلاباتی که در دنیا واقع شده است ضایعات‏‎ ‎‏بسیار زیاد بوده است؛ و ما بحمدالله با کمی ضایعات به پیروزی بزرگ نایل شدیم. یک‏‎ ‎‏شاهنشاهی ظالم دو هزار و پانصد ساله را شما ملت ایران با مشت و با همتی بزرگ و با‏‎ ‎‏ایمانی راسخ سرنگون کردید و توجه به پشتیبانیهایی که از او می شد نکردید.‏

‏     خداوند شما را پایدار نگه دارد. خداوند اسلام را عظمت بدهد. پیروزی شما پیروزی‏‎ ‎‏بزرگ اسلام است، و از این به بعد توجه به بسیاری از امور لازم است که عمدۀ آن توجه‏‎ ‎‏به حفظ وحدت کلمه است. ما در بین مبارزه هستیم و باز محتاج به وحدت کلمه هستیم؛‏‎ ‎‏باز باید همۀ اقشار با هم برادروار و در کنار هم آماده باشند برای مبارزه و جلوگیری از‏‎ ‎‏تشتتات و اختلافات. اگر خدای ناخواسته اختلافات پیدا شوند معلوم نیست که ما به‏‎ ‎‏پیروزی نهایی برسیم. من به همۀ ملت توصیه می کنم که به همین نحو که تا کنون به‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ خودشان ادامه داده اند از این به بعد هم ادامه دهند. همین طور که حس‏‎ ‎‏انسانیت و ملیت و اسلامیت در آنها بیدار شده، آن را بیدارتر نگه دارند و نگذارند این‏

‏شعلۀ الهی خاموش شود. تمسک به اسلام و حَبْل متین‏‎[1]‎‏ اسلام و قرآن کریم و امام‏‎ ‎‏اعظم، امام عصر ـ سلام الله علیه ـ بکنند، و با همت والای خود تمام مشکلات را رفع‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     ملت عزیز من! اشکالات و مشکلات زیاد است و ما وارث یک مملکت آشفته‏‎ ‎‏هستیم. مملکت ما را خراب کرده اند و رفته اند؛ و ما وارث یک مملکت مخروبه هستیم.‏‎ ‎‏باید به خواست خدا تمام ملت برای ساختن ایران قیام کند. ایران یک مملکت زلزله زده،‏‎ ‎‏یک مملکت اجنبی زده، و یک مملکت دشمن زده است. اینک ما باید ایران را بسازیم؛‏‎ ‎‏از نو بسازیم ولی مشکلات دارد مشکلات فقط با دولت رفع نمی شود، مشکلات با یک‏‎ ‎‏قشر یا دو قشر از ملت رفع نمی شود. همۀ ملت باید دست به هم بدهند و هر کس در هر‏‎ ‎‏شغل، مقام و مکانی که هست، دست به دست ملت بدهد و با هم این بنای جدید را به‏‎ ‎‏پایان برسانیم، و یک ملت جدید و یک دولت جدید و یک بنای جدید که همه اسلامی‏‎ ‎‏باشد و همه انسانی باشد ما از سر بنا کنیم.‏

‏     ما باید متوجه باشیم که در چنین روزی که انقلاب است دستهای خائن و غیر منزه در‏‎ ‎‏کار است، و ممکن است خیانتکارها بخواهند بین شما تشتت بیندازند. باید جداً از‏‎ ‎‏خرابکاری اجتناب و مراقبت کنید که اگر کسانی خواستند خرابکاری و آدمکشی کنند یا‏‎ ‎‏به مراکز دولتی و ارتشی و کاخها و دیگر جاها حمله نمایند باید مانع بشوید؛ چون ایجاد‏‎ ‎‏تشتت خواهد کرد. اینها به اسلام و مملکت اسلامی خیانت است و باید از این قبیل‏‎ ‎‏خیانتها جلوگیری شود. باید تمام اسلحه هایی که در دست مردم است جمع شوند. هر کس‏‎ ‎‏اسلحه ای پیدا کرد باید به مسجد محلۀ خود ببرد و به امام جماعت مسجد تحویل بدهد؛ و‏‎ ‎‏بعد این اسلحه ها از مساجد به کمیته آورده می شود، و کمیته این اسلحه ها را در اختیار‏‎ ‎‏سربازان اسلامی که برای دفاع از اسلام و مسلمین تدارک دیده شده اند می گذارد. فقط‏‎ ‎‏باید این سربازان مسلح باشند و دیگران نیازی به اسلحه ندارند. تسلیحات باید زیر نظر‏

‏کمیته باشد. توجه داشته باشید که اسلحه فروشی حرام است؛ مال غیر است، مال ملت‏‎ ‎‏است؛ نه کسی باید بخرد و نه کسی باید بفروشد. کسانی که خریده اند باید اسلحه ها را به‏‎ ‎‏مساجد یا کمیته برگردانند. این اسلحه ها ذخایر ملت هستند؛ نباید از بین بروند. و اگر‏‎ ‎‏اشخاصی را دیدید که می خواهند این اسلحه ها را ببرند جداً ممانعت کنید و نگذارید که‏‎ ‎‏اسلحه ها دست افراد منحرف بیفتد. نگذارید اسلحه ها دست دشمن ملت و دشمن اسلام‏‎ ‎‏بیفتد. همۀ ما موظفیم و تکلیف شرعی در این زمینه داریم. امروز حساسترین روزهایی‏‎ ‎‏است که بر اسلام و مسلمین می گذرد. باید همه مواظب باشید و نگذارید که دشمن در‏‎ ‎‏صفوف شما وارد شود، و نگذارید این اسلحه ها دست دشمن بیفتد. و اگر خواستند به‏‎ ‎‏جاهایی که اسلحه در آنجاست حمله کنند موظفید که عموماً مخالفت کرده و دست آنها‏‎ ‎‏را کوتاه سازید. همچنین باید اگر اسلحه ای در دست مردم عادی دیدید آنها را هدایت‏‎ ‎‏کنید که اسلحه ها را تحویل دهند؛ و اگر مطلع شدید که در دست اشخاصی اسلحه هست و‏‎ ‎‏نمی خواهند بدهند، مکلف هستید که اسم و آدرس آنها را به کمیته بدهید تا تکلیف آنها‏‎ ‎‏هم روشن شود. به این مطلب باید در سرتاسر ایران توجه شود. یک مطلب دیگر اینکه‏‎ ‎‏باید از این آشفتگیها و تظاهرات خودداری کنید؛ شلوغ کاری نشود. مردم خیال نکنند‏‎ ‎‏اینک که پیروز شده اند باید شلوغ کاری کنند. باید با نظم و ترتیب و انسانیت و اسلامیت‏‎ ‎‏رفتار کنید و به دنیا بفهمانید که شما ملت مُسْلم به حقایق اسلام آگاهید و به دستورات‏‎ ‎‏اسلام پایبند هستید. باید از اینگونه چپاولگریها جداً احتراز کنید. علمای اسلام مکلف‏‎ ‎‏شرعی هستند که مردم را از اینگونه اغتشاشات باز دارند و نگذارند مردم به اشخاص و‏‎ ‎‏مراکز هجوم آورند. باید علمای اسلام که راهنمای مردم هستند مردم را در این لحظات‏‎ ‎‏حساس راهنمایی کنند و نگذارید که اختلافاتی و اغتشاشاتی در مملکت واقع بشود.‏

‏     حالا روزی است که باید مملکت حفاظت شود. در هر شهر و محله ای باید با نظر علما‏‎ ‎‏و معتمدین کمیته هایی تشکیل بشود و حفاظت از شهرها را به عهده بگیرد. باید به مراکز‏‎ ‎‏شهربانی و ژاندارمری و ارتشی حمله نشود، اینها دیگر برگشته اند و از خود ما هستند؛‏‎ ‎‏ارتش و ژاندارمری، شهربانی از خود ما هستند؛ تمام قوای انتظامی از ما و ما از آنها‏

‏هستیم؛ همه هوادار اسلام هستیم. باید از اغتشاشات جلوگیری شود.‏

‏     در خصوص همافران هم سفارش می کنیم که اینها جوانهایی هستند که در موقع‏‎ ‎‏حساس به ما کمک کردند و زحمت کشیدند و با ملت همبستگی اعلام کردند. همۀ نیروها‏‎ ‎‏را باید حفظ کنید. ‏

‏     ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی‏‎ ‎‏کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی‏‎ ‎‏هستند که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیۀ شیعه و سنی اصلاً در کار‏‎ ‎‏نیست، ما همه با هم برادریم. اقلیتهای مذهبی هم خاطر جمع باشند که ما اطمینان می دهیم‏‎ ‎‏به آنها که در این مملکت زندگی عادلانه و مرفهی خواهند داشت و مورد پشتیبانی ما‏‎ ‎‏هستند. اسلام از اهل ذمه‏‎[2]‎‏ پشتیبانی می کند. اگر کسانی چیز دیگری می گویند برای تفرقه‏‎ ‎‏انداختن است. فقط خرابکارها باید بدانند که این خرابکاریها خیانت به ملت و مملکت‏‎ ‎‏است؛ دست از خرابکاری بردارند و زیر دولت اسلام و کلمۀ لا ‏اله الا الله ‏ باشند. آنها چه‏‎ ‎‏می خواهند جز اینکه همۀ مردم در درجۀ سه و زارع و کارگر همه مرفه باشند؟ ما همۀ اینها‏‎ ‎‏را تأمین خواهیم کرد.‏

‏     من از همۀ اقشار ملت تمنا دارم که اینک وقت غارتگری و اختلاف نیست. اینک باید‏‎ ‎‏همۀ شما با جدیت این نهضت شریف را به آخر برسانید. خداوند با شماست. خداوند‏‎ ‎‏همۀ شما را حفظ کند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ ریسمان محکم.
  • ـ اهل کتاب که در ممالک اسلامی زندگی می کنند.