بیانات
جدا بودن حساب جاسوسان از اکثریت مردم مسلمان کردستان
بیانات خطاب به آقای محمد مُکری (وضعیت کردستان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 1 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 89

موضوع : جدا بودن حساب جاسوسان از اکثریت مردم مسلمان کردستان

زبان اثر : فارسی

مخاطب : مکری، محمد (سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی سابق)

بیانات خطاب به آقای محمد مُکری (وضعیت کردستان)

بیانات 

‏زمان: 1 مهر 1358 / 1 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: جدا بودن حساب جاسوسان از اکثریت مردم مسلمان کردستان ‏

‏مخاطب: مکْری، محمد (سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی سابق)‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏ما با محبت و در نهایت برادری با آنان رفتار کرده ایم. و حساب عدۀ بسیار کم که با‏‎ ‎‏مراکز جاسوسی غربی و صهیونیستی ارتباط دارند و احیاناً خود را به کشورهای‏‎ ‎‏سوسیالیستی مرتبط می دانند از حساب اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان کردستان‏‎ ‎‏جداست. ‏

‏[‏‏امام در پایان این دیدار برای موفقیت آقای مُکْری در مأموریتشان دعا کردند.‏‏]‏

‎ ‎