سخنرانی
اهمیت حج و رسالت حجاج
سخنرانی در جمع مدیران کاروان های حج کل کشور (اهمیت حج و رسالت حجاج)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 8 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 174

موضوع : اهمیت حج و رسالت حجاج

زبان اثر : فارسی

حضار : آقایان محلاتی (نماینده امام)، ناصر میناچی (وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف) و مدیران کاروان های

سخنرانی در جمع مدیران کاروان های حج کل کشور (اهمیت حج و رسالت حجاج)

سخنرانی

‏زمان: ساعت 9 صبح 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اهمیت حج و رسالت حجاج  ‏

‏حضار: آقایان محلاتی (نماینده امام)، ناصر میناچی (وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان‏‎ ‎‏اوقاف) و مدیران کاروانهای حج سراسر کشور ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مسئولیت عظیم کاروان های حج

‏     من به طور اختصار چند کلمه به آقایان روحانیونی که در کاروانها هستند و به رؤسای‏‎ ‎‏کاروانها عرض می کنم و مطلب راجع به همۀ حُجّاج بیت الله الحرام هم هست. و او این‏‎ ‎‏است که باید آقایان متذکر باشند که حج امسال غیر از حج سالهای سابق است. سالهای‏‎ ‎‏سابق، در این سنَوات اخیره، حجی بود که با کاروانهای طاغوتی و با منتخبین از طرف‏‎ ‎‏طاغوت می رفتند؛ و در خدمت طاغوت بسیاری از آنها بودند. و اگر چنانچه در آنجا چه‏‎ ‎‏از معمَّمین و چه از رؤسای کاروان خطایی سر می زد، این خطای طاغوت بود؛ به اسلام‏‎ ‎‏لطمه ای وارد نمی کرد، بلکه تحکیم اسلام بود. تحکیم احکام اسلام بود.‏

‏     امسال همان طوری که همۀ دستگاهها متحول به دستگاه اسلامی باید بشود، یکی از‏‎ ‎‏چیزهایی که بسیار مهم است همین کاروانهای حج است. در این سال چشمها دوخته شده‏‎ ‎‏است که ببینند فرق امسال و سالهای سابق چیست؟ آیا اینها که ادّعا می کنند که رژیم‏‎ ‎‏طاغوت رفته است و جمهوری اسلامی پیدا شده است، آیا اینهایی که الآن نمایندگان‏‎ ‎‏دولت هستند، منتخبین دولت اسلامی هستند، منتخبین علمای بلاد هستند، آیا اینها همان‏‎ ‎‏طوری که اسمشان اقتضا می کند، واقعشان هم این طورند؟ اَعمالشان هم مطابق با‏‎ ‎‏ادّعاست؟ یا همان ادعاست که جمهوری اسلامی و کاروانهای حج منتخب از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی؟‏


‏     امروز یک امری است که شما باید از عهدۀ یک مسئولیت بزرگی برآیید؛ مسئولیت‏‎ ‎‏حیثیت اسلام. اگر در زمان طاغوت یک معمَّم یک کاری انجام می داد، می گفتند که‏‎ ‎‏طاغوتی است. امروز نمی گویند طاغوتی است؛ می گویند اسلامی است.‏

‏     اگر خدای نخواسته شما در این حجی که مشرَّف می شوید و در این مواقفی که در‏‎ ‎‏حضور مسلمین، همۀ مسلمین دارید، اگر وضع شما با وضع سابق و زمان طاغوت فرق‏‎ ‎‏نکند، در عالم منعکس می شود که اسم جمهوری اسلامی است، و معنا رژیم طاغوتی.‏‎ ‎‏آبروی اسلام را ممکن است که شما از بین ببرید؛ و آبروی اسلام را ممکن است‏‎ ‎‏ان شاءالله حفظ کنید.‏

سفر حج سفر الی الله است

‏     توجه داشته باشید که سفر حج، سفر کسب نیست؛ سفر تحصیل دنیا نیست. سفر الی الله ‏‎ ‎‏است. شما دارید به طرف خانۀ خدا می روید. تمام اموری که دارید انجام می دهید به‏‎ ‎‏طور الهیت باید انجام بدهید. سفرتان از اینجا که شروع می شود وَفْدالی الله ‏‎[1]‎‏ است. سفر‏‎ ‎‏به سوی خدای تبارک و تعالی است. باید همان طور که مسافرین الی الله ، مثل انبیا‏‎ ‎‏علیهم السلام و بزرگان از دین ما، مسافرتشان الی الله در تمام زمان حیاتشان بوده است و‏‎ ‎‏یک قدم، تخلُّف نمی کردند از آن چیزی که برنامۀ وصول الی الله بوده است، شما هم الآن‏‎ ‎‏«وفود» الی الله دارید می گویید.‏

‏     شما در آنجا که می روید، در میقات که می روید، «لَبَّیک» به خدا می گویید؛ یعنی تو‏‎ ‎‏دعوت کردی، و ما اجابت. مبادا یک عملی انجام بدهید که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏بفرماید که خیر، شما را من قبول ندارم برای اینکه شما اسلامی نیستید. مبادا این سفر را‏‎ ‎‏سفر تجارت قرار بدهید و امور تجارتی در این سفر مطرح باشد پیشتان، امور معنوی‏‎ ‎‏مطرح باشد. چه آقایان اهل علم، و چه کاروانها و رؤسای کاروانها، و چه سایر حُجّاج.‏‎ ‎‏سفر، سفر الی الله است؛ نه سفر به سوی دنیا. آلوده به دنیا نکنید.‏


‏     این سفر الهی را شما می روید رَجْم‏‎[2]‎‏ شیطان می کنید؛ اگر چنانچه خدای نخواسته‏‎ ‎‏خودتان از جنود شیطان باشید، رجم خودتان را هم می کنید! شما باید رحمانی بشوید تا‏‎ ‎‏رَجْمتان رَجْمِ رحمان و جنود رحمان به شیطان باشد. شما «وقوف» می کنید در این‏‎ ‎‏مواقف کریمه؛ وقوف در این مواقف کریمه. مبادا آلوده بشوید به یک معصیتی، به یک‏‎ ‎‏خلافی؛ به یک چیزی که علاوه بر اینکه پیش خدا آبرو از دست برود، پیش دنیا آبروی‏‎ ‎‏اسلام از دست برود.‏

‏     امروز آبروی اسلام بسته به وجود شماست که می روید دستجمعی در این مواقف‏‎ ‎‏کریمه و سایر مسلمین، شما را مشاهده می کنند. شما باید الگو باشید برای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ـ چه روحانیون، و چه رؤسای کاروانها، و چه سایر حُجّاج ـ امسال حج نمونه‏‎ ‎‏است؛ حج جمهوری اسلامی است؛ نه حج رژیم طاغوتی. شَرْف زیاد، و مسئولیتْ‏‎ ‎‏زیادتر است. مسئولیت همه داریم در مقابل اسلام. امروز نه شما تنها، همۀ قشرهای ملت،‏‎ ‎‏دولت، ملت، همه مسئولند در مقابل خدای تبارک و تعالی و در مقابل اسلام. ما که مدّعی‏‎ ‎‏هستیم جمهوری اسلامی، و رژیم طاغوتی رفت و به جای او جمهوری اسلامی آمد، ما‏‎ ‎‏باید اثبات کنیم این مطلب را که تغییر کرده است، تحول حاصل شده است، در همه چیز.‏

لزوم تحوّل اسلامی 

‏     اگر بنا باشد که در دولت که می رویم تحول نشده باشد، پیش ملت که می رویم تحول‏‎ ‎‏نشده باشد، شما که کاروانها هستید تحول نشده باشد، شما که روحانی کاروان هستید‏‎ ‎‏تحول پیدا نکرده باشید، اگر این طور باشد، همان رژیم است و همان مسائل طاغوتی،‏‎ ‎‏منتها اسم را ما عوض کردیم. ما می خواهیم ان شاءالله مسمَّی عوض بشود. تغییر ‏‏[‏‏داده‏‏]‏‎ ‎‏بشود، رژیم طاغوتی به همۀ محتوا به رژیم انسانی ـ اسلامی به همه محتوا. بسیار باید‏‎ ‎‏متوجه باشید. بسیار باید خودتان بسیار پاسبانی از خودتان بکنید. پاسداری از خودتان‏‎ ‎‏بکنید.‏


‏     و این سفر را سفر الی الله حساب بکنید. و بدانید که با این سفر ممکن است که شما یک‏‎ ‎‏آبروی بسیار زیاد پیش خدای تبارک و تعالی پیدا کنید؛ و ممکن است خدای نخواسته‏‎ ‎‏سقوط پیدا کنید. از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت و عزّت همۀ شما را‏‎ ‎‏می خواهم. و از خدای تبارک و تعالی عظمت اسلام و عزّت اسلام و قدرت اسلام را‏‎ ‎‏می خواهم. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ سفر به سوی خدا.
  • ـ سنگسار کردن، سنگ پراندن.