سخنرانی
تدریجی بودن اصلاحات بعد از انقلاب
سخنرانی در جمع بانوان عضو انجمن اسلامی (تدریجی بودن اصلاحات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 28 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 74

موضوع : تدریجی بودن اصلاحات بعد از انقلاب

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان عضو انجمن اسلامی تربت حیدریه

سخنرانی در جمع بانوان عضو انجمن اسلامی (تدریجی بودن اصلاحات)

سخنرانی

‏زمان: 29 شهریور 1358 / 28 شوال 1399 ‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تدریجی بودن اصلاحات بعد از انقلاب‏

‏حضار: بانوان عضو انجمن اسلامی تربت حیدریه ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تدریجی بودن اصلاحات بعد از انقلاب

‏     ‏‏یک صحبت، سرِ کمبودها و اشکالات و جهاتی است که نه تنها شما به آن مبتلا‏‎ ‎‏هستید، در سرتاسر کشور تقریباً این ابتلا هست. بعد از هر انقلاب هم نباید انتظار این‏‎ ‎‏داشت که تا این انقلاب آن چپاولگرها را بیرون کرد، یکدفعه پشت آن دیوار یک‏‎ ‎‏گلستانی باشد. اینها کوشش کردند در طول مدت، خصوصاً در این پنجاه سال؛ پنجاه و‏‎ ‎‏چند سال که همۀ نیروهای انسانی و غیرانسانی را از بین ببرند. و قلم و قَدَم و مطبوعات و‏‎ ‎‏همۀ اینها هم در خدمتشان بود، رادیو ـ تلویزیون و سینماها و همه چیز در خدمتشان بود،‏‎ ‎‏برای اینکه جوانهای ما را به تباهی بکشند و مملکت ما را از هستی ساقط کنند و یک چند‏‎ ‎‏روزی خودشان به عیش و عشرت بپردازند. و بعد از یک همچو انقلابی که آنها را کنار‏‎ ‎‏زدید، توقع نداشته باشید که فوراً همه چیز مطابق دلخواهتان عمل بشود، این باید بتدریج‏‎ ‎‏بشود. بعضی از انقلابها در صورتی که امکاناتشان بسیار زیاد بوده است ـ مثل انقلاب‏‎ ‎‏اُکتبر ـ بعد از قریب شصت و چند سال باز هم نتوانستند اصلاح کنند، و باز هم با‏‎ ‎‏دیکتاتوری و فشار رفتار می کنند.‏

برتری انقلاب ایران بر دیگر انقلابها

‏     ‏‏انقلاب ایران بحمدالله از تمام انقلابهایی که در دنیا واقع شده است بهتر است. و این را‏‎ ‎‏باید «انقلاب سفید» اسمش را گذاشت؛ نه آن انقلابی که محمدرضا می گفت؛ یعنی‏‎ ‎‏انقلابی است که ضایعاتش کم بوده؛ ولو خوب، داشته است؛ زیاد هم ضایعات داشت؛ اما‏

‏ضایعات نسبت به انقلابات دیگر بسیار کم بوده است؛ و آن چیزهایی که به دست آمده‏‎ ‎‏بسیار زیاد؛ یعنی قدرتی را که هیچ تصور نمی شد که شکسته بشود این انقلاب شکست. و‏‎ ‎‏البته محتاج است حالا به قدمهای مثبت برای سازندگی و باید بتدریج و به کمک همه‏‎ ‎‏ان شاءالله تحقق پیدا بکند.‏

سُستی و یأس از جنود شیطان است

‏     ‏‏و اینکه می گویید نیرو بگیریم، کدام نیرویی در دنیا از این نیروی شما بزرگتر بود؟‏‎[1]‎‎ ‎‏کدام نیرویی می توانست بدون اینکه ساز و برگ داشته باشد، بدون اینکه یک نظام داشته‏‎ ‎‏باشد، بر همۀ آنهایی که همۀ ساز و برگها را داشتند و همۀ نظامها را داشتند و به همه جور‏‎ ‎‏مُسلَّح بودند و ورزیده، شما خانمها نه نظام رفته بودید و نه ساز و برگ نظامی داشتید،‏‎ ‎‏برادرهای ما هم همین طور، آنها هم نداشتند؛ این قدرت چه قدرتی بود که همۀ آنها را‏‎ ‎‏شکست؟ این یک قدرت ایمانی بود، اسلامی بود؛ یک قدرت الهی بود ـ این قدرت‏‎ ‎‏الهی بود که غلبه کرد بر جنود شیطان، شما چرا باید سست بشوید؟ شما یک قوۀ‏‎ ‎‏خارق العاده دارید که با آن قوه یک سدی را شکستید که تمام دنیا را به حیرت انداختید و‏‎ ‎‏هیچ احتمال اینکه این سد را بتواند کسی بشکند نبود. باید شما هر وقت می آید یک‏‎ ‎‏سستی درتان پیدا بشود، ملاحظه این را که پشتوانۀ شما خداست؛ این را ملاحظه کنید. و با‏‎ ‎‏آن نیروی ایمان است که شما توانستید نهضت را تا اینجا برسانید. و این نیروی ایمانی را‏‎ ‎‏باید حفظ بکنید و هیچ وقت مأیوس نشوید و هیچ وقت سستی به خودتان راه ندهید؛ که‏‎ ‎‏یأس و سستی و اینها از جنود شیطان است.‏

‏     همیشه امیدوار باشید، همیشه اطمینان قلب داشته باشید؛ شماها پیروزید. وقتی برای‏‎ ‎‏اسلام یک نهضتی باشد، یک قیامی، قیام الهی باشد، قیام اسلامی باشد؛ این قیام اسلامی‏‎ ‎‏خواه ناخواه پیروز است.‏


همۀ ملت، سازندگی را یک وظیفه بداند

‏     ‏‏و بحمدالله برای اقشار ملت ما یک تحولی پیدا شد که این تحول اعجاب آور بود که‏‎ ‎‏یک جمعیتی که در فکر هیچ این مسائل نبودند در ظرف مدت کوتاهی از بچه و بزرگ و‏‎ ‎‏دانشگاهی و غیردانشگاهی و بازاری و کارگر؛ همه به فکر این افتادند که باید این امور را‏‎ ‎‏اصلاح کرد. وقتی یک ملتی به فکر یک مطلبی باشند، درست می شود، البته بتدریج‏‎ ‎‏درست می شود. مهم این است که ما هر کدام وظیفه برای خودمان بدانیم، یعنی من که‏‎ ‎‏یک طلبه هستم اینجا برای خودم وظیفه بدانم که آنقدری که می توانم خدمت بکنم؛ شما‏‎ ‎‏خواهرها هم که در محالّ خودتان هستید وظیفه بدانید که یک مملکتی را که آشفته است‏‎ ‎‏و خراب کردند و از بین بردند؛ خودتان با همتتان این مملکت را بسازید و تربیت کنید.‏

رهایی از فاجعۀ غربزدگی

‏     ‏‏مهم این است که این اشخاصی که از مسائل دورند، از مسائل روز دورند، از مسائل‏‎ ‎‏اسلامی دورند، اسلام را نشناخته اند، اینها آگاه بشوند؛ اینها را تربیت بکنید. بالاتر‏‎ ‎‏فاجعه ای که برای این ملت اتفاق افتاده است در این ظرفهای طولانی، این است که‏‎ ‎‏فکرشان عوض شده است. یک فکر غربی شده است فکرشان، توجهشان، همه به این‏‎ ‎‏است که ما خودمان چیزی نداریم، از خارج باید بیاید. اینها باید علاج بشود، به آنها‏‎ ‎‏فهمانده بشود که ما خودمان همه چیز داریم، غرب به ما محتاج است، نه ما به او. این‏‎ ‎‏احتیاج است که آنها را وادار می کند که با همۀ قوا طرفداری از محمدرضا بکنند، برای‏‎ ‎‏اینکه می بینند محتاج به او هستند، محتاج به این هستند که به این مملکت تسلط پیدا بکنند‏‎ ‎‏و از ذخایر این مملکت ببرند. مملکت ما یک مملکت غنی ای است، یک مملکتی است‏‎ ‎‏که همه چیز خودش را می تواند اداره بکند. وسعتش وسعتی است که برای ـ از قراری که‏‎ ‎‏احتمال می دهند ـ برای صد و پنجاه میلیون جمعیت کافی است و ذخایرش ذخایر بسیار‏‎ ‎‏ارزنده است و امیدوارم که ذخایر انسانی اش هم رشد پیدا بکند و انسانها انسانهای رشید‏‎ ‎‏بشوند. آنهایی که، خواهرهایی که تاکنون داخل در مسائل روز نبودند داخل بشوند،‏‎ ‎‏قشرهایی که فکر نمی کردند در این امور به فکر بیفتند. اشخاصی که با قلم و قدم خودشان‏

‏غربی فکر می کردند و دعوت به غرب می کردند به خود بیایند و دعوت بکنند به آن‏‎ ‎‏چیزهایی که ما داریم. ما همه چیز داریم. فرهنگ ما فرهنگ غنی است. مملکت ما‏‎ ‎‏مملکت غنی است. مُنتها نگذاشتند که این امور تحقق پیدا بکند.‏

خودسازی و تهذیب نفوس ملت

‏     ‏‏و حالا که بحمدالله مملکت از خودتان است، دیگر دست آنها کوتاه شده است، و‏‎ ‎‏امیدواریم تا آخر کوتاه باشد، خودتان به فکر باشید که همه چیزتان را اصلاح بکنید. اول‏‎ ‎‏خودتان را اصلاح بکنید. اول مهذب بشوید و تعلیمات اسلامی را که برای آدمسازی‏‎ ‎‏است، آن تعلیمات را عمل به آن بکنید و بعد هم جوانها را، بچه ها را تربیت کنید که ما بعد‏‎ ‎‏از یک مدتی متحول بشویم به یک انسانهایی که اسلام می خواهد؛ نه یک انسانهایی که‏‎ ‎‏استعمار می خواهد. ‏

‏     ان شاءالله خداوند همه تان را توفیق بدهد، موفق کند و این مسائلی را که گفتید، اینطور‏‎ ‎‏نیست که در نظر نباشد، در نظر هست و باید با تدریج درست بشود و ما سفارش هم به‏‎ ‎‏همۀ اینها کرده ایم و سفارش هم می کنیم، و آنها هم مدعی هستند که ما مشغول کار هستیم‏‎ ‎‏و می توانیم، منتها یک قدری کارها زیاد است، مشکل است و آنها هم حق دارند البته‏‎ ‎‏بسیار کار زیاد است و مشکل. و امیدواریم که کلیۀ امور حل بشود و مشکلات حل بشود و‏‎ ‎‏هیچ وقت به خودتان یأس راه ندهید. و شما یک پیروزی پیدا کردید که دنیا را به حیرت‏‎ ‎‏انداختید؛ یک همچو قدرتی که یک همچو پیروزی پیدا کرده هیچ نباید به خودش یأس‏‎ ‎‏نشان دهد. شما با همین قدرت ایمان خودتان ان شاءالله همۀ امور کشور خودتان را اصلاح‏‎ ‎‏بکنید. ‏

‏     خداوند ان شاءالله همه تان را حفظ کند. و من هم دعاگوی همۀ شما هستم و هم‏‎ ‎‏خدمتگزار.‏

‎ ‎

  • ـ این سخن ناظر است به گفتۀ نمایندۀ دیدارکنندگان که اظهار داشت: «این جمع به دیدار امام امت شتافته و آمادۀ  شنیدن بیانات ایشان است، تا بار دیگر از آن نیرو و توانایی بگیرد و بر همت و اراده و ایمان خود بیفزاید».