سخنرانی
لزوم محاکمه خاینین
سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان صنعت نفت (لزوم محاکمه خائنین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 6 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 156

موضوع : لزوم محاکمه خاینین

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان کارگران و کارکنان صنعت نفت

سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان صنعت نفت (لزوم محاکمه خائنین)

سخنرانی

‏زمان: بعدازظهر 6 مهر 1358 / 6 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم محاکمۀ خائنین ‏

‏حضار: نمایندگان کارگران و کارکنان صنعت نفت‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

نقش مهم کارکنان صنعت نفت در انقلاب 

‏     من اوّل باید از کارکنان صنعت نفت و کارمندان آنجا ـ که در این نهضت اسلامی‏‎ ‎‏خدمت کرده اند و کمک کرده اند و یک عضو حساس بودند برای پیشبرد نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ـ تشکر کنم؛ و سلامت و سعادت همه را از خدای تبارک و تعالی بخواهم. البته‏‎ ‎‏من می دانم که آن مرکزی که شما هستید، حساسترین مراکز است برای ما و برای دولت. و‏‎ ‎‏نابسامانیهای آنجا را هم به من رسانده اند. و مدتهاست دنبال او بود‏‏[‏‏ند‏‏]‏‏ که دیگر من‏‎ ‎‏اخیراً دیدم باید آقای اشراقی‏‎[1]‎‏ با هیأتی بیایند و رسیدگی بکنند، و آمدند و رسیدگی‏‎ ‎‏کردند. و آنها هم بعضی این مطالب را به من گفتند. و شما هم اگر مدارکی دارید جمع‏‎ ‎‏بکنید، که آن مدارک را به آقای اشراقی بدهید. کارهایی که این آدم‏‎[2]‎‏ می گویند کرده‏‎ ‎‏است، و من خیلی اطلاع ندارم، و چیزهایی که نباید بکند کرده است، اینها را شما‏‎ ‎‏مدارکش را جمع بکنید تا ایشان محاکمه بشود ان شاءالله . ‏

لزوم محاکمۀ خائنین به مصالح مسلمین

‏     البته ما هیچ نظر سوئی به هیچ کس نداریم. ما می خواهیم که مسائل ایران روی جهات‏‎ ‎‏اسلامی و روی مصالح کشورمان اداره بشود. مملکت یک مملکت اسلامی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏؛ با‏

‏حفظ مصالح مسلمین، مملکت اداره بشود. کسی بتواند اداره کند هر جا را، او حرفی‏‎ ‎‏نیست که باشد. و چنانچه در اداره کردن، نقصی دارد، یا خدای نخواسته خیانتی کرده‏‎ ‎‏است، آن هم چنانچه دلیلی داشت بر آن، محاکمه می شود و محکمه حکم می کند. و‏‎ ‎‏شماها متوجه باشید و خاطر جمع باشید که این طور نیست که ما نادیده بگیریم شرکت‏‎ ‎‏نفت را و زحمات شما را. دنبال این تحقیقاتی که آقای اشراقی کرده اند ـ و اینها ان شاءالله ‏‎ ‎‏به دولت و مقامات آنجاها گزارش داده می شود، و باز گزارش تامّش به من نرسیده است ـ‏‎ ‎‏چنانچه دیدیم که یک خیانتی در کار بوده است، یا یک کارهای خلافی، برخلاف‏‎ ‎‏مصلحت مملکت، برخلاف مصلحت اسلام بوده است، البته دادگاه هست و جدّاً‏‎ ‎‏محاکمه می شود و به جزای خودش می رسد. شما مطمئن باشید راجع به این معنا که هیچ‏‎ ‎‏اغماضی برای کسانی که خلاف می کنند، هیچ اغماضی نمی شود، باید رسیدگی بشود.‏‎ ‎‏چنانچه او هم حرفی دارد، برود در محکمه بزند. شماها هم چنانچه مطالبی دارید، یکی‏‎ ‎‏را تعیین کنید که بهتر مطالب را می تواند بگوید، در محکمه برود و مسائل را طرح بکند.‏

‏     و اگر خدای نخواسته یک خلافی شده است و خلاف دیانتی شده است، یک خلاف‏‎ ‎‏مصلحت اسلام و مسلمین شده است، در شرکت نفت یک توطئه هایی مثلاً هست‏‎ ‎‏ـ چنانچه گفته می شود ـ آنها باید رسیدگی بشود. و پس از رسیدگی، هرکس و هر مقامی‏‎ ‎‏باشد ـ نزیه که یک آدم عادی است، قابل ذکر نیست ـ هرکس در هر مقامی باشد، اگر‏‎ ‎‏خیانت کرده باشد، به محاکمه کشیده می شود و به جزای خودش می رسد. و اگر‏‎ ‎‏بی گناهیش هم ثابت شد، رها می شود.‏

‏     ان شاءالله که موفق و مؤید باشید. مطمئن باشید کار الآن مال خودتان است. مملکت‏‎ ‎‏مال خودتان است. زحمتی که می کشید برای ملت خودتان ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏، مثل سابق نیست که‏‎ ‎‏دیگران بِبَرند بخورند. و من امیدوارم که به زودی این گرفتاریهایی که هست ـ البته مشکل‏‎ ‎‏است ان شاءالله رفع خواهد شد. ان شاءالله خداوند همۀ شما را تأیید کند و موفق باشید. من‏‎ ‎‏دعاگوی همه تان، و خدمتگزار همۀ ملت و شماها هستم.‏

‎ ‎

  • ـ آقای شهاب الدین اشراقی، داماد امام خمینی.
  • ـ حسن نزیه، اولین مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، پس از پیروزی انقلاب، منصوب شده از سوی آقای بازرگان نخست وزیر دولت موقت نماینده کارکنان صنعت نفت دربارۀ فعالیتهای وی شکایات مبسوطی رابا امام مطرح کرده است.