پیام
شناخت محتوای عبادی، سیاسی و اجتماعی حج و وظایف مسلمانان
پیام به مسلمانان ایران و جهان (شناخت محتوای حج و وظایف مسلمانان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 7 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 158

موضوع : شناخت محتوای عبادی، سیاسی و اجتماعی حج و وظایف مسلمانان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فرا رسیدن ایام حج

مخاطب : مسلمین ایران و جهان

پیام به مسلمانان ایران و جهان (شناخت محتوای حج و وظایف مسلمانان)

پیام

‏زمان: 7 مهر 1358 / 7 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: شناخت محتوای عبادی، سیاسی و اجتماعی حج و وظایف مسلمانان‏

‏مناسبت: فرا رسیدن ایام حج‏

‏مخاطب: مسلمین ایران و جهان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً وَلاتَفَرَّقُوا‎[1]‎

‏    ‏‏تحیت فراوان و درود بی پایان به جمیع مسلمین جهان در مشارق ارض و مغارب آن.‏‎ ‎‏سلام گرم بر حجاج بیت الله الحرام ـ وفَّقهم الله تعالی. قابل انکار و محتاج به تذکر نیست که‏‎ ‎‏اسلام بزرگ، دین توحید و شکنندۀ شرک و کفر و بت پرستیها و خودپرستیهاست. ‏

‏     دین فطرت و رهایی بخش از قید و بندهای طبیعت و وسواس شیاطین جنّ و اِنس در‏‎ ‎‏نهان و ظاهر است و دینِ سیاستِ مُدُن‏‎[2]‎‏ و راهنمای صراط مستقیمِ لاشرقیه و لاغَربیه‏‎ ‎‏است. دینی است که عباداتش توأم با سیاست، و سیاستش عبادت است. اکنون که مسلمین‏‎ ‎‏کشورهای مختلف جهان به سوی کعبۀ آمال و حج بیت الله رو آورده و این فریضۀ عظیم‏‎ ‎‏الهی و کنگرۀ بزرگ اسلامی در ایامی متبرکه و در مکانی متبرکه بر پاگردیده است،‏‎ ‎‏مسلمانان مبعوث از قِبَل خداوند تعالی باید علاوه بر محتوای عبادی، از محتوای سیاسی‏‎ ‎‏و اجتماعی آن بهره مند شوند، و به صِرْف صورت قناعت نکنند. همه کس می داند که برپا‏‎ ‎‏نمودن چنین کنگرۀ عظیمی برای هیچ مقامی و هیچ دولتی امکانپذیر نیست. و این امر‏‎ ‎‏خداوند متعال است که این گردهمایی بزرگ را فراهم آورده، مع الأسف مسلمین در‏‎ ‎‏طول تاریخ نتوانستند از این نیروی آسمانی و کنگرۀ اسلامی استفادۀ شایانی به نفع اسلام‏

‏و مسلمین بنمایند. جهات سیاسی زیادی در اجتماعات، جماعات و جُمَعات، و خصوصاً‏‎ ‎‏اجتماع گرانبهای حج می باشد؛ که از آن جمله اطلاع بر گرفتاریهای اساسی و سیاسی‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین است، که با گردهمایی روحانیون و روشنفکران و متعهدان زائر‏‎ ‎‏بیت الله الحرام ممکن است طرح، و با مشورت از راه حلها مطلع، و در بازگشت به‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی در مجتمعهای عمومی گزارش داده، و در رفع آنها کوشا شوند. و از‏‎ ‎‏جمله وظایف در این اجتماع عظیم، دعوت مردم و جوامع اسلامی به وحدت کلمه و رفع‏‎ ‎‏اختلافات بین طبقات مسلمین است؛ که خطبا و گویندگان و نویسندگان در این امر حیاتی‏‎ ‎‏اقدام نمایند؛ و کوشش کنند در به وجود آوردن جبهۀ مستضعفین؛ که با وحدت جبهه و‏‎ ‎‏وحدت کلمه و شعار «لا اله الا الله » از تحت اسارت قدرتهای شیطانی اجانب و‏‎ ‎‏استعمارگران و استثمارگران بیرون آیند، و با اُخوت اسلامی بر مشکلات غلبه پیدا کنند.‏

‏     خواهران و برادران عزیز! در هر کشوری که هستید از حیثیت اسلامی و ملی خود دفاع‏‎ ‎‏کنید؛ و بی پروا در مقابل دشمنان خود، یعنی امریکا و صهیونیزم بین المللی و ابرقدرتهای‏‎ ‎‏شرق و غرب، بدون هیچ ملاحظه ای، از ملتها و کشورهای اسلامی دفاع کنید؛ و مظالم‏‎ ‎‏دشمنان اسلام را برملا کنید.‏

‏     برادران و خواهران مسلمان من! آگاهید که تمام منافع مادی و معنوی همگی ما را‏‎ ‎‏ابرقدرتهای شرق و غرب می برند؛ و ما را در فقر و وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‏‎ ‎‏و نظامی قرار داده اند. به خود آیید و شخصیت اسلامی خود را بیابید. زیر بار ظلم نروید.‏‎ ‎‏و هوشیارانه نقشه های شوم جهانخواران بین المللی را ـ که در رأس آن امریکاست ـ افشا‏‎ ‎‏کنید.‏

‏     امروز قبلۀ اول مسلمین‏‎[3]‎‏ به دست اسرائیل، این غدۀ سرطانی خاورمیانه افتاده است.‏‎ ‎‏امروز برادران فلسطینی و لبنانی عزیز ما را با تمام قدرت می کوبد و به خاک و خون‏‎ ‎‏می کشد. امروز اسرائیل با تمام وسائل شیطانی تفرقه افکنی می کند.بر هر مسلمانی لازم‏

‏است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند. امروز کشورهای افریقایی مسلمان ما زیر یوغ‏‎ ‎‏امریکا و سایر اجانب و سرسپردگان آنان دست و پا می زنند. امروز افریقای مسلمان‏‎ ‎‏صدای فریاد مظلومانۀ خود را هر چه بیشتر بلند می کند. فلسفۀ حج باید جوابگوی این‏‎ ‎‏فریادهای مظلومانه باشد. گردش به دور خانۀ خدا نشان دهندۀ این است که به غیر از خدا‏‎ ‎‏گِرد دیگری نگردید. و رَجْم‏‎[4]‎‏ عَقَبات، رجم شیاطین اِنس و جن است. شما با رجم با‏‎ ‎‏خدای خود عهد کنید تا شیاطین انس و ابرقدرتها را از کشورهای اسلامی عزیز برانید.‏‎ ‎‏امروز جهان اسلام به دست امریکا گرفتار است. شما برای مسلمانان قاره های مختلف‏‎ ‎‏جهان پیامی از خداوند ببرید؛ پیامی که به غیر از خدا، بردگی و بندگی هیچ کس را نداشته‏‎ ‎‏باشید.‏

‏     ای مسلمانان جهان و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاریهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی، اختلاف کلمه و عدم هماهنگی است و رمز پیروزی، وحدت کلمه و ایجاد‏‎ ‎‏هماهنگی است. که خداوند تعالی در یک جمله بیان فرموده: ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً وَ لا‎ ‎تَفَرَّقُوا‏. «اعتصام به حبل الله » بیان هماهنگی جمیع مسلمین است. همه برای اسلام و به سوی‏‎ ‎‏اسلام و برای مصالح مسلمین، و گریز از تفرقه و جدایی و گروه گرایی ـ که اساس همۀ‏‎ ‎‏بدبختیها و عقب افتادگیهاست. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏مسلمانان جهان را خواستارم. والسلام علی ائمة المسلمین و عبادالله الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ سورۀ آل عمران، آیۀ 103: «و همگی دست در ریسمان خدا زنید و پراکنده نشوید».
  • ـ جمع مدینه، شهرها.
  • ـ مسجدالاقصی.
  • ـ سنگباران.